Gå til sygdomsliste

Vejledninger og skemaer

Her finder du de dokumenter og vejledninger, som knytter sig til ansøgninger og bevillinger fra Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Biologi & Klinik (KBVU-BK) og Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Menneske & Samfund (KBVU-MS).

Bevillingsbetingelser - Funding conditions
Andre vejledninger og skemaer - Other guidelines and forms

Kræftens Bekæmpelses etiske retningslinjer

Ethical Guidelines of the Danish Cancer Society

Den danske kodeks for integritet i forskning (dansk)

The Danish Code of Conduct for Research Integrity (English)

Vejledning til udbetaling af bevillinger via e-faktura

Regler for udbetaling af skolarstipendium

Regnskabsskema inkl. vejledning til udlandsophold under 1 måned

Patient and Public Involvement in Research

Open Access (dansk/English)

OBS. vedr. faglig afrapportering

I løbet af bevillingens anvendelsesperiode og 3 – 10 år efter bevillingens udløb, kan du blive bedt om at afrapportere eventuelle resultater og publikationer.

Nærmere information om tidspunkt og format for den faglige afrapportering, vil blive sendt via e-mail.

Bevillingshavere, der har modtaget store Knæk Cancer centerbevillinger, har pligt til at bidrage og afsætte midler til en midtvejs- og slutevaluering (med site visit) af centeret. Der er udfærdiget et særligt skema til afrapportering af centerbevillinger i ansøgnings- og afrapporteringssystemet. Bevillingshaver vil blive kontaktet om dette, når tiden nærmer sig.

Bevillingsbetingelser

Please note concerning your annual update of outcomes

During the grant period and 3 - 10 years after, you can be requested to report your results and publications.

More information about the time and format of the scientific reporting will be sent to the grantee by e-mail.

Grantees, who have received large Knæk Cancer Center funding, are obliged to contribute and allocate funds to a midterm and final evaluation (with site visit) of the centre. A specific form has been developed in the application and reporting system to report Center grants. The grantee will be contacted in due time.

Funding conditions

Praktisk vejledning
Hvis oplysninger i skemaer og vejledninger giver anledning til spørgsmål, kan henvendelse rettes til Bevilling og Opfølgning">Bevilling og Opfølgning.