Gå til sygdomsliste

Oversigt over projektbevillinger givet i 2012 - KBVU

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) har uddelt ca. 63 mio. fordelt på følgende 53 projekter:

Analyse af personlige genomiske rearrangementer (PAGER) til kontrol af patienter med blærekræft.
Lektor, cand.scient., ph.d. Lars Dyrskjøt Andersen
Institut for Klinisk Medicin, Skejby Sygehus
Bevilget for 2013 - 2015: 2.100.000 kr.
Hæmning af de tumorbiologiske funktioner af matriptase.
Professor, dr.scient. Peter André Andreasen
Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Bevilget for 2013 - 2015: 2.250.000 kr.
Cancer specifikke 3’UTR ændringer i colorectal cancer - konsekvens, mekanisme og potentielle kliniske implikationer.
Cand.scient., ph.d. Jannie Assenholt
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Bevilget for 2013 - 2014: 1.200.000 kr.
Opretholdelse af genom-integritet og dets betydning for dannelsen af tumorer og virkningen af cancerterapi .
Afdelingsleder, ph.d. Jiri Bartek
Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2013 - 2015: 4.740.000 kr.
Frysebehandling af nyretumorer – sammenhæng mellem vævsskade og billeddiagnostisk fremstilling.
Professor, overlæge Michael Borre
Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
Bevilget for 2013 - 2015: 1.500.000 kr.

Optimering af sentinel node teknikken til tidlig diagnostik og behandling af lymfeknudespredning ved modermærkekræft.
Cand.med., ph.d. Annette Hougaard Chakera
Melanoma Institute Australia
Bevilget for 2013 - 2014: 99.360 kr.


Etablering af murine transgene småcellet lungekræft modeller for identificering og test af nye behandlingsmål.
Cand.scient. Camilla Laulund Christensen
Medical Oncology, Dana-Farber Cancer Institute, USA
Bevilget for 2013 - 2014: 1.279.300 kr.
Udvikling af cancer behandling rettet mod medlemmer af DNA polymerase-? superfamilien.
Cand.scient., ph.d. Marianne Skovgaard Christensen
Sir William Dunn School of Pathology, England
Bevilget for 2013 - 2014: 1.298.100 kr.

Udvikling af cancer behandling rettet mod medlemmer af DNA polymerase-beta superfamilien.
Cand.scient., ph.d. Marianne Skovgaard Christensen
Sir William Dunn School of Pathology, England
Bevilget for 2013 - 2015: 81.514 kr.
Tumor endothelial marker 8 (TEM8) som mål for blokering af tumorvækst.
Gruppeleder, cand.scient., ph.d. Janine Erler
BRIC, Københavns Universitet
Bevilget for 2013 - 2015: 3.050.000 kr.

Cancer smerte signalering - en undersøgelse af P2X7 receptorens rolle i smerteudviklingen.
Cand.scient. Sarah Falk
Department of Neuroscience, Physiology and Pharmacology, England
Bevilget for 2012 - 2013: 29.400 kr.
Lægemidler med mulig kemopræventiv effekt og risiko for prostatacancer.
Seniorforsker, cand.med. Søren Friis
Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2013 - 2015: 1.350.000 kr.
Kønshormoner og risiko for meningeom og gliom.
Forskningslektor, overlæge, ph.d. David Gaist
Neurologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2013: 450.000 kr.
Årsager til DNA hypermetylering i hæmatologisk cancer.
Overlæge, dr.med. Kirsten Grønbæk
Finsen Instituttet, Rigshospitalet
Bevilget for 2013 - 2015: 1.800.000 kr.
Kvalme og opkastning ved avanceret cancer: Epidemiologi, ætiologi, betydning, effekt af guidelinebaseret behandling og to interventionsstudier.
Lektor, overlæge, dr.med., ph.d. Mogens Grønvold
Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital
Bevilget for 2013 - 2015: 1.350.000 kr.
GPCR signaleringsveje i brystkræft metastasering.
Cand.scient., ph.d. Karina Kiilerich Hansen
NIDCR, National Institue of Health, USA
Bevilget for 2013 - 2014: 1.200.000 kr.

IDENTIFICERING SAMT TIDLIG VALIDERING AF BIOMARKØRER FOR DOCETAXEL-FØLSOMHED VED BRYSTKRÆFT.
Cand.scient. Stine Ninel Hansen
Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, Københavns Universitet
Bevilget for 2012: 22.230 kr.
Blokering af de immunsupprimerende proteiner, CTLA-4 og IDO, i cancer.
Cand.scient., ph.d. Rikke Bæk Holmgaard
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, USA
Bevilget for 2013 - 2014: 1.200.000 kr.

