Gå til sygdomsliste

Knæk Cancer midler

Kræftens Bekæmpelse og TV2 samarbejder om at indsamle midler via Knæk Cancer. De indsamlede midler går til kræftforskning, forebyggelse og patientstøtte.

Det er vigtigt, at du læser 'Støttemuligheder og ansøgningsvejledning' før du søger:

Støttemuligheder og ansøgningsvejledning

Engelsk

Funding possibilities and guidelines


Forudsætningen for at opnå bevilling er, at ansøger kan acceptere 'Den danske kodeks for integritet i forskning' samt 'Kræftens Bekæmpelses etiske retningslinjer'.

Du finder link til elektronisk ansøgnings- og rapporteringssystem nederst på siden. 

Knæk Cancer 2023

Kræftens Bekæmpelses forretningsudvalg og hovedbestyrelse godkendte i september temaerne for Knæk Cancer 2023 i prioriteret rækkefølge og her er de 4 temaer der er i opslag: 

2. Unge talentfulde kræftforskere - Vær opmærksom på at ansøgningsfristen for denne pulje er flyttet til 12. maj 2023.

Kræftens Bekæmpelse ønsker at støtte unge talenter og deres udvikling inden for kræftforskning. Der ydes derfor støtte til yngre forskere i form af projektstøtte og postdocstipendier.

Projektstøtte til etablering af forskerkarrierer
Formålet er at støtte en fortsat udvikling af unge uafhængige kræftforskere, der inden for de sidste otte år har opnået en ph.d.-grad og demonstreret evnen til forskning på højt internationalt niveau. Støtten gives til udførelse af fremragende og ambitiøse projekter inden for alle aspekter af kræftforskning, og midlerne afsættes til forskere, der allerede har vist deres potentiale ved at have opnået støtte til egen løn, dog kan der søges om 50% fritagelse for klinisk arbejde. Vær opmærksom på, at din ph.d.-grad ikke må være mere end 8 år gammel ved ansøgningsfristen.

Læs mere om ansøgningskrav i støttemuligheder og ansøgningsvejledning 2023

Ansøgningsskema: KBVU-BK/MS Unge talentfulde kræftforskere

Ansøgningsfrist: 12. maj 2023 kl. 15 

Postdocstipendium i Danmark og udlandet
Formålet er at støtte yngre forskere, med ph.d.-grad eller tilsvarende, der endnu ikke har opnået fastansættelse, men som kan dokumentere forskningserfaring til udførelse af et selvstændigt kræftforskningsprojekt i Danmark eller udlandet.

Postdocstipendium i udlandet gives til danske forskere, der tager til udlandet på egen hånd for at udføre et selvstændigt kræftforskningsprojekt, og for at opnå viden og erfaring i et internationalt forskningsmiljø, men som ikke er ansat på et dansk hospital, universitet eller hos en erhvervsvirksomhed under udlandsopholdet. Vær opmærksom på, at det ikke må være mere end 4 år siden at du har opnået din ph.d.-grad.

Læs mere om ansøgningskrav i støttemuligheder og ansøgningsvejledning 2023

Ansøgningsskema: KBVU-BK/MS Postdocstipendium

Ansøgningsfrist: 12. maj 2023 kl. 15

Puljen er på 20 mio. kr. hvoraf 10 mio. kr. kommer fra Knæk Cancer 2023.

Bedømmelsesudvalg: Fælles udvalg bestående af medlemmer fra Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Biologi & Klinik, Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Menneske & Samfund samt 2 patientrepræsentanter


4. Forskning i nye diagnosticerings, behandlings-, og rehabiliterings- og plejemuligheder
Flere får kræft, og flere overlever en kræftsygdom eller lever længere med en kræftsygdom. Det betyder også, at mange oplever tilbagefald og får brug for flere og forskellige behandlingsforløb og differentierede behandlingsmåder.

Kræftens Bekæmpelse indkalder forskningsansøgninger med projekter der har et klart defineret, relevant og patientrelateret effektmål og som rummer perspektiver til at kunne understøtte og styrke den kliniske indsats. Det forudsættes, at projekter i videst muligt omfang omfatter samarbejde på nationalt plan – og tillige på internationalt plan, hvis det er relevant og muligt.

Læs mere om ansøgningskrav i støttemuligheder og ansøgningsvejledning 2023

Ansøgningsskema: KC2023 Forskning i nye diag.-behand.-rehab.-pleje

Ansøgningsfrist: 22. juni 2023 kl. 15

Opslag

English call

Bedømmelsesudvalg: Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg – Biologi & Klinik (KBVU-BK)


5. Forskning i forbedret støtte til kræftpatienter og pårørende under og efter en kræftsygdom
Mange kræftpatienter og deres pårørende oplever betydelige psykosociale belastninger både i behandlingsforløbet og efter endt behandling. Disse kan påvirke livskvaliteten negativt. Der er behov for mere viden om indsatser og interventioner, der kan støtte kræftpatienter og pårørende, mindske den psykosociale belastning for hele familien og forbedre deres livskvalitet.

Kræftens bekæmpelse indkalder derfor forskningsansøgninger, der afprøver forskellige typer af indsatser og systematiske interventioner, der kan hjælpe både patienter og pårørende under og efter en kræftsygdom.

Læs mere om ansøgningskrav i støttemuligheder og ansøgningsvejledning 2023

Ansøgningsskema: KC2023 Forskning i forbedret støtte til kræftpatienter

Ansøgningsfrist: 22. juni 2023 kl. 15.00

Opslag

English call

Bedømmelsesudvalg: Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg – Menneske & Samfund (KBVU-MS)


6. Kvalitet i patientforløbet – sammenhæng i indsatsen mod kræft før, under og efter kræftforløb – forskning og udvikling med dataunder-støttelse i registre og databaser
For at øge kvaliteten i patienternes kræftforløb, er der behov for mere viden om forløbet op til diagnosen, om komplikationer og senfølger af diagnostiske undersøgelser, sygdom og behandling, og om udbyttet af rehabilitering og palliative indsatser.

Kræftens Bekæmpelse indkalder derfor forskningsansøgninger til projekter, der kombinerer forskellige typer af data til at opnå mere viden om kvalitet i forløbet før under og efter en kræftdiagnose.

Læs mere om ansøgningskrav i støttemuligheder og ansøgningsvejledning 2023

Ansøgningsskema: KC2023 Kvalitet i patientforløbet

Ansøgningsfrist: 22. juni 2023 kl. 15.00

Opslag

English call

Bedømmelsesudvalg: Fælles udvalg bestående af medlemmer fra Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Biologi & Klinik, Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Menneske & Samfund samt 2 patientrepræsentanter 


Se medlemmerne af de videnskabelige udvalg her:

KBVU-BK
KBVU-MS

Ansøgnings- og afrapporteringssystem

Spørgsmål til det elektroniske ansøgningssystem:

Kontakt venligst Anne Mette Bak hos Bevilling på amb@cancer.dk eller
35 25 72 57.