Gå til sygdomsliste

Uddeling - del af midler indsamlet ved TV2 kampagne Knæk Cancer i 2021

Bedømmelsesudvalget vedr. opslaget ”Translationel forskning i målrettet og personlig kræftbe-handling” har uddelt 4,6 mio. kr. til følgende 2 projekter:

Undersøgelse af immunsystem-aktivering til tidlig diagnose, detektion af tilbagefald og til bestemmelse af terapirespons hos cancer patienter
Professor, cand.scient, ph.d. Lars Dyrskjøt Andersen
Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA), Aarhus Universitet
Bevilget for 2022 - 2024: 2.000.000 kr.

Målrettet behandling af glioblastom gennem enkelt-celle sekventering og drug-response analyse i en klinisk fase 2 trial
Cand.scient., ph.d. Joachim Lütken Weischenfeldt
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), København Universitet
Bevilget for 2022 -2024: 2.625.000 kr.