Gå til sygdomsliste

Tilbud til søskende til et kræftramt barn

Herunder finder du de tilbud, som vi har samlet søskende til et barn ramt af kræft.

Du kan klikke ned til de forskellige kategorier her:

Forkælelse og arrangementer

Psykosocial støtte

Hvis du har tilbud, du ønsker at få på oversigten, eller har feedback til tilbud på listen, kontakt da Projektmedarbejder Sophie Rex Christensen på sofiec@cancer.dk 


FORKÆLELSE OG ARRANGEMENTER


Arrangementer afholdt af Foreningen Cancerramte Børn

Løbende opdatering af arrangementer, eksempelvis weekend- eller biografture.

Hvem: alle søskende til et barn, der har eller har haft kræft
Hvor: hele landet.

Se arrangementerne her.

Arrangementer afholdt af Familier med Kræftramte Børn

Løbende opdatering af arrangementer, eksempelvis weekend- eller biografture.

Hvem: søskende til et barn, der har eller har haft kræft
Hvor: hele landet

Se aktivitetskalenderen her. 


Netværk for kræftramte teenagere og søskende faciliteret af Foreningen Cancerramte Børn

Gruppetilbud for teenagere, der har eller har haft kræft inde på livet. Der arrangeres tre aktiviteter årligt med overnatning samt biografture, bowling, shopping, koncerter og meget mere.

Hvem: unge med kræft, søskende til en kræftramte og søskende, der har mistet en bror eller søster af kræft, i alderen 14 til 20 år.

Se mere til netværket her.


Online netværk for pårørende til unge ramt af kræft - Ung Kræft

Gennem netværket kan du få kontakt med andre unge pårørende og finde tilbud, der retter sig mod dig. Der er en unge guide til fri download, og du kan få kontakt med Ung Kræfts kontor, hvor du kan få råd og vejledning.

Hvem: unge pårørende i alderen 18-39 år.

Læs mere på Ung Kræfts hjemmeside


Pårørendegruppe for unge pårørende og efterladte afholdt af Ung Kræft

Netværksgrupper for unge pårørende og efterladte til unge kræftpatienter. Der er fysiske møder én gang om måneden og har også en lukket Facebookgruppe, hvor der erfaringsdeles.

Hvem: søskende, kærester, ægtefæller eller venner i alderen 18-39 år, der har eller har haft tæt relation til en ung kræftsyg.
Hvor: Aarhus og Hovedstadsområdet

Læs mere om pårørendegrupperne på Facebook, eller på siden her.


PSYKOSOCIAL STØTTE


Søskende til et kræftramt barn

Psykologhjælp gennem Børnecancerfonden

Gennem tilbuddet FAVN tilbyder Børnecancerfonden alle i familien 12 timers psykologhjælp, hvis et barn har, eller har haft, cancer inden for det sidste år og ofte også senere hen. Der skal laves henvisning fra familielægen til en psykolog med overenskomst med Regionen, som betaler 2/3 af honoraret. Den sidste 1/3 hedder egen andelen, og den kan I enten selv betale, eller få dækket ind via Sygesikringen Danmark, via anden forsikring eller igennem FAVN.

Hvem: søskende til et barn, der har eller har haft kræft

Hvor: landsdækkende

Kontakt visitator, psykolog Ane Christensen, tlf. 30807081 mail: favn@boernecancerfonden.dk eller læs mere på Børnecancerfondens hjemmeside her.

Søskende til et kræftramt barn

Gruppe for søskende til kræftramte børn afholdt af Børnecancerfonden

Gennem tilbuddet FAVN tilbyder Børnecancerfonden grupper for søskende, der enten har eller har haft en søskende med cancer. Gruppen rummer både børn med svær sygdom tæt inde på livet og børn, der har mistet en bror eller søster.

Hvem: søskende til børn, der har eller har haft kræft fra 9 år og opefter.

Hvor: Aarhus, Odense og København.

Kontakt visitator, psykolog Ane Christensen, tlf. 30807081 mail: favn@boernecancerfonden.dk eller læs mere om gruppen på Børnecancerfondens hjemmeside her.

Psykologhjælp gennem Familier med Kræftramte Børn

Psykologhjælp til alle familiens medlemmer enten i form af samtaler eller sandplay terapi.

