Gå til sygdomsliste

Psykosocial kræftforskning - Muligheder for støtte

Ansøgninger behandles af Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Forskningsudvalg (KBPF).

Vær opmærksom på, at alle ansøgninger inden for det epidemiologiske forskningsområde skal fremsendes til Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU). Læs mere her.

Støttemuligheder, vejledninger og frister:

Støtte til projektudgifter

Projektudgifter

Herunder egen løn samt junior- og postdocstipendier

Information om støttemuligheder og formkrav

Antal ansøgningssæt: 1 stk.
Ansøgningsfrist: 1. oktober

Støtte til forberedelsesstipendier

Forberedelsesstipendier

Information om støttemuligheder og formkrav

Antal ansøgningssæt: 1 stk.
Ansøgningsfrist 1. maj og 1. oktober

Længerevarende udlandsophold
Skolarstipendier

Skolarstipendier

Vejledning til ansøgning om skolarstipendium

Antal ansøgningssæt: 1 stk.
Ansøgningsfrist 1. maj og 1. oktober

Falder ansøgningsfristen på en lørdag, søndag eller helligdag, rykkes fristen til førstkommende hverdag. Retningslinjer for, hvornår man kan forvente svar på sin ansøgning, samt hvornår en eventuel bevilling vil være til rådighed, er anført i de generelle retningslinjer.

Hvis oplysninger i skemaer og vejledninger giver anledning til spørgsmål, kan henvendelse rettes til bevillingssektionen

Kontakt bevillingssektionen

Faglig vejledning

Er det første gang du ansøger om støtte, kan det anbefales at søge faglig vejledning hos erfarne kolleger.


Støtteområder i KBPF:

Projektudgifter
Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Forskningsudvalg støtter kræftforskning inden for det psykosociale område. Forskere kan søge støtte til egen løn (herunder senior- og juniorstipendier), videnskabelig og teknisk assistance, apparatur, driftsudgifter mv. i forbindelse med deres projekt. Studerende har mulighed for at søge et juniorstipendium med tiltrædelse efter bestået eksamen.

Der kan søges støtte til såvel undersøgelser af almen betydning for kræftpatienter som mere specifikke og afgrænsede undersøgelser. Under området hører f.eks. palliativ indsats og omsorg, patient/behandler relationer, pårørende, børn og unge, adfærdsforskning, etik samt sundhedsvæsenets struktur og funktion med relevans for kræft. Andre emner med relation til psykologiske og sociale aspekter ved kræft støttes også.

Forberedelsesstipendier

Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Forskningsudvalg uddeler forberedelsesstipendier i forbindelse med planlægning af forskningsprojekter.
I forbindelse med planlægningen af et forskningsprojekt kan yngre forskere søge et forberedelsesstipendium, primært til egen løn i 3 - 6 måneder. Der kan dog desuden søges støtte til andre udgifter under forberedelsesfasen, f.eks. konsulentbistand, løn til videnskabelig assistent i op til 1 måned, mindre driftsudgifter m.v. Der kan maksimalt søges om 300.000 kr.
Forskere på lektor-niveau eller højere kan ikke søge om forberedelsesstipendium.
Det er en forudsætning, at projektforberedelsen kan afsluttes inden for den periode, der søges støtte til.

Længerevarende udlandsophold

Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Forskningsudvalg yder støtte til længerevarende udlandsophold, der er knyttet til gennemførelse af kræftforskningsprojekter.
Der kan søges støtte til løn samt rejse-, fragt-, sygeforsikrings- og andre merudgifter i forbindelse med rejser over 1 måneds varighed.

Skolarstipendier

Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Forskningsudvalg uddeler skolarstipendier for studerende i forbindelse med gennemførelse af forskningsprojekter.
Stipendiet er på 10.000 kr. pr. måned, dvs. 120.000 kr. for et år.
Det er ikke muligt at få tildelt skolarstipendium for mere end ét år.