Gå til sygdomsliste

Statistik om galdeblære- og galdegangskræft

Her kan du se statistik for, hvor mange der får kræft i galdeblære og galdegange hvert år, hvor mange der lever med sygdommen, og hvor mange der dør af den. Vores erfaring er, at nogle finder styrke i overlevelsestal, mens andre bliver kede af det eller bange. Inden du læser videre, kan du overveje, om gennemsnitlige overlevelsestal kan tilføre noget positivt i kræftforløbet.

Spørg din læge

Tal med din læge, hvis du vil vide mere om risikoen ved din egen sygdom. Mulighederne for at blive helbredt afhænger af, hvilken kræftsygdom det drejer sig om, hvor udbredt din sygdom er, hvilken behandling du har fået og af dit almene helbred.

Det er en god idé at overveje, om du vil kende risiko og lægens vurdering af et sandsynligt forløb for din kræftform. Nogle finder statistik beroligende, fordi det er noget konkret at forholde sig til. Andre synes, statistik er skræmmende og upersonlig.

Mærk efter hvordan du har det, inden du læser statistik om kræftsygdomme.

Det er vigtigt at huske, at statistik er baseret på gennemsnit beregnet ud fra store patientgrupper og ikke siger alt om den enkelte. Den enkeltes risiko for at få kræft kan afvige meget fra gennemsnittet, lige som det er forskelligt, hvor længe hver enkelt overlever sin kræftsygdom.

Galdeblære- og galdegangskræft forekommer oftest hos ældre personer

Risikoen for galdeblærekræft faldt fra 1960 til 1995 og har siden været næsten stabil. Det samme gælder dødeligheden.

Risikoen for at få sygdommen stiger fra 50-års-alderen.

Siden 2000 er 5-årsoverlevelsen forbedret fra 10% til 13% for kvinder og fra 10% til 17% for mænd.


Her kan du se, hvor mange der årligt får galdeblære- og galdegangskræft, og hvor mange der har galdeblære- og galdegangskræft i Danmark:

Antal personer med galdeblære- og galdegangskræft i Danmark

Mænd

Kvinder

Antal nye tilfælde pr. år:

(Gennemsnit for årene 2012-2016)

93 117

Antal personer som lever med diagnosen ved udgangen af 2016:

(Dvs. både personer, som er i behandling eller går til kontrol, og personer, som betragtes som raske).

226 252

 


Her kan du se, hvor mange der i gennemsnit har overlevet galdeblære- og galdegangskræft mere end henholdsvis 1 og 5 år, efter de fik diagnosen: 

Overlevelsen ved galdeblære- og galdegangskræft*

Mænd

Kvinder

Efter 1 år 51 pct. 47 pct.
Efter 5 år** 17 pct. 13 pct.

*Overlevelsen er defineret som ’relativ overlevelse’ for patienter diagnosticeret 2012-2016. Den relative overlevelse er et skøn over, hvor mange der overlever en bestemt kræftsygdom i f.eks. 1 eller 5 år efter diagnosen. Den ’relative overlevelse’ svarer altså til overlevelsen, hvis døden kun skyldes den konkrete kræftform.

**Efter 5-10 år vil risikoen for at dø af ens sygdom være meget mindre, så det næsten svarer til resten af befolkningen.

 


Her kan du se, hvor mange der årligt dør af galdeblære- og galdegangskræft:

Hvor mange dør af sygdommen?

Mænd

Kvinder

Dødsfald pr. år:

(Gennemsnit fra årene 2012-2016)

54 80


Mere statistik om galdeblære- og galdegangskræft

Se flere nøgletal og udviklingen over tid:

Pdf-fil med grafer og nøgletal

Talgrundlaget for beregningerne på denne side stammer fra:

  • Det danske Cancerregister i Sundhedsdatastyrelsen
  • Det danske Dødsårsagsregister i Sundhedsdatastyrelsen
  • Befolkningsoplysninger fra Danmarks Statistik

Alle disse data er bearbejdet og samlet i NORDCAN.

Databasen NORDCAN

NORDCAN er en database med detaljerede oplysninger om forekomsten af kræftsygdomme i Norden. Du kan lave udtræk fra databasen og få resultaterne præsenteret i grafer og tabeller. Tallene opdateres løbende.

Database med kræftstatistik (NORDCAN)

Nye tal offentliggøres hvert år (med et års forsinkelse)

Hvert år offentliggøres nye tal med lidt over et års forsinkelse. Forsinkelsen skyldes, at der foretages en nøje kontrol af alle informationer blandt andet ved hjælp af registeret over dødsårsager i Danmark.

Ved slutningen af et år publicerer Sundhedsdatastyrelsen data fra det foregående år. Et halvt års tid senere er de færdigbehandlet og publiceret i NORDCAN.

Kræft i tal

Læs mere om nøgletal for kræft og se, hvilke kræftsygdomme der er de hyppigste i Danmark.

Statistik om kræft

Læs alt om kræft i galdeblære- og galdegange

Galdeblære- og galdegangskræft – forsiden

 

Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Opret en profil på cancerforum og mød andre patienter og pårørende, som du kan dele tanker og erfaringer med.


Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Til pårørende

Hvis du kender en med kræft

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende