Gå til sygdomsliste

Skolarstipendier 2022

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Fællesudvalg (KBVU-BK & MS) har til uddelingsmøderne i juni og november 2022 uddelt 4.110.000 kr. til 42 skolarstipendier.

Følgende har opnået skolarstipendier i 2022:

(Der tages forbehold for trykfejl)

B-celler og autoantistoffers betydning ved immunrelaterede bivirkninger hos cancer patienter behandlet med checkpoint inhibitorer
Stud.med. Maria Charlotte Konge Theilgaard
National Center for Cancer Immune Therapy (CCIT-DK), Herlev Hospital
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

Identifikation af kliniske biomarkører associeret med fjernrecidiv i glioblastom patienter behandlet med standardbehandling
Stud.med. Shivani Bangalore Chiranth
DCCC Brain Tumor Center, Department of Oncology, Rigshospitalet
Bevilget: 6 mdr. (60.000 kr.)

Intraoperativ urokinase-type Plasminogen Activator Receptor ( uPAR) -targeteret flourescens visualisering ved resektion af gastroesophagealt adenokarcinom
Stud.med. Andreas Weise Mucha
Centre for Cancer and Organ Diseases, Department of Surgery and Transplantation, Rigshospitalet
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

BRCA1 genvarianter og kræftrisiko: En diagnostisk udfordring med stor klinisk betydning
Stud.med. Alma Marie Lohse
Diagnostic Center, Department of Genetics, Rigshospitalet
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

Targetering af det immunsuppressive tumormikromiljø med nye immun-modulerende vacciner i musemodeller af kræft
Stud.scient. Lucia Lara
National Center for Cancer Immune Therapy (CCIT-DK), Herlev Hospital
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

Profylaktisk thyroidektomi ved kræftsyndromet - multiple endokrin neoplasi type 2: et nationalt studie
Stud.med. Daniel Alexander Jørgensen
Department of Clinical Research, The department of ORL - Head and Neck Surgery, Research Unit, Odense Universitetshospital
Bevilget: 7 mdr. (70.000 kr.)

Karakterisering af immuncelleinfiltration i meningiomer
Stud.med. Nadja Ayo Denna Blum
Institute for Clinical Medicine, Department of Neurosurgery, Rigshospitalet
Bevilget: 6 mdr. (60.000 kr.)

Forebyggelse af livmoderhalskræft i Subsaharisk Afrika: Implementering af en velfungerende screeningsproces med HPV-test i Tanzania
Stud.med. Karen Grønlund Madsen
Department of Gynecology and Obstetrics, Clinical Research, Odense Universitetshospital
Bevilget: 6 mdr. (60.000 kr.)

Forebyggelse af livmoderhalskræft i Sub-Sahara Africa: Persisterende HPV-infektion og risikofaktorer herfor hos kvinder i Tanzania
Stud.med. Julie Skipper Mosgaard
Department of Gynecology and Obstetrics, Clinical Research, Odense Universitetshospital
Bevilget: 6 mdr. (60.000 kr.)

Infektion og risiko for sent tilbagefald af brystkræft
Stud.med. Fanny Borne Asmussen
Department of Clinical Medicine, Department of Clinical Epidemiology, Aarhus Universitet
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

Akutte nyrekomplikationer efter operation for blærekræft
Stud.med. Emil Hyllested
Urologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet
Bevilget: 6 mdr. (60.000 kr.)

In vitro modellering af erhvervet resistensmekanismer ved adoptiv celleterapi med tumor infiltrerende lymfocytter
Stud.scient. Marta Sanchez Sanchez
National Center for Cancer Immune Therapy (CCIT-DK), Herlev Hospital
Bevilget: 10 mdr. (100.000 kr.)

Prognose for patienter med pankreatisk neuroendokrine neoplasmer fulgt og behandlet på Rigshospitalet fra 2000 til 2020
Stud.med. Stine Møller
The Copenhagen ENETS Center of Excellence, The Department of Endocrinology, Rigshospitalet
Bevilget: 6 mdr. (60.000 kr.)

Genomisk profilering af behandlingsresistent øvre GI cancer
Stud.med. Julie Windfeldt Nielsen
Department of Oncology, Rigshospitalet
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

Immunfunktion og klinisk opfølgning hos patienter med B celle lymfom behandlet med bispecifikke antistoffer
Stud.med. Emil Ramsø Kyvsgaard
Grønbæk Group, Afdeling for Blodsygdomme, Rigshospitalet
Bevilget: 7 mdr. (70.000 kr.)

Genvarianter der disponere til mammacancer
Stud.med. Elisabeth Simone Feldner
The Department of Clinical Genetics, Syddansk Universitet (SDU)
Bevilget: 7 mdr. (70.000 kr.)

Kvindelig sterilisering og fjernelse af æggelederne og risiko for æggestokkræft – et landsdækkende case-kontrol studie
Pregraduate researcher, stud.med. Alberte Hjorth Duus
Kræftens Bekæmpelse
Bevilget: 8 mdr. (80.000 kr.)

Samspillet mellem bakterier, kræftceller og hudceller hos patienter med T celle Lymfom i huden
Master Student, stud.scient. Ziao Zeng
Københavns Universitet (KU)
Bevilget: 10 mdr. (100.000 kr.)

