Gå til sygdomsliste

Uddeling 2013 - del af midler indsamlet ved TV2 kampagnen 'Knæk Cancer'

Komité vedr. forskning i problemstillinger vedr. prostatakræft med dels høj dels lav risiko for spredning har uddelt 15 mio. kr. af de indsamlede midler til 5 forskningsprojekter vedrørende prostatakræft.

Følgende projekter har opnået støtte:

Individuel behandling af prostatakræft - Ortogonale tumorbiologiske aspekter ved prostatakræft.
Professor, overlæge Michael Borre
Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2014-2016: 6.265.000 kr.

Potentielle biomarkører til risiko-baseret screening for prostatakræft
Cand.med., ph.d. Susanne Oksbjerg Dalton
Livet efter kræft, Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2014-2016: 3.170.000 kr.

Effekt af lav-dosis aspirin, andre NSAID-midler og statiner på progression og dødelighed af klinisk lokaliseret prostatacancer
Cand.med. Søren Friis
Statistik, Bioinformatik og Registre, Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2014-2015: 1.000.000 kr.

Præcisionsmedicin for klinisk lokaliseret prostata cancer.
Professor, Ledende overlæge, dr.med. Torben Falck Ørntoft
MOMA/Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2014-2017: 3.465.000 kr.

Påvisning af prostatakræft i urin ved hjælp af DNA-analyse.
Cand.scient., ph.d. Per Guldberg
Cancergenetisk Laboratorium, Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2014-2015: 1.100.000 kr.