Gå til sygdomsliste

Knæk Cancer-midler

Kræftens Bekæmpelses forretningsudvalg og hovedbestyrelse godkendte i november 2017 temaerne for Knæk Cancer 2018.

Den overordnede arbejdstitel for Knæk Cancer 2018 er ’Danmark står sammen mod kræft – og gør en forskel’.

Følgende 5 temaer slås op i fri konkurrence her på siden, så snart de er klar:

• Pårørende til kræftpatienter
Pårørende til kræftpatienter bliver ofte særligt belastede, når deres nære rammes af kræft. Pårørende kan føle sig nødsaget til at påtage sig rollen som tovholder for sygdomsforløbet og til at påtage sig en masse ekstra praktiske opgaver for at få hverdagen til at fungere. Pårørende bruger også mange kræfter på at støtte såvel patienten, børn og andre pårørende i familien. Pårørende oplever ligeledes, at de ikke spørges til, hvordan de ønsker at blive inddraget i sygdomsforløbet. Forskellige undersøgelser peger også på, at mange pårørende oplever, at de ikke får nødvendig støtte fra sundhedspersonalet og at være tidspresset.

Hvordan kan man hjælpe pårørende, og hvordan kan pårørende tackle det pres, de udsættes for?

Der afsættes 10 mio. kr. til at støtte lokale forsknings- og udviklingsaktiviteter med fokus på pårørendes behov. En del af midlerne kan anvendes til informationsmateriale om og til pårørende.

Opslag vedr. Pårørende til kræftpatienter
Ansøgningsfrist: 1. maj 2018 kl. 15.
Ansøgningen skal udformes i henhold til KBPF's ansøgningsregler der er angivet i Information om støttemuligheder og formkrav (KBPF) og i det elektroniske ansøgningsskema.

• Unge talentfulde kræftforskere
Der er unge danske kræftforskere, der har et stort potentiale som fremtidens forskningsledere. 2 - 3 unge kræftforskere får mulighed for at opbygge en forskningsgruppe inden for eksperimentel, translationel, klinisk kræftbehandling. Også unge forskere uden en læge/naturvidenskabelig baggrund kan komme i betragtning.

Der afsættes 10 mio. kr. til 2 – 3 unge kræftforskere.

Opslag vedr. Unge talentfulde kræftforskere
Ansøgningsfrist: 20. juni 2018 kl. 15.
Ansøgningen skal udformes i henhold til KBVU's ansøgningsregler der er angivet i Information om støttemuligheder og formkrav (KBVU) og i det elektroniske ansøgningsskema.

• 2 Nationale Forskningscentre
Kræftens Bekæmpelse ønsker at etablere et nationalt forskningscenter, der bidrager med forskningsresultater på højt niveau, som samarbejder mellem alle relevante kræftenheder i Danmark, og som medvirker til at forskningsresultaterne implementeres i de relevante kræftenheder i Danmark. Det er en forudsætning, at der er lokal og regional opbakning, at centret er indstillet på at indgå i Danish Cancer Comprehensive Center (DCCC), samt at centret fremstår som et Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter og i den forbindelse medvirker til at formidle forskningsindsatsen for danskerne.

Der afsættes 40 mio. kr.

• Bugspytkirtelkræft og kræft i æggestokkene – hurtig opsporing og bedre behandling
Bugspytkirtelkræft og kræft i æggestokkene er to meget alvorlige kræftsygdomme med en meget høj dødelighed.

Konkret anmodes Dansk Pancreas Gruppe og Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe om at lave en gennemgang af området og foreslå de områder i udrednings- og behandlingsforløbet, hvor der er særlig grund til at forske i forbedringer af indsatsen.

Der afsættes 10 mio. kr. til forskningsprojekter

• Tidlig Breaking News
Når der afholdes store internationale forskningsmøder på kræftområdet, kommer der ofte ”Breaking News”, hvor videnskabelige undersøgelser peger på, at nye indsatser synes at have haft stor betydning for patienter. Ofte er der imidlertid behov for at afprøve indsatsen, inden man kan beslutte sig for at indføre tilbuddet i for eksempel hele Danmark.

Hvis der ikke er tale om ny medicin, går der typisk lang tid, inden sådanne nye tilbud afprøves i f.eks. Danmark. Derfor afsættes der midler til hurtigt at efterprøve, om sådanne betydelige positive resultater kan genfindes i en dansk sammenhæng.

Der afsættes 5 mio. kr.

Elektronisk ansøgnings- og rapporteringssystem


Spørgsmål til det elektroniske ansøgningssystem: Kontakt venligst Anne Mette Bak hos Bevillingssektionen på amb@cancer.dk eller 35 25 72 57.