Gå til sygdomsliste

Tilbud til søskende til et kræftramt barn

Herunder finder du de tilbud, som vi har samlet søskende til et barn ramt af kræft.

Du kan klikke ned til de forskellige kategorier her:

Psykosocial støtte

Forkælelse og arrangementer

Hvis du har tilbud, du ønsker at få på oversigten, eller har feedback til tilbud på listen, kontakt da Projektmedarbejder Sophie Rex Christensen på sofiec@cancer.dk 


PSYKOSOCIAL STØTTE


Søskende til et kræftramt barn

Psykologhjælp gennem Børnecancerfonden (FAVN)

Alle familiemedlemmer til et barn ramt af kræft kan få psykologhjælp i den udstrækning og form, som der er behov for. Dette indebærer akutsamtaler, individuel rådgivning eller fælles forløb. FAVN har et netværk af psykologer i hele landet, og alle henvendelser visiteres centralt.

Hvem: søskende til et barn, der har eller har haft kræft

Hvor: landsdækkende

Kontakt Børnecancerfondens psykolog mandag, tirsdag og torsdag på telefon: +45 3555 4833, kontakt via mail: favn@boernecancerfonden.dk eller læs mere på Børnecancerfondens hjemmeside her.

Psykologhjælp gennem Familier med Kræftramte Børn

Psykologhjælp til alle familiens medlemmer enten i form af samtaler, sandplay terapi eller legeterapi.

Hvem: søskende til børn, der har eller har haft kræft. Familien skal være medlem af Familier med Kræftramte børn.

Hvor: Sjælland, Midt- og Vestjylland, Aarhus.

Læs mere om psykologtilbuddet her.

Psykologhjælp gennem Det Nationale Sorgcenter

Det Nationale Sorgcenter tilbyder specialiseret psykologbehandling til børn og unge som har mistet en forælder, søster eller bror, og til børn og unge som har livstruende eller kronisk syge forældre eller søskende. Der tilbydes både individuelle og gruppeforløb afhængig af alder og sorgproblematik.

Hvem: børn og unge i alderen 6-27 år med en alvorligt syg eller død forælder eller søskende.

Hvor: København, Helsingør, Aarhus og Odense.

Læs mere om tilbuddet her.

Cafeaftener afholdt af Det Nationale Sorgcenter

Hver caféaften handler om et specifikt emne, der indledes med et oplæg fra de frivillige. Bagefter er der fri snak, hvor man selv kan fortælle og stille spørgsmål.

Hvem: unge 16-27 år, der har mistet en forælder eller søskende.

Hvor: København, Aarhus og Odense eller online.

Læs mere om tilbuddet her. 

Mentorprogram for søskende - LIVSKRAFT

LIVSKRAFT tilbyder et mentorprogram efter CoolCamp, hvor værktøjerne fra Cool Camp bringes i spil i den unges hverdag, så den enkelte unge kommer styrket igennem sygdomsforløbet. Den unge vil blive tilknyttet en mentor blandt de frivillige på campen, og forløbet vil løbe over 9 måneder. Programmet består af en kombination af telefonsamtaler med mentoren og gruppemøder med andre unge fra campen.

Hvem: søskende, der har deltaget på CoolCamp for kræftramte søskende.

Hvor: landsdækkende.

Læs mere om Livskrafts mentorforløb her.

Sorggrupper

Sorggrupper, hvor børn får mulighed for at dele deres oplevelse med jævnaldrende, der også har oplevet at være syg, at miste eller har en pårørende, som er alvorligt syg.

Hvem: søskende til et kræftramt barn.

Hvor: landsdækkende.

For at finde en sorggruppe i dit område, læs mere her

Sorg- og samtalegrupper afholdt af Skyggebørn.

Sorggrupperne mødes hver anden uge, og er opdelt efter alderstrin, så børnene kan spejle sig i hinanden. Børnene bestemmer, hvad der skal tales om. Der er ingen faste temaer for aftenen, i stedet tales om det, der fylder – uanset om det er sorgen eller andre ting, der er vigtige i børnenes liv her og nu.

Hvem: sorgramte børn og unge mellem 4-28 år.

Hvor: København, Aarhus, Aalborg og Esbjerg. 

Læs mere om samtalegrupperne her.

