Gå til sygdomsliste

Knæk Cancer-midler

Der er nu mulighed for at søge om støtte til følgende Knæk Cancer 2018 opslag:

Ny medicin - indsamling af erfaringer fra klinisk praksis

Ny kræftmedicin tages i brug på baggrund af videnskabelige undersøgelser på udvalgte patientgrupper. Når medicinen anvendes i almindelig daglig praksis, kan erfaringen med medicinen være anderledes. Medicinen anvendes ofte til en bredere patientgruppe end i det kliniske forsøg – for eksempel ved at patienter har flere samtidige sygdomme end tilladt i forsøget. Patienterne kan også i daglig klinisk praksis have andre bivirkninger end undersøgt i de forsøg, der ligger til grund for godkendelsen af lægemidlet. Det vil sige, at når medicinen godkendes og tages i brug, kan der være begrænset viden om, hvem medicinen i en bredere forstand gavner eller ikke gavner. Dette gælder i særlig grad ny biologisk og immunterapeutisk behandling.

Kræftens Bekæmpelse ønsker en mere systematisk opsamling af erfaringerne med ny medicin – så både patienter og læger har et bedre beslutningsgrundlag. Der er behov for at indsamle både patienternes og lægernes erfaring med ny medicin samt kortlægge, hvordan medicin udbredes og anvendes i forskellige behandlingslinjer/kombinationer for forskellige patientgrupper og molekylærbiologiske profiler. Herunder er der også behov for at udforske nye metoder til at evaluere effekter og bivirkninger af ny medicin under ibrugtagning, f.eks. ved at bruge patientrapporterede oplysninger.

Se hele opslaget her.

Ansøgningen skal udformes i henhold til KBVU’s ansøgningsregler, der er angivet i såvel vejledningen "Information om støttemuligheder og formkrav" som elektronisk skema. Herunder også habilitetskravene, der betyder at ansøgere, som inden for de seneste 10 år har modtaget, modtager eller forventer at modtage støtte fra virksomheder/koncerner/fonde etc., hvis produktion eller omsætning i betydende omfang omfatter løbende indtægter fra produktion og salg af klart kræftfremkaldende stoffer, især tobak, ikke kan opnå støtte.

Der vil i 2019 være 4 ansøgningsfrister: 9. januar, 3. april, 6. august og 9. oktober kl. 15.00.

Elektronisk ansøgnings- og rapporteringssystem


Spørgsmål til det elektroniske ansøgningssystem: Kontakt venligst Anne Mette Bak hos Bevillingssektionen på amb@cancer.dk eller 35 25 72 57.