Gå til sygdomsliste

Tilbud til det kræftramte barn

Herunder finder du de tilbud, som vi har samlet til børn, der er ramt af kræft.

Du kan klikke ned til de forskellige kategorier her:

Forkælelse og arrangementer

Psykosocial støtte

Øvrige tilbud

Hvis du har tilbud, du ønsker at få på oversigten, eller har feedback til tilbud på listen, kontakt da Projektmedarbejder Sophie Rex Christensen på sofiec@cancer.dk


FORKÆLELSE OG ARRANGEMENTER


Børn med kræft

Landstræf afholdt af Børnecancerfonden

På landstræffet mødes unge fra hele landet til en weekend med aktiviteter, hygge, overraskelser og sjov, og en lang række frivillige (sygeplejersker, pædagoger, skolelærere og personale) sørger for, at rammerne er i top.

Hvem: unge på 12-18 år tilknyttet én af de fire børnekræftafdelinger.

Se nærmere informationer omkring landstræffet på Børnecancerfondens hjemmeside her.

Arrangementer afholdt af Foreningen Cancerramte Børn

Løbende opdatering af arrangementer, eksempelvis weekend- eller biografture.

Hvem: alle børn, der har eller har haft kræft

Hvor: hele landet.

Se aktivitetskalenderen her.

 

Arrangementer afholdt af Familier med Kræftramte Børn

Løbende opdatering af arrangementer, eksempelvis weekend- eller biografture.

Hvem: alle børn, der har eller har haft kræft

Hvor: hele landet

Se aktivitetskalenderen her.

 

Netværk for kræftramte teenagere og søskende faciliteret af Foreningen Cancerramte Børn

Gruppetilbud for teenagere, der har eller har haft kræft inde på livet. Der arrangeres tre aktiviteter årligt med overnatning samt biografture, bowling, shopping, koncerter og meget mere.

Hvem: unge med kræft, søskende til en kræftramte og søskende, der har mistet en bror eller søster af kræft, i alderen 14 til 20 år.

Se mere til netværket her.

 

Online netværk for unge ramt af kræft - Ung Kræft

Gennem netværket kan du få kontakt med andre unge efter en kræftdiagnose samt under og efter en kræftsygdom. Du kan også finde tilbud om aktiviteter for unge kræftramte. Gennem hjemmesiden kan du også læse om hvordan det er at være ung og have kræft. Der er en unge guide til fri download, og du kan få kontakt med Ung Kræfts kontor, hvor du kan få råd og vejledning.

Hvem: unge med kræft i alderen 18-39 år.

Læs mere på Ung Kræfts hjemmeside

 

Netværksgruppe for transplanterede unge og unge med organsvigt - Organdonation Ja Tak

Organdonation Ja Tak organiserer netværksgrupper med det formål at skabe et trygt fællesskab og netværk for unge i Danmark, som kan hjælpe og støtte hinanden gennem svære sygdomsforløb med organsvigt, ved at dele deres erfaringer med andre ligesindede. Gruppens medlemmer tilbydes at deltage i online netværksgrupper og arrangementer, hvor de møder ligesindede.

Hvem: transplanterede unge, unge som står på ventelisten til et nyt organ og unge som lever med alvorlig kronisk sygdom, som følge af organsvigt i alderen fra 16 – 26 år.

Læs mere om gruppen her.

 

Lokalgrupper for unge med eller kræft afholdt af Ung Kræft

Ung Kræfts lokalgrupper, der alle er ledet af andre unge der har haft kræft, afholder månedlige arrangementer og aktiviteter for unge med eller efter kræft. Aktiviteterne varierer fra golf, caféhygge og stand-up til koncerter, sommerfest og grill, eller foredrag om sex, angst, senfølger eller om at være mor eller far med kræft. Derudover har hver lokalgruppe en Facebookgruppe, hvor medlemmerne kan dele erfaringer, stille spørgsmål og meget mere.

Hvem: Unge med eller efter kræft i alderen 18-39 år.

Hvor: Roskilde, Herning, Skive, København, Vejle, Odense, Århus, Esbjerg, Næstved, Aabenraa/Sønderborg og Aalborg.

Læs mere om lokalgrupperne på Ung Kræfts hjemmeside og find en gruppe i dit område her.

  

Ung Kræfts landsmøde

Hvert år holder Ung Kræft landsmøde, hvor vi får tanket op, bliver inspireret, udfordret og får hængt ud med nye og gamle venner på tværs af hele landet.

Hvem: unge med eller efter kræft i alderen 18-39 år.

Læs mere om landsmødet her.

 

Ungeweekend afholdt af Organdonation Ja Tak

Ungeweekend for børn og unge, som lever med organsvigt eller som er transplanteret.

Hvem: unge, der lever med organsvigt eller er transplanteret i alderen 16-26 år.

Læs mere om ungeweekenden her.

 

Ungecamp afholdt af Familier med Kræftramte Børn

Sjove, begivenhedsrige og fælleskabende dage, når FMKB besøger ”Lalandia Billund” fra lørdag den 16. oktober til tirsdag den 19. oktober 2021.

Hvem: unge med kræft i alderen 9 til 22 år.

Hvor: Lalandia Billund

Læs mere om campen her.

 

Make-A-Wish Danmark

Det er muligt at søge om opfyldelse af ønsker.

