Gå til sygdomsliste

Biologisk, translationel og klinisk kræftforskning

Ansøgninger behandles af Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Biologi & Klinik (KBVU-BK)

Forudsætninger for at opnå bevilling

Forudsætningen for at opnå bevilling er, at ansøger kan acceptere:

Kræftens Bekæmpelses etiske retningslinjer

Den danske kodeks for integritet i forskning

Støtte til projektudgifter

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Biologi & Klinik støtter biologiske, translationelle og kliniske kræftforskningsprojekter.

Forskere (herunder forskere fra Kræftens Bekæmpelses egne forskningsafdelinger), der beskæftiger sig med kræftforskning inden for det læge- og naturvidenskabelige område kan søge støtte til egen løn samt videnskabelig og teknisk assistance, mindre apparatur, driftsudgifter m.v. i forbindelse med deres projekt.

Udvalget ser meget gerne kvalificerede ansøgninger om støtte til projekter, der bygger bro mellem basal og klinisk forskning.

Retningslinjer:

Støttemuligheder og ansøgningsvejledning

Ansøgningsfrist: 1. februar 2024 kl. 15.00

Kræftens Bekæmpelses Forskningstalentpris

Kræftens Bekæmpelse uddeler hvert år op til to Forskningstalentpriser, for at støtte talentfulde yngre forskere, der har ydet en særlig indsats inden for dansk kræftforskning. Prisen tildeles fortrinsvis unge forskere, der har vist en ekstraordinær indsats og/eller opnået resultater med vigtigt internationalt gennembrud og opmærksomhed.

Der uddeles to priser, den ene inden for området basal, biologisk og epidemiologisk kræftforskning, den anden inden for området klinisk kræftforskning.

Prisen er på 100.000 kr. og overrækkes på Danske Kræftforskningsdage i august.

Indstillinger indsendes via ansøgnings- og afrapporteringssystemet. En signeret kopi af indstillingen sendes desuden til henchr@cancer.dk.

Retningslinjer:

Støttemuligheder og ansøgningsvejledning

Indstillingsfrist: 1. marts 2024 kl. 15.00 

Unge talentfulde kræftforskere

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Biologi & Klinik yder støtte til unge talenter og deres udvikling inden for kræftforskning. Der ydes derfor støtte til yngre forskere i form af projektstøtte og postdocstipendier.

Projektstøtte til etablering af forskerkarrierer
Formålet er at støtte en fortsat udvikling af unge uafhængige kræftforskere, der inden for de sidste otte år har opnået en ph.d.-grad og demonstreret evnen til forskning på højt internationalt niveau. Støtten gives til udførelse af fremragende og ambitiøse projekter inden for alle aspekter af kræftforskning, og midlerne afsættes til forskere, der allerede har vist deres potentiale ved at have opnået støtte til egen løn, dog kan der søges om 50% fritagelse for klinisk arbejde.

Postdocstipendium i Danmark og udlandet
Formålet er at støtte yngre forskere, med ph.d.-grad eller tilsvarende, der endnu ikke har opnået fastansættelse, men som kan dokumentere forskningserfaring til udførelse af et selvstændigt kræftforskningsprojekt i Danmark eller udlandet. Postdocstipendium i udlandet gives til danske forskere, der tager til udlandet på egen hånd for at udføre et selvstændigt kræftforskningsprojekt, og for at opnå viden og erfaring i et internationalt forskningsmiljø, men som ikke er ansat på et dansk hospital, universitet eller hos en erhvervsvirksomhed under udlandsopholdet.

Retningslinjer:

Støttemuligheder og ansøgningsvejledning

Ansøgningsfrist: 14. maj 2024 kl. 15.00

Støtte til udlandsophold over 1 måned ekskl. løn

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Biologi & Klinik og Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Menneske & Samfund yder støtte til studieophold, der er knyttet til gennemførelse af kræftforskningsprojekter.

Der kan søges støtte til rejse-, fragt-, sygeforsikrings- og andre merudgifter.

Retningslinjer:

Støttemuligheder og ansøgningsvejledning

Ansøgningsfrist: 14. maj og 10. oktober 2024, begge dage kl. 15.00

Støtte til udlandsophold under 1 måned

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Biologi & Klinik og Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Menneske & Samfund yder støtte til kortvarige rejser i forbindelse med kræftforskning.

Der gives fortrinsvis støtte til rejse og ophold i udlandet i forbindelse med arbejde evt. samarbejde af op til 1 måneds varighed samt mødedeltagelse, hvor ansøger skal fremlægge sine forskningsresultater via foredrag eller poster.

Kun i undtagelsestilfælde ydes der støtte til personer uden kandidatgrad og til forskere, der på rejsetidspunktet arbejder ved et forskningslaboratorium i udlandet.

Retningslinjer:

Støttemuligheder og ansøgningsvejledning

Ansøgningsfrist: 14. maj og 10. oktober 2024, begge dage kl. 15.00

Skolarstipendier

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Biologi & Klinik og Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Menneske & Samfund uddeler skolarstipendier, som kan søges af studerende til udførelse af et kræftforskningsprojekt i en periode, der vil forlænge studietiden udover den normerede tid.

Stipendiet er på 10.000 kr. pr. måned, dvs. 120.000 kr. for et år. Det er ikke muligt at få tildelt skolarstipendium for mere end ét år.

Retningslinjer:

Støttemuligheder og ansøgningsvejledning

Ansøgningsfrist: 14. maj og 10. oktober 2024, begge dage kl. 15.00

Falder ansøgningsfristen på en lørdag, søndag eller helligdag, rykkes fristen til førstkommende hverdag. Retningslinjer for, hvornår man kan forvente svar på sin ansøgning, samt hvornår en eventuel bevilling vil være til rådighed, er anført i de generelle retningslinjer.

Hvis oplysninger i skemaer og vejledninger giver anledning til spørgsmål, kan henvendelse rettes til Bevilling.

Faglig vejledning

Er det første gang du ansøger om støtte, kan det anbefales at søge faglig vejledning hos erfarne kolleger.