Gå til sygdomsliste

Knæk Cancer midler

Kræftens Bekæmpelse og TV2 samarbejder om at indsamle midler via Knæk Cancer. De indsamlede midler går til kræftforskning, forebyggelse og patientstøtte.

Det er vigtigt, at du læser 'Støttemuligheder og vejledning 2021' før du søger. Vær opmærksom på, at følgende punkter i retningslinjerne også gælder for Knæk Cancer:

Støttemuligheder og vejledning 2021

Engelsk

Funding possibilities and guidelines 2021


Forudsætningen for at opnå bevilling er, at ansøger kan acceptere 'Den danske kodeks for integritet i forskning' samt 'Kræftens Bekæmpelses etiske retningslinjer'.

Du finder link til elektronisk ansøgnings- og rapporteringssystem nederst på siden. 

Knæk Cancer opslag

Forskning i frivillige indsatsers betydning for mennesker med kræft

Kræftens Bekæmpelse uddeler 1,5 million kr. til et eller flere forskningsinitiativer, der kan belyse effekterne af de frivillige indsatser, som er målrettet mennesker, der har kræft tæt inde på livet.

I Kræftens Bekæmpelse gør mere end 46.000 frivillige årligt en indsats for kræftsagen inden for rammerne af Kræftens Bekæmpelse. En stor del af disse frivillige indsatser er målrettet mennesker med kræft tæt inde på livet. Der mangler dog viden om, hvilken kon-kret forskel indsatserne gør.

Forskningsinitiativerne skal overordnet set undersøge frivilligt engagement og frivillige indsatser i Kræftens Bekæmpelse og disses effekter for mennesker, der har kræft tæt inde på livet. Herunder hvad frivillige indsatser kan betyde for at reducere social ulighed og ensomhed, og for at fremme livskvalitet og lokale fællesskaber.

Opslag

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 9. november kl. 15.

Knæk Cancer 2022

Temaerne for Knæk Cancer 2022 er ved at blive udarbejdet. Til efteråret, når temaerne er godkendt af Kræftens Bekæmpelses Hovedbestyrelse, vil de blive offentliggjort her på siden. 

Ansøgnings- og afrapporteringssystem

Spørgsmål til det elektroniske ansøgningssystem:

Kontakt venligst Anne Mette Bak hos Bevilling på amb@cancer.dk eller
35 25 72 57.