CD163 som Biomarkør i Patienter med Metastatisk Renal Celle Karcinom Behandlet med Tyrosin Kinase Hæmmere
Reseach Year Student, stud.med. Camilla Yde Hvelplund
Aarhus Universitet (AU)
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

Compliance af endokrin behandling til postmenopausal kvinder med tidlig ER+ brystkræft
Student, stud.med. Emma Marie Torpe
Rigshospitalet
Bevilget: 7 mdr. (70.000 kr.)

CDK 4/6 inhibition hos patienter med metastaserende ER+/HER2-normal brystkræft
Student, stud.med. Mathilde Louise Gehrchen
Rigshospitalet
Bevilget: 7 mdr. (70.000 kr.)

Udbredelse af kræftfremkaldende Human Papilloma Virus ( HPV) blandt HIV-smittede kvinder i Guinea-Bissau, Vestafrika
Medical student, stud.med. Kia Lærke Madsen
Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

Evaluering af sårbarheden af konventionelle og transpositions FAMM lapper ved brug af mikrodialyse
Medical student, stud.med. Johanne Ravn Hansen
Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

Indvirkning af koloskopi historik på udfaldet af et FIT-baseret kolorektal cancerscreening: Et dansk populationsbaseret kohortestudie
Research year student, stud.med. Guilian Birindwa
Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

High-Throughput Screening Platform baseret på mRNA transfektion til udvikling og testning af nye kimæriske antigenreceptor design
Master Student, stud.scient. Matilde Starklit
Herlev Hospital
Bevilget: 9 mdr. (90.000 kr.)

Udforskning af den immunologiske effekt af interleukin 10 epitop(er)
Master Student, stud.scient. Marc Nymann Klausen
Herlev Hospital
Bevilget: 8 mdr. (80.000 kr.)

Kræftoverleveres arbejdsstatus de første tre år efter diagnosen - et registerbaseret studie
Student, stud.med. Emma Brink Henriksen
Aarhus Universitet (AU)
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

Opnåelse af holdbart antitumorrespons i tumormikromiljø ved at forbedre mitofagi i T-celler
Master’s Student, stud.scient. Jiangyu Gan
Herlev Hospital
Bevilget: 8 mdr. (80.000 kr.)

Undersøgelse af nye cytokiner på antigen-præsenterende scaffolds for at forbedre fænotypen af ekspanderede T-celler
Master Thesis Student, stud.scient. Nithiyashri Jayashankar
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Bevilget: 7 mdr. (70.000 kr.)

Genetisk profilering med hel-exom data, et værktøj til underinddeling af tyk-og endetarmskræft
Forskningsårsstuderende, stud.med. Jens Bo Koudahl Conrad
Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

Validering af målrettet genkendelse af specifikke anti-regulatoriske T celler i kræftcellelinjer elimineret for specifikke immunsupprimerende proteiner
Master Student, stud.scient. Emilie Bülow Jensen
Herlev Hospital
Bevilget: 10 mdr. (100.000 kr.)

Udvikling af humaniserede kimæriske antigenreceptor (CAR) T-celler rettet mod CD19 eller BAFF-R til behandling af lymfekræft
student, stud.med. Karoline Ejby Stengaard
Odense Universitetshospital
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

Bestemmelse af fedtfraktion i rygsøjlen hos brystkræftpatienter med rygmetastaser. Et fantom og in vivo studie
Stud.med., stud.med. Jakub Wronecki
Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

Evaluering af behandlingsrespons hos patienter med kutant T-celle lymfom
Research year student, stud.med. Signe Hedebo Hansen
Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

Erhvervseksponering for naturlig UV-stråling og risiko for hudcancer
Stud.med., stud.med. Ida Kristensen
Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

ABCer i tertiære lymfoide strukturer i relation til hepatocellulært karcinom
Research Year Student, stud.med. Anne Emilie Morsing
Aarhus Universitet (AU)
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

Neutrophil-til-lymfocyt ratio som prognostisk markør for HPV-positiv og HPV-negativ oropharyngeal cancer
Research Year student, stud.med. Marius Meldgaard Justesen
Rigshospitalet
Bevilget: 10 mdr. (100.000 kr.)

Intratumoral BCG vaccination i patienter med kolorektal cancer
Scholar Student, stud.med. Lea Maria Löffler
Region Sjælland
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

Blærecancer: Sammenhængen mellem immunrespons og bivirkninger hos BCG-behandlede patienter
Student, stud.med. Kathrine Dalgas Hartmann
Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)

Kimæriske antigenreceptorer designet som Fab-fragmenter til behandling af lymfoide kræftformer
Undergraduate, stud.med. Malene Bech Nielsen
Odense Universitetshospital
Bevilget: 10 mdr. (110.000 kr.)

Langtidsopfølgning af patienter med klonal cytopeni af ukendt signifikans
Research assistant, stud.med. Dicte Wilhjelm Træden
Københavns Universitet (KU)
Bevilget: 9 mdr. (90.000 kr.)

Alders betydning for valg og gennemførsel af onkologisk behandling for endometriecancer
Stud.med, stud.med. Katinka Marie Harborg Jørgensen
Odense Universitetshospital
Bevilget: 12 mdr. (120.000 kr.)