Gå til sygdomsliste

Uddeling - del af midler indsamlet ved TV2 kampagnen "Knæk Cancer" i 2015

Bedømmelseskomitéen for Knæk Cancer 2015 puljen "Hvorfor kræft spreder sig, og hvordan sundhedsvæsenet kan organiseres, så tilbagefald og metastaser opdages og behandles hurtigst muligt" har uddelt 6 mio. kr. til følgende 6 projekter:

Implementering af ikke-invasiv cirkulerende tumor DNA analyse mhp at optimere den postoperative behandling og opfølgning for patienter med kolorektal cancer.
Professor, cand.scient., ph.d. Claus Lindbjerg Andersen
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
Bevilget for 2016-2017: 1.000.000 kr.

Identifikation og håndtering af symptomer på cancer recidiv blandt socialt udsatte kræftpatienter.
Lektor, cand.mag., ph.d. Rikke Sand Andersen
Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
Bevilget for 2016-2018: 1.400.240 kr.

Cirkulerende tumorceller og tumor DNA - patientspecifikke markører og klinisk beslutningsstøtte til skræddersyet tilbagefaldsdiagnostik.
Overlæge, cand.med., ph.d. Jens Kelsen
Kræft-og inflammations Center, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2016-2017: 900.000 kr.

eHealth-støttet egenomsorg for kræftoverlevere. Kvalificering af tværsektoriel kræftopfølgning.
Lektor, afdelingsleder, cand.psyk., ph.d. Henriette Langstrup
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Bevilget for 2015-2017: 900.000 kr.

Mammografi screening som opfølgning for brystkræft patienter - hvad er fordelene og ulemperne?
Associate professor, cand.scient., ph.d. Sisse Helle Njor
Department of Clinical Epidemiology, Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
Bevilget for 2016-2017: 480.000 kr.

Diagnostik af recidiv cancer - den praktiserende læges rolle.
Professor, director, cand.med., ph.d. Peter Vedsted
Research Unit for General Practice, Aarhus Universitet
Bevilget for 2016-2018: 1.400.000 kr.