Hvem: søskende til børn, der har eller har haft kræft. Familien skal være medlem af Familier med Kræftramte børn.

Læs mere om psykologtilbuddet her.


Psykologhjælp gennem Det Nationale Sorgcenter

Psykologhjælp til børn og unge, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde.

Hvem: børn og unge i alderen 6-27 år med en alvorligt syg eller død forælder eller søskende.

Hvor: København, Helsingør, Aarhus og Odense.

Læs mere om tilbuddet her.


Psykologhjælp gennem Det Nationale Sorgcenter

Et afgrænset forløb med familiesamtaler samt gruppeterapi til efterladte børn og unge. I enkelte tilfælde skønnes det nødvendigt at tilbyde et individuelt samtaleforløb. Grupperne aldersinddeles således: 8-11 år, 12-15 år og 16-19 år. For børn på 6-7 år tilbydes udelukkende familie- og individuelle samtaler.

Hvem: børn og unge fra 6 til 19 år, der har mistet.

Hvor: København, Helsingør, Aarhus og Odense.

Læs mere om tilbuddet her. 


Psykologhjælp gennem Det Nationale Sorgcenter

Individuelle samtaler med inddragelse af familien i det omfang det er muligt

Hvem: børn til og med 12 år, der har en syg søskende.

Hvor: København, Helsingør, Aarhus og Odense.

Læs mere om tilbuddet her.

Cafeaftener afholdt af Det Nationale Sorgcenter

Hver caféaften handler om et specifikt emne, der indledes med et oplæg fra de frivillige. Bagefter er der fri snak, hvor man selv kan fortælle og stille spørgsmål.

Hvem: unge 16-27 år, der har mistet en forælder eller søskende.

Hvor: København, Aarhus og Odense eller online.

Læs mere om tilbuddet her. 


Mentorprogram for søskende - LIVSKRAFT

LIVSKRAFT tilbyder et mentorprogram efter CoolCamp, hvor værktøjerne fra Cool Camp bringes i spil i den unges hverdag, så den enkelte unge kommer styrket igennem sygdomsforløbet. Den unge vil blive tilknyttet en mentor blandt de frivillige på campen, og forløbet vil løbe over 9 måneder. Programmet består af en kombination af telefonsamtaler med mentoren og gruppemøder med andre unge fra campen.

Hvem: søskende, der har deltaget på CoolCamp for kræftramte søskende.

Hvor: landsdækkende.

Læs mere om Livskrafts mentorforløb her.


Sorggrupper

Sorggrupper, hvor børn får mulighed for at dele deres oplevelse med jævnaldrende, der også har oplevet at være syg, at miste eller har en pårørende, som er alvorligt syg.

Hvem: søskende til et kræftramt barn.

Hvor: landsdækkende.

For at finde en sorggruppe i dit område, læs mere her

Samtalegrupper for skyggebørn afholdt af Skyggebørn

Aldersopdelt som enten børne- eller teenagegrupper for et barn, der er pårørende til en, der er livstruende syg eller har mistet.

Hvem: børn fra 4-9 år samt teenagere fra 10-17 år, der er pårørende.
Hvor: Aalborg og København

Læs mere om samtalegrupperne i Aalborg og København.


SMIL-Mobilen

SMILmobilen er en rådgivningstelefon, hvor forældre, børn og unge kan ringe ind og få en snak med vores familierådgiver og terapeut eller socialrådgiver.

Hvem: familier, der har været på SMILfondens sommercamp.

Læs mere her - eller kontakt den hospitalsafdeling, I er tilknyttet.

Søskende til et kræftramt barn

Legegruppe for søskende til kræftramte børn afholdt af Børnecancerfonden

Gennem tilbuddet FAVN tilbyder Børnecancerfonden snakke/legegrupper for søskende, hvor man kan mødes med andre børn i samme situation, i et hyggeligt og trygt frirum. Gruppen har fokus på dét at være en rask søskende, og ikke på det syge barn.

Hvem: søskende til børn, der har eller har haft kræft fra 6 til 9 år.

Hvor: Aarhus, Odense og København

Kontakt visitator, psykolog Ane Christensen, tlf. 30807081 mail: favn@boernecancerfonden.dk eller læs mere om gruppen på Børnecancerfondens hjemmeside her.