Gå til sygdomsliste

Tilbud til det kræftramte barn

Herunder finder du de tilbud, som vi har samlet til børn, der er ramt af kræft.

Du kan klikke ned til de forskellige kategorier her:

Psykosocial støtte

Forkælelse og arrangementer

Øvrige tilbud

Hvis du har tilbud, du ønsker at få på oversigten, eller har feedback til tilbud på listen, kontakt da Projektmedarbejder Sophie Rex Christensen på sofiec@cancer.dk


PSYKOSOCIAL STØTTE


Børn med kræft

Psykologhjælp gennem Børnecancerfonden

Alle familiemedlemmer til et barn ramt af kræft kan få psykologhjælp i den udstrækning og form, som der er behov for. Dette indebærer akutsamtaler, individuel rådgivning eller fælles forløb. FAVN har et netværk af psykologer i hele landet, og alle henvendelser visiteres centralt.

Hvem: børn, der har eller har haft kræft

Hvor: landsdækkende

Kontakt Børnecancerfondens psykolog mandag, tirsdag og torsdag på telefon: +45 3555 4833, kontakt via mail: favn@boernecancerfonden.dk eller læs mere på Børnecancerfondens hjemmeside her.

Psykologhjælp gennem Familier med Kræftramte Børn

Psykologhjælp til alle familiens medlemmer enten i form af samtaler, sandplay terapi eller legeterapi.

Hvem: alle børn, der har eller har haft kræft. Familien skal være medlem af Familier med Kræftramte børn.

Hvor: Sjælland, Midt- og Vestjylland, Aarhus

Læs mere om psykologtilbuddet her.

  

Mentorprogram for kræftramte unge

LIVSKRAFT tilbyder et mentorprogram efter CoolCamp, hvor værktøjerne fra Cool Camp bringes i spil i den unges hverdag, så den enkelte unge kommer styrket igennem sygdomsforløbet. Den unge vil blive tilknyttet en mentor blandt de frivillige på campen, og forløbet vil løbe over 9 måneder. Programmet består af en kombination af telefonsamtaler med mentoren og gruppemøder med andre unge fra campen.

Hvem: børn med kræft, der har deltaget på CoolCamp for kræftramte unge

Hvor: landsdækkende.

Læs mere om Livskrafts mentorforløb her.

 

Sorggrupper i skoler

Sorggrupper, hvor børn får mulighed for at dele deres oplevelse med jævnaldrende, der også har oplevet at være syg, at miste eller har en pårørende, som er alvorligt syg. 

Hvem: alle syge børn, der er tilknyttet skole.

Hvor: landsdækkende.

For at finde en sorggruppe i dit område, læs mere her.

 

Sorg- og samtalegrupper afholdt af Skyggebørn

Sorggrupperne mødes hver anden uge, og er opdelt efter alderstrin, så børnene kan spejle sig i hinanden. Børnene bestemmer, hvad vi skal tale om. Vi har ingen faste temaer for aftenen, i stedet taler vi om det, der fylder – uanset om det er sorgen eller andre ting, der er vigtige i børnenes liv her og nu.

Hvem: sorgramte børn og unge mellem 4-28 år, herunder børn og unge med kronisk eller livstruende sygdom tæt inde på livet.

Hvor: København, Aarhus, Aalborg og Esbjerg. 

Læs mere om samtalegrupperne her.

  

SMILmobilen

SMILmobilen er en rådgivningstelefon, hvor forældre, børn og unge kan ringe ind og få en snak med vores familierådgiver og terapeut eller socialrådgiver.

Hvem: familier, der er tilknyttet SMILfonden.

Læs mere her - eller kontakt den hospitalsafdeling, I er tilknyttet.

 

Børn med kræft

Gruppe for kræftramte børn afholdt af Børnecancerfonden

Grupper for børn med kræft, en del af FAVN, er en gruppe hvor børn/unge fra 9 år og opefter, der har eller har haft cancer, mødes og deler tanker og følelser med hinanden via snak, øvelser, leg, spisning mm. Kom i gruppen i Århus, Odense eller København.

Hvem: børn, der har eller har haft kræft fra 9 år og opefter.

Hvor: Århus, Odense og København.

Grupperne oprettes efterhånden, som der er tilmeldinger nok. Du kan tilmelde dit barn ved at sende en mail til favn@boernecancerfonden.dk. Husk at skrive hvilken by (Århus, Odense eller København), og hvilken type gruppe, du tilmelder dit barn. Læs mere om Børnegrupperne på Børnecancerfondens hjemmeside her.

Børn med kræft

Fastholdelse af kontakt til skole og klassekammerater (RESPECT) gennem Børnecancerfonden

Rehabiliteringsprogram, der iværksættes fra barnets/den unges diagnosetidspunkt og under hele behandlingen.

Hvem: indlagte børn med kræft

Hvor: landsdækkende

Hør mere hos projektsygeplejersken på din afdeling.


FORKÆLELSE OG ARRANGEMENTER


Arrangementer afholdt af Foreningen Cancerramte Børn

Løbende opdatering af arrangementer, eksempelvis weekend- eller biografture.

Hvem: alle børn, der har eller har haft kræft

Hvor: hele landet.

Se aktivitetskalenderen her.

 

Arrangementer afholdt af Familier med Kræftramte Børn

Løbende opdatering af arrangementer, eksempelvis weekend- eller biografture.

Hvem: alle børn, der har eller har haft kræft

Hvor: hele landet

Se aktivitetskalenderen her.

