Gå til sygdomsliste

KPSK hoveduddeling 2014

Komité for Psykosocial Kræftforskning (KPSK) har uddelt 4,0 mio. kr. til 10 kræftforskningsprojekter:

 

Hurtig diagnostik. Et antropologisk studie af udredningen i kræftpakker - på tværs af sektorer.
Lektor, cand.mag., ph.d. Rikke Sand Andersen
Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet
Bevilget for 2016-2018: 450.000 kr.

Identifikation af pårørendes ansvar, funktioner og roller som basis for støtte til og involvering af ægtefælle til patienter med primær hjernetumor.
Professor, cand.cur., ph.d. Charlotte Delmar
Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2015-2016: 450.000 kr.

Er det bedst at dø hjemme? En evaluering af kvaliteten af den basale palliativ indsats i Danmark.
Professor, overlæge, cand.med., ph.d., dr.med. Mogens Grønvold
Forskningsenheden ved Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital
Bevilget for 2015-2016: 600.000 kr.

Uddybende og supplerende analyser af DanPaCT: Hvad kan vi lære om konsekvenser, indhold og relevans af tidlig specialiseret palliativ indsats?
Professor, overlæge, cand.med., ph.d., dr.med. Mogens Grønvold
Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden
Bevilget for 2015: 300.000 kr.

Kommunikation om eksistentielle problemstillinger med kræftpatienter i almen praksis - hvordan kan den kvalificeres?
Lektor/Professor, theol.dr. Niels Christian Hvidt
Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
Bevilget for 2015: 650.000 kr.

FC Prostata Community - Undersøgelse og implementering af klubfodbold i rehabilitering af mænd med prostatakræft.
Cand.psyk., ph.d. Julie Midtgaard
Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF), Rigshospitalet
Bevilget for 2015: 137.000 kr.

Psykiske reaktioner hos pårørende, der har mistet en nærtstående på grund af kræft: 3-års opfølgning af den nationale ’Pårørende2012-kohorte’.
Cand.med. Mette Kjærgaard Nielsen
Folkesundhed, Aarhus Universitet
Bevilget for 2015-2016: 111.400 kr.

Erfaringsfællesskaber – en antropologisk undersøgelse af betydningen af samvær mellem unge kræftbehandlede i Danmark.
Stud.scient.anth. Kristine Lehmann Nielsen
Institut for Antropologi, Københavns Universitet
Skolarstipendium bevilget for 2015: 60.000 kr. 

Kræftpakker i psykosocialt perspektiv: Konsekvenser for professionelle roller og patientoplevelsen.
Adjunkt, cand.mag., ph.d. Kirstine Zinck Pedersen
Institut for organisation, Copenhagen Business School
Bevilget for 2015: 650.000 kr.

Kognitive forandringer og eksistentielle værdier i den palliative indsats. Et aktionsforskningsprojekt med udvikling af nye integrerede praksisformer.
Professor, overlæge, dr.med. Per Sjøgren
Finsencentret, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
Bevilget for 2015: 600.000 kr.