Skip navigation

Behandling af GIST

GastroIntestinal Stromal Tumor

Operation er standardbehandling af GIST. Hvis operation ikke er muligt, bliver du tilbudt behandling med stoffet imatinib, der kan bremse kræftcellernes vækst.

Patient-Roed