Identifikation og Karakterisering af nye membran-lokaliserede TIMP-1 interaktions partnere.
Cand.scient. Mikkel Høeberg
Beijing Institute og Genomics, Chinese Academy of Sciences, Kina
Bevilget for 2013: 25.200 kr.
Biologisk optimeret stereotaktisk strålebehandling af levertumorer.
Professor, cand.med., ph.d. Morten Høyer
Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2013 - 2015: 1.690.000 kr.

Karakterisering af forskellige vækstmønstre i levermetastaser: gen-ekspression profilering og betydningen af den ekstracellulær matrix.
Cand.polyt., ph.d. Martin Illemann
McGill University Health center, Canada
Bevilget for 2012 - 2013: 38.160 kr.
Stamceller og tarmkræft - et nyt værktøj til diagnose.
Gruppeleder, cand.scient., ph.d. Kim Bak Jensen
BRIC, Københavns Universitet
Bevilget for 2013 - 2015: 2.400.000 kr.

Molekylære mekanismer for resistens overfor oxaliplatin eller irinotecan i humane colon cancer cellelinier.
Cand.scient. Niels Frank Jensen
National Cancer Institute, National Institutes of Health, USA
Bevilget for 2012: 27.700 kr.
Forbindelser mellem ikke-kodende RNA, det nukleære exosome og cancer.
Professor, ph.d. Torben Heick Jensen
Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Bevilget for 2013 - 2015: 2.250.000 kr.
Analyse af nye regulatorer af ErbB2-induceret celleinvasion.
Gruppeleder, dr.scient., ph.d. Tuula Anneli Kallunki
Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2013 - 2015: 1.650.000 kr.
Bakterielle toxiners rolle i udviklingen af tyktarmskræft.
Cand.scient., ph.d. Thorbjørn Frej Krejsgaard
Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet
Bevilget for 2013: 600.000 kr.
Kroniske smerter efter rectum cancer behandling. Et prospektivt studie.
Professor, overlæge, dr.med. Søren Laurberg
Kirurgisk Afdeling, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2013 - 2015: 2.960.000 kr.

Lokal recidiv af brystkræft hos yngre kvinder – et molekylærgenetisk studie af aldersafhængige prognostiske tumormarkører.
Cand.med. Tinne Laurberg
BC Cancer Agency, Canada
Bevilget for 2012 - 2013: 41.400 kr.
Identifikation og analyse af kræftrelaterede ikke-kodende RNA molekyler.
Professor, cand.scient., ph.d. Anders Henrik Lund
BRIC, Københavns Universitet
Bevilget for 2013 - 2015: 2.500.000 kr.

Molekylære mekanismer i D-vitamin induceret regulering af aromatase.
Dr.pharm. Johan Lundqvist
Stanford University, USA
Bevilget for 2012 - 2013: 41.400 kr.
Molekylær regulering af translesion DNA syntese, et tveægget sværd for kræftudvikling.
Professor, ph.d. Niels Mailand
Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Københavns Universitet
Bevilget for 2013 - 2015: 2.250.000 kr.

Udvikling af metoder til risikovurdering af miljøfremmede kemikaliers indflydelse på udvikling af brystkræft.
Cand.med.vet. Karen Riiber Mandrup
Fox Chase Cancer Center, USA
Bevilget for 2012: 28.300 kr.
Forebyggelse af lymfatiske metastaser ved at genskabe homeostase i lymfeknudernes stroma.
Cand.odont. Alejandro E. Mayorca Guiliani
BRIC, Københavns Universitet
Bevilget for 2013 - 2015: 1.800.000 kr.
Dystrophia myotonica og cancer.
Professor, dr.med. Mads Melbye
Sektor for Epidemiologi, Statens Serum Institut
Bevilget for 2013: 650.000 kr.
Incidens af EML4-AKT gen rearrangement blandt patienter med pulmonalt adenocarcinom.
Overlæge, ph.d. Anders Mellemgaard
Patologiafdelingen, Rigshospitalet
Bevilget for 2013: 245.500 kr.
Prospektiv, randomiseret multi-center undersøgelse af laparoskopisk ultralydsskannings værdi ved laparoskopisk resektion af patienter med kolorektal cancer.
Professor, overlæge, ph.d. Michael Bau Mortensen
Kirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2013 - 2015: 1.035.000 kr.
Primære cilier og signalering i Tuberøs Sklerose Complex.
Seniorforsker, cand.scient., ph.d. Lisbeth Birk Møller
Kennedy Center, Glostrup
Bevilget for 2013 - 2015: 1.650.000 kr.

