Gå til sygdomsliste

Forbered børnene på døden

Børn har brug for at vide, hvis mor eller fars sygdom har udviklet sig, og de kommer til at dø af den. Det kan hjælpe børnene, hvis I taler om døden, så de føler sig som en del af fællesskabet.

Tanken om at skulle fortælle sine børn, at man skal dø fra dem, er forfærdelig. Hvis du magter det, er det en god idé at lade børnene vide, hvis din sygdom udvikler sig, og der er udsigt til, at du skal dø af den.

Det kan være svært at finde det rette tidspunkt, da mange i dag får livsforlængende behandling gennem flere år. Tal med din læge om, han eller hun mener, at sygdommen er så fremskreden, at du skal fortælle børnene, at du skal dø.

Vær tålmodig med dig selv, du er i krise, så brug ideerne her til inspiration og tilpas dem til jeres situation og børnenes alder.

Krigskorrespondent, dokumentarinstruktør og forfatter Nagieb Khaja var kun 13 år gammel, da han mistede sin far. I dag ville han ønske, at de voksne omkring ham havde været åbne om, at hans far var døende af kræft.

Fortæl børnene at du skal dø, så I sammen kan dele sorgen

Det kan opleves som et svigt hos barnet, hvis det finder ud af, at forældrene har vidst, at mor eller far skulle dø af sygdommen, uden at de har fortalt det til barnet.

Børn kan mærke, hvis stemningen ændrer sig derhjemme, også selv om de ikke nødvendigvis giver udtryk for det. Hvis mor eller far er mærkede af sygdommen, vil børnene også lægge mærke til, at den syge forælder har det dårligt.

Selvom det også er hårdt for barnet at få at vide, at fars sygdom nu er så udbredt, at han skal dø af den, hjælper det barnet at føle sig som del af et fællesskab, hvor man kan dele fortvivlelsen og sorgen over det, der skal ske.

Håbets fokus bliver anderledes

Nogle forældre oplever, at det er som at opgive håbet, hvis man begynder at tale med børnene om, at man kommer til at dø af kræftsygdommen.

Når man taler med børnene om at skulle dø, kan man stadig forsøge at have fokus på håbet. Håbets fokus skifter fra at blive rask, til at håbe på et så langt liv som muligt og en god tid sammen.

Forbered samtalen med børnene

Når du har haft lidt tid til at fordøje dine egne reaktioner og følelser, kan det være en god idé at forberede, hvordan du (og evt. din partner) vil fortælle børnene om, at kræften er uhelbredelig.

Hvis I som forældre ikke er enige om, hvad børnene skal vide, kan det være rart at finde frem til et kompromis, inden I taler med børnene.

Fortæl det til alle børnene samtidig, så der ikke er nogen, der føler sig holdt udenfor. Du kan efterfølgende tale med et barn ad gangen, så det enkelte barn føler sig mødt med sine særlige behov.

Rammer for samtalen om døden

Børn 'går ind og ud' af svære samtaler. Man kan sige, at de tager de vanskelige informationer ind i overskuelige doser. Når de er parate til mere information, vil de igen vende tilbage til at tale om, at mor eller far skal dø.

Hvis I magter det, vil det derfor være bedst for barnet, hvis I skaber nogle rammer for samtalen, hvor barnet kan veksle mellem at tale om det svære og lave noget andet:

  • Fortæl det gerne, når familien alligevel er samlet - f.eks. når familien er samlet omkring din seng eller over frokosten. Men helst ikke for sent på dagen, så børnene har tid til at fordøje informationen, inden de skal i seng
  • Snak f.eks. sammen, når I laver puslespil, bager, går en tur eller lignende. Det kan være lettere at få en god samtale, når man samtidig laver andre aktiviteter 

Tænk over, hvad du vil sige

Det er en god idé, at du forbereder dig på, hvad du vil sige til børnene, gerne i form af nogle helt konkrete sætninger.

Når du skal fortælle børnene om, at du kommer til at dø af din sygdom, er det en god idé kun at fortælle det, du ved på nuværende tidspunkt. Det er også værd at undgå at blive for detaljeret om egne bekymringer for smerte og død, da det kan være svært for børn at rumme.

Der er ingen rigtig måde at tale med sine børn om døden på. Det afhænger af, hvordan jeres omgangstone i familien er, og hvor gamle børnene er.

Du kan eksempelvis sige:

- Min sygdom er blevet værre. Lægerne har gjort alt, hvad de kan for at stoppe sygdommen, men nu er der ikke mere, de kan gøre. Jeg har ikke ondt, for lægerne har givet mig noget medicin. Men jeg har svært ved at spise, og jeg er meget træt. En dag, og det varer måske ikke så længe, så dør jeg.

Gør plads til spørgsmål

Når du har fortalt om, at du kommer til at dø, vil børnene ofte have spørgsmål til det. Det kan også være, at børnene har brug for lidt tid til at prøve at forstå, hvad du har fortalt.

