Gå til sygdomsliste

Støtte til ophold i udlandet

Støtte til at hente ny viden fra udlandet til Danmark om patientnære kræftrelevante behandlingsformer

Rammen for støtte

Ved ansøgning til Kræftens Bekæmpelses forretningsudvalg er det muligt at opnå støtte til at hente ny viden fra udlandet om patientnære kræftrelevante behandlingsformer. Det kan for eksempel være nye kræftkirurgiske eller diagnostiske metoder, teknologi, behandlingskoncepter/organisering i et udviklingsmæssigt sigte. Formålet er således, at kræftpatienter kan få bedre behandling, bedre patientforløb og opleve bedre inddragelse i patientforløbet. Behandlere og behandlingsteam kan ansøge. Der kan ansøges om støtte til rejse- og opholdsudgifter. Der kan ansøges om op til 50.000 kr. i alt pr. team.

Efteruddannelse og forsknings-projekter/samarbejder støttes ikke.

Indhold i ansøgning

Ansøgningen skal sendes elektronisk til Kræftens Bekæmpelse og være på dansk.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

  1. Ansøgerens navn, titel, ansættelsessted samt angivelse af den arrangerende organisation og beløb
  2. Formål, beskrivelse af kræftrelevans
  3. Navn(e) på deltager(e)

    Som bilag vedlagt ansøgningen:
  4. Program for opholdet
  5. Anbefaling fra afdelingsledelse med tilkendegivelse af intension om at implementere de nye behandlingsformer, som rejsen omhandler
  6. Budget, herunder præciseret ansøgningsbeløb vedrørende rejse- og opholdsudgifter
  7. Budget for opholdet, herunder andre sponsorer/finansieringskilder og angivelse af støttebeløbet fra disse.

Modtager(e) af støtte skal være parat til at stå frem offentligt og formidle resultater/forventninger til de nye behandlingsformer, bevillingen omhandler.

Bemærk: Redegør ansøgningen ikke for de 7 ovenstående punkter, kommer ansøgningen ikke i betragtning.

Betingelser for støtte

Ansøgninger indsendes så tidligt som muligt i forhold til opholdets påbegyndelse, dog senest to måneder før. Der er ikke mulighed for at søge om støtte til ophold, som er afholdt inden modtagelse af tilsagn om støtte. Ansøgninger vil almindeligvis blive besvaret inden for tre uger efter modtagelsen.

Ansøgeren aflægger regnskab for støttens anvendelse senest tre måneder efter hjemkomst fra opholdet.

Støtte fra Kræftens Bekæmpelse ydes under forudsætning af, at ansøgeren ikke har modtaget, modtager eller forventer at modtage støtte fra virksomheder/­kon­cerner/­ fonde etc., hvis produktion eller omsætning i betydende omfang omfatter løbende indtægter fra produktion og salg af klart kræftfremkaldende stoffer, især tobak.

Kræftens Bekæmpelse støtter alene ophold, der afholdes på et passende økonomisk niveau. Kræftens Bekæmpelse støtter ikke ophold, der i større omfang finansieres af medicinalindustrien.

Underskrevet ansøgning stiles til Kræftens Bekæmpelses forretningsudvalg og indsendes elektronisk på mail til: ic@cancer.dk

Kræftens Bekæmpelse
Att. sekretær Ingelise Corydon
Politik & Jura
Strandboulevarden 49
2100 København Ø