Funktion af ion transport proteiner i bugspytkirtlens stellate celler.
Cand.scient. Nikolaj Nielsen
Institute of Physiology II, Tyskland
Bevilget for 2012 - 2013: 10.000 kr.
Arbejdsmarkedstilknytning efter hæmatologisk cancer.
Professor, cand.med., ph.d. Claus Vinther Nielsen
Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
Bevilget for 2013 - 2014: 675.000 kr.
Investigator initierede fase II studier af irinotecan hos patienter med TOP1 gen amplificeret metastatisk brystkræft – To nationale DBCG studier.
Professor, dr.med. Dorte Lisbet Nielsen
Center for Kræftforskning, Herlev Hospital
Bevilget for 2013 - 2015: 2.100.000 kr.
Transport af PDGFR-alpha til det primære cilie.
Lektor, cand.scient., ph.d. Lotte Bang Pedersen
Biologisk Institut, Københavns Universitet
Bevilget for 2013: 259.000 kr.
Identifikation og evaluering af nye angrebspunkter for behandling af patienter med Glioblastoma multiforme.
Overlæge, dr.med. Hans Skovgaard Poulsen
Finsencenter, Rigshospitalet
Bevilget for 2013 - 2015: 1.500.000 kr.
Bestemmelse af tumorbevægelse i sand tid og brug heraf til dynamisk tumor-tracking under strålebehandling.
Lektor, fysiker, ph.d. Per Rugård Poulsen
Onkologisk afd., Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2013 - 2015: 1.650.000 kr.

Forbedret Tumorkontrol og reduceret Toxicitet gennem bruget af Billedvejledt Strålebehandling af Prostatakræft.
Dr.phil. Per Munck af Rosenschöld
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, USA
Bevilget for 2012: 33.120 kr.
Malariaproteiner i cancerbehandling og diagnostik.
Ass.professor, cand.scient., ph.d. Ali Salanti
Institute of International Health, Immunology and Microbiology, Københavns Universitet
Bevilget for 2013: 750.000 kr.
Forbedring af thiopurin/methotrexate behandling af akut lymfoblastær leukæmi.
Professor, overlæge, Kjeld Schmiegelow
Juliane Marie Center, Rigshospitalet
Bevilget for 2013 - 2015: 4.500.000 kr.
Oxaliplatin induceret polyneuropati hos patienter behandlet for kolorektal cancer.
Professor, overlæge, dr.med. Søren Hein Sindrup
Klinisk Institut, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2013 - 2015: 925.000 kr.
Tredimensionel dosimetri til kommende behandlingsteknikker i stråleterapi.
Cand.scient. Peter Sandegaard Skyt
Onkologisk afd., Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2013 - 2014: 1.200.000 kr.

Forskningsophold ved NCCC som del af PhD projektet: Deregulering af vaults, som en mulig medspiller i cancer udvikling: Fra basalbiologi til kliniske studier.
Cand.scient. Alexandra Søgaard
Norris Comprehensive Cancer Center, University of Southern California, USA
Bevilget for 2012 - 2013: 48.300 kr.

Kombination af stråleterapi og antiangiogenese behandling.
Cand.scient., ph.d. Brita Singers Sørensen
BC Cancer Research Centre, Canada
Bevilget for 2012 - 2013: 61.400 kr.
Betydningen af diagnostisk variation i dansk almen praksis for kræftpatienters prognose.
Professor, cand.med., ph.d. Mogens Vestergaard
Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
Bevilget for 2013 - 2014: 648.000 kr.
Adoptiv T celle terapi (ATCT) som behandling af malign hæmatologisk sygdom.
Overlæge, dr. med. Lars Lindhardt Vindeløv
Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet
Bevilget for 2013 - 2015: 1.500.000 kr.
Endokrine sygdomme og reproduktive forstyrrelser efter behandling for kræft i barndommen.
Seniorforsker, cand.med., Jeanette Falck Winther
Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2013 - 2015: 1.125.000 kr.

.