SMILmobilen

SMILmobilen er en rådgivningstelefon, hvor forældre, børn og unge kan ringe ind og få en snak med vores familierådgiver og terapeut eller socialrådgiver.

Hvem: familier, der er tilknyttet SMILfonden. 

Læs mere her - eller kontakt den hospitalsafdeling, I er tilknyttet.

Søskende til et kræftramt barn

Gruppe for søskende til kræftramte børn afholdt af Børnecancerfonden ved FAVN

Gennem tilbuddet FAVN tilbyder Børnecancerfonden grupper for søskende, hvor målet er at øge trivslen i hverdagen gennem hyggeligt samvær, samtale, leg, små øvelser eller tegning.

Hvem: børn og unge fra 9 år og opefter, der enten har eller har haft en søskende med cancer. Det vil sige, at den rummer både børn med svær sygdom tæt inde på livet og børn, der har mistet en bror eller søster.

Hvor: Aarhus, Odense og København.

Grupperne oprettes efterhånden, som der er tilmeldinger nok. Du kan tilmelde dit barn ved at sende en mail til favn@boernecancerfonden.dk. Husk at skrive hvilken by (Århus, Odense eller København), og hvilken type gruppe, du tilmelder dit barn. Læs mere om Børnegrupperne på Børnecancerfondens hjemmeside her

Søskende til et kræftramt barn

Legegruppe for søskende til kræftramte børn afholdt af Børnecancerfonden ved FAVN

Gennem tilbuddet FAVN tilbyder Børnecancerfonden snakke/legegrupper, hvor søskende fra 7-9 år kan mødes med andre børn i samme situation i et hyggeligt og trygt frirum. Gruppen har fokus på dét at være en rask søskende, og ikke på det syge barn.

Hvem: søskende til børn, der har eller har haft kræft, i alderen 7-9 år.

Hvor: København.

Grupperne oprettes efterhånden, som der er tilmeldinger nok. Du kan tilmelde dit barn ved at sende en mail til favn@boernecancerfonden.dk. Husk at skrive hvilken by (København), og hvilken type gruppe, du tilmelder dit barn. Læs mere om Børnegrupperne på Børnecancerfondens hjemmeside her.


FORKÆLELSE OG ARRANGEMENTER


Søskende til et kræftramt barn

Kom på efterskole med støtte fra Børnecancerfonden

Søskende til unge med kræft under 18 år kan ansøge Børnecancerfonden om et legat til efterskoleophold. Efterskoleopholdet skal støtte de unge i at vende tilbage til hverdagen efter behandlingsforløbet.

Hvem: søskende til en kræftramt

Hvor: landsdækkende

Læs mere om tilbuddet på Børnecancerfondens hjemmeside her.

Arrangementer afholdt af Foreningen Cancerramte Børn

Løbende opdatering af arrangementer, eksempelvis weekend- eller biografture.

Hvem: alle søskende til et barn, der har eller har haft kræft

Hvor: hele landet.

Se arrangementerne her.

Arrangementer afholdt af Familier med Kræftramte Børn

Løbende opdatering af arrangementer, eksempelvis weekend- eller biografture.

Hvem: søskende til et barn, der har eller har haft kræft

Hvor: hele landet

Se aktivitetskalenderen her. 

Online netværk for pårørende til unge ramt af kræft - Ung Kræft

Gennem netværket kan du få kontakt med andre unge pårørende og finde tilbud, der retter sig mod dig. Der er en unge guide til fri download, og du kan få kontakt med Ung Kræfts kontor, hvor du kan få råd og vejledning.

Hvem: unge pårørende i alderen 18-39 år.

Læs mere på Ung Kræfts hjemmeside

Pårørendegruppe for unge pårørende og efterladte afholdt af Ung Kræft

Netværksgrupper for unge pårørende og efterladte til unge kræftpatienter. Der er fysiske møder én gang om måneden og har også en lukket Facebookgruppe, hvor der erfaringsdeles.

Hvem: søskende, kærester, ægtefæller eller venner i alderen 18-39 år, der har eller har haft tæt relation til en ung kræftsyg.

Hvor: Aarhus og Hovedstadsområdet

Læs mere om pårørendegrupperne på Facebook, eller på siden her.