I begge tilfælde er det en god idé at spørge børnene, om de har nogle spørgsmål. På den måde skaber du et rum for, at det er i orden at spørge om døden og tale om sine bekymringer.

Hvis du ikke selv har overskud til at svare, kan du lade en anden voksen tæt på børnene tale med dem. Du kan også få hjælp af en rådgiver i din lokale kræftrådgivning. Her kan hele familien også få hjælp til, hvordan I kan hjælpe og støtte hinanden i denne situation.

Hvis du oplever, at barnet ikke har lyst til at tale om døden, så prøv at være tålmodig. Barnet får måske følelser eller tanker, det ikke har haft før, og det kan være svært at få styr på tankerne. Læs mere:

Hvis barnet ikke vil tale om døden

Børn kan have spørgsmål om døden

Børn kan f.eks. spørge om, hvor man kommer hen, når man dør. Så kan du måske svare: - Det ved jeg ikke. Hvad tror du, der sker, når man dør? Og så kan I snakke jer frem til en fælles forestilling, som barnet synes er rart at tænke på.

Hvis du tror på, at man kommer i himmelen, kan du f.eks. svare: - Jeg tror, jeg kommer op i himmelen, og så kan jeg sidde og kigge ned på dig, når du har lyst til, at jeg følger med i dit liv.

For børn, der ikke er troende eller i forvejen kender til Gud, kan det virke forvirrende med religiøse forklaringer. For andre familier kan sådanne forklaringer virke godt.

Børn kan blive bekymrede over hverdagsting

Det kan virke meget overvældende at tale om familiens fremtid, som man ikke vil være en del af. Men hvis du har overskud til det, kan det være en god idé, at du taler med børnene om deres bekymringer for fremtiden.

Børn har brug for forsikring om, at der i vanskelige tider bliver taget vare på deres daglige behov. Små børn kan tænke på, hvem der f.eks. skal lave mad til dem og følge dem til svømning. Større børn kan spekulere på, om familien skal flytte, eller om den efterlevende forældre kan klare det økonomisk.

Spørg gerne børnene, om der er noget, de er bekymrede for.

Lad barnet tegne sine tanker

Du kan også prøve at lade barnet tegne, hvordan han eller hun har det. Så kan du tage udgangspunkt i barnets tegning, når I skal tale sammen om svære ting.

Forbered børnene på tiden frem til døden

Hvis du ved noget om, hvordan den næste tid vil foregå, er det godt at sætte børnene ind i det. Selvom børn er forunderligt gode til at tilpasse sig, er det godt at forberede dem på ændringerne.

Ændringerne kan f.eks. være, at du skal på hospice, være på hospitalet hele tiden, eller måske skal du ligge i en seng derhjemme. Måske vil der komme hjælpemidler i hjemmet. Det kan også være, der nogle gange vil komme sygeplejersker for at pleje dig eller give medicin.

Du kan tage udgangspunkt i, hvor børnene er. Hvis børnene er små, kan du f.eks. forklare: - Nu får jeg ondt i ryggen, og derfor skal jeg have en ny seng.

Min kone og jeg havde på forhånd aftalt, hvad der skulle ske, når døden indtraf. Hvem der skulle være hos hende, at vi skulle synge en sang osv. Vi havde fortalt børnene om det, så da min kone døde, var de på en måde mere forberedte.

F.eks. havde vi også talt om, at vi skulle lukke et vindue op, så sjælen kunne 'flyve ud'. Og så sagde min søn: Far, vi skal huske at åbne vinduet.

Far til tre

Forbered børnene på, hvad der sker, når man dør

I nogle familier taler man hele forløbet igennem med børnene. I andre familier holder man lidt tilbage, f.eks. hvis børnene er små.

Du eller en anden voksen kan f.eks. fortælle børnene, om det er på hospitalet, derhjemme eller på hospice, at du forventer at komme til at dø. Måske ved du det ikke endnu. Så kan du forklare, at du nok skal sige det, når du ved mere.

Det kan også være, at I aftaler, hvad der skal ske, når døden indtræffer. Måske kan I synge en sang, læse et farvelbrev op eller noget andet familien kan gøre sammen.

Læs mere om hvordan man kan forberede børn på hospitalsbesøg - teksterne er skrevet til kræftsyge forældre, men du kan måske overføre idéerne til, når dit barn har en forælder, der skal dø:

Hvad skal børn vide?

Opret et børnetestamente

Hvis du er eneste forælder, kan du lave et børnetestamente, hvor du giver udtryk for, hvor børnene skal fortsætte deres barndom. Læs mere:

Børnetestamente

Du kan få specifik vejledning hos Kræftlinjen

Vær opmærksom på, at rådene på disse sider er generelle. Måske de ikke lige præcis passer til dit barns alder og udvikling eller til relationen i jeres familie. Du er velkommen til at ringe til Kræftlinjen på 80 30 10 30, hvis du har brug for specifik vejledning. 
Sebastian besøger kræftafdelingen

Sebastian fortæller om kemoterapi og strålebehandling.