Gå til sygdomsliste

KPSK - Oversigt over projektbevillinger givet i 2013

Social ulighed og lægesøgning. Et antropologisk studie af betydningen af social ulighed for oplevelser og håndtering af kropslige tegn og symptomer.
Adjunkt, cand.mag., ph.d. Rikke Sand Andersen
Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis - CaP, Aarhus Universitet
Bevilget for 2014: 310.000 kr.

Advance Care Planning-konceptets betydning for oplevelsen af palliative forløb hos patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle.
Cand.mag., ph.d. Pernille Andreassen
Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2014: 610.000 kr.

Træthed efter brystkræft: prognose og betydning for tilbagevenden til arbejde.
Cand.scient.san., ph.d. Karin Biering
Klinisk Institut, Aarhus Universitet
Bevilget for 2014: 400.000 kr.

MusiCare - Levende musik til kræftpatienter. Randomiseret undersøgelse af musikkens effekt i forbindelse med kemobehandling af kræftpatienter.
Adjunkt Margrethe Langer Bro
Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet
Bevilget for 2014: 288.757 kr.

Forbedring af information til kræftpatienters pårørende: Et randomiseret interventionsstudium.
Overlæge, professor, cand.med., ph.d., dr.med. Mogens Grønvold
Onkologisk afdeling, Herlev Hospital
Bevilget for 2014: 460.000 kr.

Filosofisk dialog i kræftrehabilitering - kræftrådgivning i filosofisk perspektiv.
Mag. art., cand. mag. Jeanette Bresson Ladegaard Knox
Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Bevilget for 2014: 460.000 kr.

Udvikling og afprøvning af ’aktive læsegrupper’ til forbedring af mental sundhed og promovering af fysisk aktivitet blandt kræftoverlevere - ABC Studiet.
Cand.psyk., ph.d. Julie Midtgaard
Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF), Rigshospitalet
Bevilget for 2014: 227.000 kr.

Internetleveret Mindfulness-baseret Kognitiv Terapi for symptomer på stress, angst og depression blandt bryst- og prostatakræftpatienter.
Cand.psyk. Eva Rames Nissen
Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
Bevilget for 2014: 150.000 kr.

Kræftpakker i psykosocialt perspektiv: Konsekvenser for professionelle roller og patientoplevelsen.
Cand.mag. Kirstine Zinck Pedersen
Institut for Organisation, Copenhagen Business School
Bevilget for 2014: 610.000 kr.

Udvikling af støtte til kræftpatienter og pårørende med kognitive forandringer under palliativ behandling.
Professor, overlæge, dr.med. Per Sjøgren
Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
Bevilget for 2014: 400.000 kr.