Gå til sygdomsliste

Johannes Clemmesens Forskningsfond

Johannes Clemmesens Forskningsfond har som formål at yde støtte til cancerforskning, herunder især årsagsforskning. Fonden kan yde støtte til enkeltpersoner, forskergrupper eller institutioner til konkrete forskningsprojekter.

Fonden uddeler en eller flere mindre bevillinger til kræftforskning fortrinsvis indenfor epidemiologi og folkesundhed. Projektansøgninger med særlig fokus på sammenhængen mellem testikelkræft og graviditet/ fertilitet/ tobak foretrækkes, men andre projekter indenfor kræftepidemiologi kan også komme i betragtning.

Ansøgningsfrist:  1. oktober kl. 15.00. Falder ansøgningsfristen på en lørdag, søndag eller helligdag, rykkes fristen til førstkommende hverdag.

Civilstyrelsen har givet tilladelse til opløsning af fonden. Det betyder, at fonden i perioden frem til udgangen af marts 2025 har mulighed for at foretage større uddelinger end hidtil.

Fonden administreres af:

Advokatfirmaet Lund Elmer Sandager
Att. Advokat Linea R. Conforti
Kalvebod Brygge 39-41
DK 1560 København V
Tel. 33 300 200

Informationer omkring vejledning og ansøgningsskema, se venligst nedenstående links: 
Information og formkrav  

Ansøgningsskema

Privatlivspolitik