Gå til sygdomsliste

Humanistisk, samfunds-, folkesundhedsvidenskabelig og epidemiologisk kræftforskning

Ansøgninger behandles af Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Menneske & Samfund (KBVU-MS).

Støtte til projektudgifter

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Menneske & Samfund støtter videnskabelige kræftforskningsprojekter, der beskæftiger sig med psykologiske, kulturelle og sociale aspekter ved kræft, herunder eksempelvis patientperspektiv, adfærdsforskning, rehabilitering, palliativ indsats, etik samt forskning med tilknytning til sundhedsvæsenets struktur og funktion med særlig relevans for kræft. Endvidere uddeles støtte til projekter, der falder inden for folkesundhed og den epidemiologiske kræftforskning.

Forskere kan søge støtte til egen løn, videnskabelig og teknisk assistance, mindre apparatur, driftsudgifter mv. i forbindelse med deres projekt.

Der kan søges støtte til såvel undersøgelser af almen betydning for kræftpatienter som mere specifikke og afgrænsede undersøgelser. Under området hører f.eks. palliativ indsats og omsorg, patient/behandler relationer, pårørende, børn og unge, adfærdsforskning, etik samt sundhedsvæsenets struktur og funktion med relevans for kræft. Andre emner med relation til psykologiske og sociale aspekter ved kræft støttes også.

Forskere (herunder forskere fra Kræftens Bekæmpelses egne forskningsafdelinger), der beskæftiger sig med kræftforskning inden for det  område kan søge støtte til egen løn samt videnskabelig og teknisk assistance, mindre apparatur, driftsudgifter m.v. i forbindelse med deres projekt.

Retningslinjer:

Støttemuligheder og ansøgningsvejledning

Ansøgningsfrist: 1. februar 2024 kl. 15.00

Unge talentfulde kræftforskere

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Menneske & Samfund yder støtte til unge talenter og deres udvikling inden for kræftforskning. Der ydes derfor støtte til yngre forskere i form af projektstøtte og postdocstipendier.

Projektstøtte til etablering af forskerkarrierer
Formålet er at støtte en fortsat udvikling af unge uafhængige kræftforskere, der inden for de sidste otte år har opnået en ph.d.-grad og demonstreret evnen til forskning på højt internationalt niveau. Støtten gives til udførelse af fremragende og ambitiøse projekter inden for alle aspekter af kræftforskning, og midlerne afsættes til forskere, der allerede har vist deres potentiale ved at have opnået støtte til egen løn, dog kan der søges om 50% fritagelse for klinisk arbejde.

Postdocstipendium i Danmark og udlandet
Formålet er at støtte yngre forskere, med ph.d.-grad eller tilsvarende, der endnu ikke har opnået fastansættelse, men som kan dokumentere forskningserfaring til udførelse af et selvstændigt kræftforskningsprojekt i Danmark eller udlandet. Postdocstipendium i udlandet gives til danske forskere, der tager til udlandet på egen hånd for at udføre et selvstændigt kræftforskningsprojekt, og for at opnå viden og erfaring i et internationalt forskningsmiljø, men som ikke er ansat på et dansk hospital, universitet eller hos en erhvervsvirksomhed under udlandsopholdet.

Retningslinjer:

Støttemuligheder og ansøgningsvejledning

Ansøgningsfrist 14. maj 2024 kl. 15.00

Støtte til udlandsophold over 1 måned ekskl. løn

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Biologi & Klinik og Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Menneske & Samfund yder støtte til studieophold, der er knyttet til gennemførelse af kræftforskningsprojekter.

Der kan søges støtte til rejse-, fragt-, sygeforsikrings- og andre merudgifter.

Retningslinjer:

Støttemuligheder og ansøgningsvejledning

Ansøgningsfrist: 14. maj og 10. oktober 2024, begge dage kl. 15.00

Støtte til udlandsophold under 1 måned

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Biologi & Klinik og Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Menneske & Samfund yder støtte til kortvarige rejser i forbindelse med kræftforskning.

Der gives fortrinsvis støtte til rejse og ophold i udlandet i forbindelse med arbejde evt. samarbejde af op til 1 måneds varighed samt mødedeltagelse, hvor ansøger skal fremlægge sine forskningsresultater via foredrag eller poster.

Kun i undtagelsestilfælde ydes der støtte til personer uden kandidatgrad og til forskere, der på rejsetidspunktet arbejder ved et forskningslaboratorium i udlandet.

Retningslinjer:

Støttemuligheder og ansøgningsvejledning

Ansøgningsfrist: 14. maj og 10. oktober 2024, begge dage kl. 15.00

Skolarstipendier

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Biologi & Klinik og Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Menneske & Samfund uddeler skolarstipendier, som kan søges af studerende til udførelse af et kræftforskningsprojekt i en periode, der vil forlænge studietiden udover den normerede tid.

Stipendiet er på 10.000 kr. pr. måned, dvs. 120.000 kr. for et år. Det er ikke muligt at få tildelt skolarstipendium for mere end ét år.

Retningslinjer:

Støttemuligheder og ansøgningsvejledning

Ansøgningsfrist: 14. maj og 10. oktober 2024, begge dage kl. 15.00

Falder ansøgningsfristen på en lørdag, søndag eller helligdag, rykkes fristen til førstkommende hverdag. Retningslinjer for, hvornår man kan forvente svar på sin ansøgning, samt hvornår en eventuel bevilling vil være til rådighed, er anført i 'Information om støttemuligheder'.

Hvis oplysninger i skemaer og vejledninger giver anledning til spørgsmål, kan henvendelse rettes til Bevilling.

Faglig vejledning

Er det første gang du ansøger om støtte, kan det anbefales at søge faglig vejledning hos erfarne kolleger.