Gå til sygdomsliste

Oversigt over projektbevillinger givet i 2017

Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Forskningsudvalg (KBPF) har i 2017 uddelt 4,6 millioner kr. fordelt på følgende 10 forskningsprojekter:

 

Kvalificering og udforskning af patienters og sundhedsprofessionelles behov: Et antropologisk studie af ’i risiko’ diagnostik indenfor lunge- og blærekræft
Lektor, cand.mag., ph.d. Rikke Sand Andersen
Forskningsenheden for Almen Praksis - Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis og Institut for Kultur og Samfund - Antropologi, Aarhus Universitet
Bevilget for 2018-2019: 1.000.000 kr.

Hurtig diagnostik. Et antropologisk studie af den diagnostiske proces i kræftpakker på tværs af sektorer
Lektor, cand.mag., ph.d. Rikke Sand Andersen
Forskningsenheden for Almen Praksis - Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis og Institut for Kultur og Samfund - Antropologi, Aarhus Universitet
Bevilget for 2018: 86.200 kr.

Fra kontrol til individualiseret opfølgning for kvinder med gynækologisk kræft - et randomiseret, kontrolleret studie
Cand.med., ph.d. Pernille Tine Jensen
Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2018: 700.000 kr.

Mænd, sociale fællesskaber og kræftrehabilitering: Et etnografisk casestudie af Mænds Mødested ved Center for Kræft og Sundhed København
Professor, mag.scient., ph.d. Tine Tjørnhøj-Thomsen
Afdelingen for sundhed og social kontekst, Syddansk Universitet
Bevilget for 2018: 457.000 kr.

Kræftpatienter i eksperimentel behandling: personlig medicin og patientinddragelse i nye bioøkonomier i det danske sundhedsvæsen
Cand.scient.anth. Line Hillersdal
Copenhagen Centre for Health Research in the Humanities (CoRe), Københavns Universitet
Bevilget for 2018: 700.000 kr.

Betydningen af symptomer og problemer ved start af specialiseret palliativ indsats for overlevelsestid, indlæggelser og dødssted blandt kræftpatienter
Professor, cand.med., ph.d., dr.med. Mogens Grønvold
Forskningsenheden, Bispebjerg Hospital
Bevilget for 2018: 200.000 kr.

Adgang til specialiseret palliativ indsats for etniske minoritetsgrupper og patienter med affektive lidelser og psykoser
Professor, cand.med., ph.d., dr.med. Mogens Grønvold
Forskningsenheden, Bispebjerg Hospital
Bevilget for 2018: 200.000 kr.

Tilbagevenden til arbejde efter kræft - et komplekst interventionsstudie
Cand.scient.san.publ., ph.d. Marie Høyer Lundh
Institut for Sygepleje, Professionshøjskolen Metropol
Bevilget til et forberedelsesstipendium for 2018: 250.000 kr.

Unge danske cancerpatienters brug og oplevelse af sociale medier
Cand.mag., ph.d. Carsten Stage
Afdeling for kommunikation og kultur, Aarhus Universitet
Bevilget for 2018-2019: 560.000 kr.

Musikterapi til reduktion af bivirkninger af kemoterapi hos børn med kræft: to randomiserede kontrollerede undersøgelser
Cand.med., ph.d. Thomas Leth Frandsen
Børnekræftafdelingen, Rigshospitalet
Bevilget for 2018-2019: 430.000 kr.