 

Online netværk for unge ramt af kræft - Ung Kræft

Gennem netværket kan du få kontakt med andre unge efter en kræftdiagnose samt under og efter en kræftsygdom. Du kan også finde tilbud om aktiviteter for unge kræftramte. Gennem hjemmesiden kan du også læse om hvordan det er at være ung og have kræft. Der er en unge guide til fri download, og du kan få kontakt med Ung Kræfts kontor, hvor du kan få råd og vejledning.

Hvem: unge med kræft i alderen 18-39 år.

Læs mere på Ung Kræfts hjemmeside

 

Vilslevgruppen: Netværksgruppe for transplanterede unge og unge med organsvigt

Lukket gruppe, hvor transplanterede unge, unge som står på ventelisten til et nyt organ og unge som lever med alvorlig kronisk sygdom støtter og hjælper hinanden. I spidsen for Vilslevgruppen er Organdonation – ja tak’s Unge Ambassadører, som arbejder for at rejse midler, som kan forsøde tilværelsen og støtte de unge i svære tider med sygdom.

Hvem: transplanterede unge, unge som står på ventelisten til et nyt organ og unge som lever med alvorlig kronisk sygdom, som følge af organsvigt – i alderen fra 15 – 30 år.

Læs mere om gruppen her.  

Lokalgrupper for unge med eller efter kræft afholdt af Ung Kræft

Ung Kræfts lokalgrupper, der alle er ledet af andre unge der har haft kræft, afholder månedlige arrangementer og aktiviteter for unge med eller efter kræft. Aktiviteterne varierer fra golf, caféhygge og stand-up til koncerter, sommerfest og grill, eller foredrag om sex, angst, senfølger eller om at være mor eller far med kræft. Derudover har hver lokalgruppe en Facebookgruppe, hvor medlemmerne kan dele erfaringer, stille spørgsmål og meget mere.

Hvem: Unge med eller efter kræft i alderen 18-39 år.

Hvor: Aalborg, Herning, København, Odense, Roskilde, Vejle og Århus.

Læs mere om lokalgrupperne på Ung Kræfts hjemmeside og find en gruppe i dit område her.

  

Ung Kræfts landsmøde

Hvert år samler Ung Kræft 45 unge, som har eller har haft kræft. Weekenden byder på workshops, sjove aktiviteter, faglige oplæg og masser af erfaringsudveksling. Betaling: Det koster 500 kr. at deltage i landsmødet, som dækker overnatning, forplejning, workshops og aktiviteter. Transporten til Landsmødet får du refunderet. Der er også mulighed for at søge legat.

Hvem: unge med eller efter kræft i alderen 18-39 år.

Læs mere om landsmødet her.

 

Ungeweekend afholdt af Organdonation Ja Tak

Weekend for unge, som lever med organsvigt, står på ventelisten til et nyt organ eller som er transplanteret. Her kan du som ung møde ligesindede, danne netværk og få venskaber for livet.

Hvem: unge mellem 16 og 26 år, som lever med organsvigt, står på ventelisten til et nyt organ eller som er transplanteret. Hvis du er over 18 år skal du have et aktivt “Ungdomsmedlemskab” i patientforeningen Organdonation – ja tak!. Hvis du er under 18 år, skal dine forældre have et aktivt medlemskab.

Læs mere om ungeweekenden her.

 

Unge-camps & Unge-netværk 16+ afholdt af Familier med Kræftramte Børn

Familier med Kræftramte Børn afholder en række specielle aktiviteter, hvor sammenholdet, kammeratskabet og erfaringsudveksling er i højsædet. Foreningens Unge-camps er opdelt således at der to grupper: Unge-camps for 10-15 årige og Unge-camps 16+.

Hvem: unge mellem 10 og 22 år, der har eller har haft kræft.

Hvor: landsdækkende. 

Læs mere om campen her.

 

Make-A-Wish Danmark

Det er muligt at søge om opfyldelse af ønsker.

Hvem: livstruende syge børn i alderen 3 til 18 år.

Hvor: landsdækkende.

Læs mere på hjemmesiden her.

Børn med kræft

Kom på efterskole med støtte fra Børnecancerfonden

Unge med kræft under 18 år kan ansøge Børnecancerfonden om et legat til efterskoleophold. Det samme kan kræftsyge unges søskende. Efterskoleopholdet skal støtte de unge i at vende tilbage til hverdagen efter behandlingsforløbet

Hvem: børn, der har eller har haft kræft

Hvor: landsdækkende

Kontakt via mail: favn@boernecancerfonden.dk eller læs mere på Børnecancerfondens hjemmeside her.


ØVRIGE TILBUD


Børnehuset Siv

Børnehuset Siv er en institution for børn med nedsat immunforsvar og deres familier. I Børnehuset ønsker vi at give familierne mulighed for at omgås andre i dagligdagen. Vi vil i særdeleshed gerne hjælpe barnet med at udvikle bl.a. sine sociale kompetencer igennem leg og samvær med andre børn, så barnet forberedes bedst muligt til fremtiden.

Hvem: børn med nedsat immunforsvar

Hvor: Farum.

Læs mere om børnehuset her. 

 

Børnehospice

Indlæggelse på børnehospice vil for de fleste være undervejs i sygdomsforløb, men kan også være i forbindelse med livsafslutning. Børn og unge kan under indlæggelse være i behandling. Henvisning kan foretages af praktiserende læge eller af læge på en hospitalsafdeling. 

Hvem: børn 0-18 år med livsbegrænsende, livstruende eller uhelbredelig sygdom og behov for en specialiseret palliativ indsats

Hvor: Djursland (Strandbakkehuset) og Hellerup (Lukashuset).

Læs mere om Strandbakkehuset eller Lukashuset.