Hvem: livstruende syge børn i alderen 3 til 18 år.

Hvor: landsdækkende.

Læs mere på hjemmesiden her


PSYKOSOCIAL STØTTE


Børn med kræft

Psykologhjælp gennem Børnecancerfonden

Gennem tilbuddet FAVN tilbyder Børnecancerfonden alle i familien 12 timers psykologhjælp, hvis et barn har, eller har haft, cancer inden for det sidste år og ofte også senere hen. Der skal laves henvisning fra familielægen til en psykolog med overenskomst med Regionen, som betaler 2/3 af honoraret. Den sidste 1/3 hedder egen andelen, og den kan I enten selv betale, eller få dækket ind via Sygesikringen Danmark, via anden forsikring eller igennem FAVN.

Hvem: børn, der har eller har haft kræft

Hvor: landsdækkende

Kontakt visitator, psykolog Ane Christensen, tlf. 30807081 mail: favn@boernecancerfonden.dk eller læs mere på Børnecancerfondens hjemmeside her.

Børn med kræft

Gruppe for kræftramte børn afholdt af Børnecancerfonden

Gennem tilbuddet FAVN tilbyder Børnecancerfonden grupper for børn med kræft, er en gruppe hvor børn/unge fra 9 år og opefter, der har eller har haft cancer mødes og deler tanker og følelser med hinanden via snak, øvelser, leg, spisning mm.

Hvem: børn, der har eller har haft kræft fra 9 år og opefter.

Hvor: Aarhus, Odense og København.

Kontakt visitator, psykolog Ane Christensen, tlf. 30807081 mail: favn@boernecancerfonden.dk eller læs mere på Børnecancerfondens hjemmeside her.

Børn med kræft

Fastholdelse af kontakt til skole og klassekammerater (RESPECT) gennem Børnecancerfonden

Rehabiliteringsprogram, der iværksættes fra barnets/den unges diagnosetidspunkt og under hele behandlingen.

Hvem: indlagte børn med kræft

Hvor: landsdækkende

Hør mere hos projektsygeplejersken på din afdeling.

Psykologhjælp gennem Familier med Kræftramte Børn

Psykologhjælp til alle familiens medlemmer enten i form af samtaler eller sandplay terapi.

Hvem: alle børn, der har eller har haft kræft. Familien skal være medlem af Familier med Kræftramte børn.

Læs mere om psykologtilbuddet her.

  

Mentorprogram for kræftramte unge

LIVSKRAFT tilbyder et mentorprogram efter CoolCamp, hvor værktøjerne fra Cool Camp bringes i spil i den unges hverdag, så den enkelte unge kommer styrket igennem sygdomsforløbet. Den unge vil blive tilknyttet en mentor blandt de frivillige på campen, og forløbet vil løbe over 9 måneder. Programmet består af en kombination af telefonsamtaler med mentoren og gruppemøder med andre unge fra campen.

Hvem: børn med kræft, der har deltaget på CoolCamp for kræftramte unge

Hvor: landsdækkende.

Læs mere om Livskrafts mentorforløb her.

 

Sorggrupper

Sorggrupper, hvor børn får mulighed for at dele deres oplevelse med jævnaldrende, der også har oplevet at være syg, at miste eller har en pårørende, som er alvorligt syg. 

Hvem: alle syge børn, der er tilknyttet daginstitution eller skole

Hvor: landsdækkende.

For at finde en sorggruppe i dit område, læs mere her.

 

Samtalegrupper for kræftramte børn afholdt af Skyggebørn

Samtalegruppen er for børn og unge berørt af kræft. Gruppen mødes hver anden onsdag kl. 17 – 20:30.

Hvem: børn og unge 8-19 år, der har eller har haft kræft.

Hvor: Aalborg

Læs mere om samtalegruppen her.

  

SMIL-Mobilen

SMILmobilen er en rådgivningstelefon, hvor forældre, børn og unge kan ringe ind og få en snak med vores familierådgiver og terapeut eller socialrådgiver.

Hvem: familier, der har været på SMILfondens sommercamp.

Læs mere her - eller kontakt den hospitalsafdeling, I er tilknyttet.

 


ØVRIGE TILBUD


Børnehuset Siv

Børnehuset Siv er en institution for børn med nedsat immunforsvar og deres familier. I Børnehuset ønsker vi at give familierne mulighed for at omgås andre i dagligdagen. Vi vil i særdeleshed gerne hjælpe barnet med at udvikle bl.a. sine sociale kompetencer igennem leg og samvær med andre børn, så barnet forberedes bedst muligt til fremtiden.

Hvem: børn med nedsat immunforsvar

Hvor: Farum.

Læs mere om børnehuset her. 

 

Børnehospice

Indlæggelse på børnehospice vil for de fleste være undervejs i sygdomsforløb, men kan også være i forbindelse med livsafslutning. Børn og unge kan under indlæggelse være i behandling. Henvisning til Lukashuset kan foretages af praktiserende læge eller af læge på en hospitalsafdeling

Hvem: børn 0-18 år med livsbegrænsende, livstruende eller uhelbredelig sygdom og behov for en specialiseret palliativ indsats

Hvor: Djursland (Strandbakkehuset) og Hellerup (Lukashuset).

Læs mere om Strandbakkehuset eller Lukashuset.