Gå til sygdomsliste

Professorater støttet af Kræftens Bekæmpelse

I samarbejde med Aarhus Universitet

Klinisk professorat i Diagnostik og Kirurgisk behandling af gynækologiske kræftsygdomme
Professor, overlæge, dr. med., Jan Blaakær
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Bevilget for 2011-2015: 5.000.000 kr.
Bevillingen er på i alt 7,5 mio. kr., hvoraf Kræftens Bekæmpelse har ydet 5 mio. kr.

I samarbejde med Syddansk Universitet

Klinisk professorat i kirurgisk anvendelse af moderne billeddiagnostik
Professor, overlæge, ph.d. Michael Bau Mortensen
Klinisk Institut, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2012-2017: 5.000.000 kr.
Bevillingen er på i alt 7,5 mio. kr., hvoraf Kræftens Bekæmpelse har ydet 5 mio. kr.

I samarbejde med Københavns Universitet

Klinisk professorat i øvre gastrointestinal cancerkirurgi
Professor, overlæge, dr.med. Lars Bo Svendsen
Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, Rigshospitalet
Bevilget for 2012-2017: 1.000.000 kr.

I samarbejde med Danmarks Lungeforening

Professorat i forebyggelse med fokus på KOL og lungekræft
Professor, overlæge, dr. med., Peter Lange
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Kræftens Bekæmpelse og Danmarks Lungeforening har i alt ydet 10 mio. kr. til 3 forskningsprojekter og 1 professorat.

Professorat i Palliation

Professor, overlæge, dr.med. Per Sjøgren
Enhed for Akut Smertebehandling og Palliation, Rigshospitalet
Bevilget for 2012-2017: 7.500.000 kr.

Professorat i senfølger efter kræftbehandling

Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Christoffer Johansen
Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet
Bevilget for 2013-2018: 7.500.000 kr.

I samarbejde med Syddansk Universitet
Professorat i Eksistentiel og Åndelig omsorg
Professor, cand.theol., theol.dr. Niels Christian Hvidt
Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
Bevilget for 2017-2022: 750.000 kr.

Klinisk professorat i Aalborg
Professor Tarec El-Galaly
Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Bevilget for 2021-2025: 4.395.000 kr.