Gå til sygdomsliste

Knæk Cancer midler

Kræftens Bekæmpelse og TV2 samarbejder om at indsamle midler via Knæk Cancer. De indsamlede midler går til kræftforskning, forebyggelse og patientstøtte.

Det er vigtigt, at du læser 'Støttemuligheder og ansøgningsvejledning' før du søger:

Støttemuligheder og ansøgningsvejledning

Engelsk

Funding possibilities and guidelines


Forudsætningen for at opnå bevilling er, at ansøger kan acceptere 'Den danske kodeks for integritet i forskning' samt 'Kræftens Bekæmpelses etiske retningslinjer'.

Du finder link til elektronisk ansøgnings- og rapporteringssystem nederst på siden. 

Knæk Cancer 2023

Kræftens Bekæmpelses forretningsudvalg og hovedbestyrelse godkendte i september temaerne for Knæk Cancer 2023 i prioriteret rækkefølge og temaerne slås her op i fri konkurrence ligeså snart opslagene er klar. 

Forudsætning for en bevilling er, at der indkommer nok Knæk Cancer 2023-midler i uge 43 til at dække puljen til temaet.

2. Unge talentfulde kræftforskere - Vær opmærksom på at ansøgningsfristen for denne pulje er flyttet til 12. maj 2023.

Kræftens Bekæmpelse ønsker at støtte unge talenter og deres udvikling inden for kræftforskning. Der ydes derfor støtte til yngre forskere i form af projektstøtte og postdocstipendier.

Projektstøtte til etablering af forskerkarrierer
Formålet er at støtte en fortsat udvikling af unge uafhængige kræftforskere, der inden for de sidste otte år har opnået en ph.d.-grad og demonstreret evnen til forskning på højt internationalt niveau. Støtten gives til udførelse af fremragende og ambitiøse projekter inden for alle aspekter af kræftforskning, og midlerne afsættes til forskere, der allerede har vist deres potentiale ved at have opnået støtte til egen løn, dog kan der søges om 50% fritagelse for klinisk arbejde. Vær opmærksom på, at din ph.d.-grad ikke må være mere end 8 år gammel ved ansøgningsfristen.

Læs mere om ansøgningskrav i støttemuligheder og ansøgningsvejledning 2023

Ansøgningsskema: KBVU-BK/MS Unge talentfulde kræftforskere

Ansøgningsfrist: 12. maj 2023 kl. 15 

Postdocstipendium i Danmark og udlandet
Formålet er at støtte yngre forskere, med ph.d.-grad eller tilsvarende, der endnu ikke har opnået fastansættelse, men som kan dokumentere forskningserfaring til udførelse af et selvstændigt kræftforskningsprojekt i Danmark eller udlandet.

Postdocstipendium i udlandet gives til danske forskere, der tager til udlandet på egen hånd for at udføre et selvstændigt kræftforskningsprojekt, og for at opnå viden og erfaring i et internationalt forskningsmiljø, men som ikke er ansat på et dansk hospital, universitet eller hos en erhvervsvirksomhed under udlandsopholdet. Vær opmærksom på, at det ikke må være mere end 4 år siden at du har opnået din ph.d.-grad.

Læs mere om ansøgningskrav i støttemuligheder og ansøgningsvejledning 2023

Ansøgningsskema: KBVU-BK/MS Postdocstipendium

Ansøgningsfrist: 12. Maj 2023 kl. 15

Puljen er på 20 mio. kr. hvoraf 10 mio. kr. kommer fra Knæk Cancer 2023.

Bedømmelsesudvalg: Fælles udvalg bestående af medlemmer fra Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Biologi & Klinik, Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Menneske & Samfund samt 2 patientrepræsentanter


Se medlemmerne af de videnskabelige udvalg her:

KBVU-BK
KBVU-MS

Ansøgnings- og afrapporteringssystem

Spørgsmål til det elektroniske ansøgningssystem:

Kontakt venligst Anne Mette Bak hos Bevilling på amb@cancer.dk eller
35 25 72 57.