Gå til sygdomsliste

Uddeling - del af midler indsamlet ved TV2 kampagne Knæk Cancer i 2022

Bedømmelsesudvalget vedr. opslaget ”Forskning i hvordan flere patienter med komorbiditet kan tilbydes kurativt behandlingsforløb” har uddelt 5 mio. kr. til følgende 3 projekter:

FRAGINOC-studiet: Effekt af skrøbeligheds screening og geriatrisk vurdering og optimering af ældre kvinder med æggestokkræft.
Professor, overlæge, dr.med., dr.med. Claus Høgdall
Gynækologisk afdeling Rigshospitalet
Bevilget for 2023 - 2024: 1.400.000 kr.

HERAN2, Heterogen, hypofraktioneret strålebehandling til lokalt-avanceret ikke små cellet lungekræft.
Overlæge, professor, cand.med., ph.d. Tine Schytte
Department of Oncology, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2023 - 2024: 1.700.000 kr.

Genetik og epigenetik - potentielle biomarkører og behandlingsmål til at optimere kurativt intenderede behandlingsforløb ved pancreas cancer
Afdelingslæge, klinisk forskningslektor, cand.med., ph.d. Martin Hylleholt Sillesen
Dep. of organ surgery and transplantation, Rigshospitalet
Bevilget for 2023 - 2024: 1.900.000 kr.