Gå til sygdomsliste

Hvis barnet får skolevanskeligheder

Nogle børn får skolevanskeligheder, når mor eller far har fået kræft. Det kan f.eks. være problemer med at koncentrere sig eller at få flere konflikter med kammerater.

Børns skolevanskeligheder kan komme til udtryk på forskellige måder.

Måske vil barnet ikke i skole eller har flere konflikter med de andre børn eller lærerne.

Det kan også være, at barnet ikke kan overskue at læse lektier eller klarer sig dårligere, end han eller hun plejer.

Tegn på at børn har svært ved at følge med i skolen:

  • Børnene oplever, at lektierne er uoverskuelige
  • Børnene kan ikke koncentrere sig i timerne
  • Børnene er længere tid om at lære nye ting end klassekammeraterne
  • Børnene ikke klarer opgaver så godt, som de plejer

Det kan også være, at børnene i skolen viser, at de er under følelsesmæssigt pres. Det kan f.eks. komme til udtryk ved, at børnene lettere bliver kede af det eller vrede. Det kan påvirke samværet med de andre børn, der kan have svært ved at forstå reaktionen.

Hvis barnet reagerer med vrede og trods

Børn kan få skolevanskeligheder, når hverdagen ændrer sig

Når der sker store forandringer i børns hverdag, som når mor eller far får kræft, er det almindeligt, at det kan være svært at følge med i skolen.

Mange reagerer med at få problemer med hukommelsen eller koncentrationen i pressede situationer. Det skyldes, at barnet bruger sin energi og tankevirksomhed på at forholde sig til den ændrede situation.

Børn kan også blive utrygge og bange for, hvad der skal ske med mor eller far, der gør det svært at koncentrere sig i skolen. Det kan også være svært for barnet overhovedet at forlade mor eller far.

Tal med dit barn om lektierne

Det er en god idé at tale med dit barn om lektierne for at skabe klarhed over opgaverne.

Du kan f.eks. spørge dit barn:

- Hvilke lektier har du for?

- Hvordan tænker du, at du kan løse opgaven?

- Hvad har du brug for hjælp til?

- Hvad vil være nemmest at gøre først?

- Hvornår vil du løse de forskellige opgaver?

Det kan skabe klarhed og overblik for dit barn, samtidig med at barnet får dit nærvær og opmærksomhed.

Samarbejd med klasselæreren om barnets skolevanskeligheder

Hvis skolevanskelighederne går væk igen, behøver du ikke at bekymre dig. Hvis problemerne fortsætter, kan det være en god idé at lave en plan sammen med klasselæreren for, hvordan problemerne kan afhjælpes.

Det er en god idé, at barnets klasselærer er informeret om jeres situation derhjemme, så han eller hun kan være opmærksom på dit barns trivsel i skolen.

Hvis du lægger mærke til, at dit barn begynder at have svært ved at følge med i skolen og ikke kan få lavet sine lektier, kan du tage en samtale med klasselæreren.

Klasselæreren har ofte erfaringer med, hvordan man kan håndtere hukommelses- og koncentrationsproblemer og sikre følelsesmæssig støtte til et barn, der er under pres. Sammen kan I klargøre og aftale, hvordan dit barn bedst støttes.

Få bog til lærere og pædagoger om at støtte børn i kræftramte familier

Du kan få bogen 'Når far eller mor får kræft' gratis i Kræftens Bekæmpelses webshop. Bogen er et inspirationsmateriale til lærere og pædagoger om, hvordan de støtter børn med en syg far eller mor:

Når far eller mor får kræft


Læs alt om børn og unges reaktioner, når mor eller far har kræft:

Reaktioner hos børn

 
Sebastian besøger kræftafdelingen

Sebastian fortæller om kemoterapi og strålebehandling.