Gå til sygdomsliste

Healing og kræft

Healing hviler på et holistisk grundlag, hvor man opfatter krop og psyke som en helhed. Healing har ingen effekt på udviklingen og behandling af kræft, men mindre undersøgelser har vist, at healing kan mindske træthed og angst i forbindelse med alvorlig sygdom som kræft.

Kvinde ligger med lukkede øjne og modtager healing

Healere arbejder ud fra den overbevisning, at alt er energi, og at det gennem healingen er muligt at overføre energi til den, der behandles, eller at aktivere klientens selvhealingsproces

Hvad er healing?

Der findes ingen præcis definition på, hvad healing er. Som udgangspunkt er healing baseret på teorien om, at kroppen har sit eget energisystem, hvor kroppen gennemstrømmes af en livsenergi, som cirkulerer i bestemte baner eller strømme.

Det er vigtigt, at denne energi får lov til at bevæge sig frit, da det medvirker til fysisk og psykisk velbefindende. Teorien er, at hvis der opstår ubalancer i energisystemet, kan det vise sig som sygdom eller i form af blokeringer forskellige steder i kroppen.

Valg af behandler

Vælg en healer, der er RAB-registreret (registreret alternativ behandler). Så er du sikker på, at healeren opfylder en række minimumskrav til blandt andet uddannelse.

Samtidig har du mulighed for at klage til foreningen, hvis du får en dårlig behandling. Læs mere om dine rettigheder:

Registreret alternativ behandler

Under behandlingen vil healeren forsøge at genskabe balance i energisystemet

I behandlingen vil healeren forsøge at lokalisere blokeringer og genskabe balancen i energisystemet ved at forløse de traumer, som kan ligge til grund for ubalancen.

Typisk vil det ske ved, at healeren kanaliserer energi gennem sine hænder eller via andre redskaber som f.eks. krystaller over i personen, der bliver healet.

Flere forskellige healing-teknikker

Mange healere mener, at de under en healing fungerer som kanal for en udefrakommende energi. De oplever ofte energien som lys eller varme, der går igennem deres krop og videre over i klienten eller i dennes aura.

Andre healere arbejder ikke med udefrakommende energier, men med egne helbredende evner. Hvordan disse evner kommer til udtryk i praksis afhænger ofte af healerens uddannelse og erfaring, terapeutiske kunnen eller religiøse og spirituelle livssyn.

Det er en god idé at tale med healeren om indholdet af healing-sessionen inden behandlingen. Det er den bedste måde at sikre sig, at healerens teknikker og metoder er i overensstemmelse med de ønsker, du selv har til behandlingen.

Der findes ingen offentligt godkendte healing-uddannelser, men flere private skoler underviser i forskellige healing-teknikker og andre relaterede emner som anatomi, samtalens psykologi, meditation mm. Selvom disse uddannelser ofte afsluttes med en eksamen, er der i praksis meget stor variation i måden, hvorpå healing opfattes og udføres på.

Både et fysisk og et psykisk fokus

Healing bygger på et holistisk menneskesyn: Krop og sjæl betragtes ikke som to separate dele, men som ligeværdige og uadskillelige dele af mennesket. Derfor vil healing også ofte rumme aktiviteter som samtale, psykoterapi, træning i meditation, bøn, kreative udfoldelser m.m.

Mange healere prioriterer at hjælpe og vejlede deres patienter til en større selvindsigt og en bedre håndtering af deres følelses- eller tankemønstre. Det gør de ud fra teorien om, at negative tanker eller følelser kan blokere hele energisystemet, så healing kun får en forbigående effekt.

Healing og kræft

I 2005 undersøgte tre danske healere og kræftforsker Bobby Zachariae om healing virker på kræft. I undersøgelsen healede de kræftceller fra patienter eller dyr direkte i en petriskål. Baggrunden for undersøgelsen var en påstand om, at healing - ligesom medicin - virker direkte på kræftceller uafhængigt af patientens egen vilje, bevidsthed eller psykiske styrke.

Resultatet var, at kræftcellerne ikke blev påvirket af healingen og voksede og delte sig nøjagtig lige hurtigt, hvad enten de blev healet eller ej.

Den psykiske del af behandlingen kan have en positiv effekt

Brugerundersøgelser viser til gengæld, at kontakten og samtalen i forbindelse med healing kan have en positiv psykologisk effekt.

Mindre undersøgelser tyder også på, at healing kan virke gavnligt bl.a. mod træthed. Kræftpatienter har rapporteret mindre angst, færre smerter samt bedre søvn og selvtillid ved healing.

Der er også eksempler på pårørende til kræftpatienter, som har benyttet healing og derefter oplevet mindre angst og anspændthed.

At kræftceller i en petriskål ikke bremses af healing, betyder ikke nødvendigvis, at healing ikke gavner. Samtalen og samarbejdet mellem patient og healer spiller en stor rolle, og det kan muligvis mindske angst, lindre smerter og øge det generelle fysiske og psykiske velbefindende.

Dette ved man dog endnu meget lidt om. Der mangler videnskabelige undersøgelser af healing effekt og af, hvordan healing virker i forhold til andre former for alternativ behandling eller terapi.

Bivirkninger

Der er ikke nogle bivirkninger ved healing. Men det er almindeligt, at nogle klienter efter healing kan opleve eftervirkninger i form af:

  • Følelse af varme og/eller kulde
  • Trang til at sove
  • Snurren i kroppen
  • Lethed eller tunghed i hoved og/eller krop

Forskellige former for healing:

Aura- og chakrahealing

Aura- og chakrahealing udspringer fra forskellige historiske traditioner og teorier, men bliver ofte kombineret i samme behandling.

Ifølge teorien om aurahealing er aura et energifelt, som omgiver alle mennesker, dyr, planter og ting. Auraen hos mennesker består af fire lag. Det æteriske lag er tættest på kroppen, efterfulgt af det astrale, det mentale og yderst det åndelige eller det spirituelle lag. Lagene repræsenterer henholdsvis livsenergi, følelser, tanker og det åndelige aspekt i et menneskes  liv.

Nogle healere kan se disse lag som forskellige farver eller sanse dem med hænderne. Det yderste lag af auraen - det åndelige eller spirituelle lag - ligger op til 40 cm. fra kroppen. En healer kan, ved at bevæge sine hænder rundt om patientens krop, mærke ubalancer eller blokeringer i de forskellige lag af auraen og forsøger at løsne op for dem.

Teorien om chakraer stammer fra Indien. Chakraer beskrives som energicentre i menneskets krop, og indeholder såkaldt roterende energi. Ifølge teorien har alle mennesker syv chakraer i kroppen. De repræsenterer forskellige fysiske og psykiske egenskaber, bevidsthedsniveauer eller følelser i mennesket.

Chakraerne har farver og er lokaliseret i områderne omkring hovedet og ned langs rygsøjlen. Deres rolle er at fordele den indre energi rundt i kroppen. Hvis chakraerne af den ene eller anden grund blokeres, bliver deres evne til at optage og fordele kroppens energi forringet. Det kan svække den almene fysiske og psykiske helbredstilstand og i værste fald føre til sygdom.

Chakrahealing handler om at behandle disse blokeringer og genoprette kroppens energimæssige balance. 

Fokus på selvindsigt og personlig udvikling

For mange healere er det vigtigt at hjælpe klienten i gang med en selvudviklingsproces. Uløste psykiske konflikter betragter healeren som en mulig årsag til, at energisystemet blokerer og at man bliver syg.

Hvilke teknikker og metoder healeren bruger til at fremme klientens selvudvikling varierer. Typisk er der tale om at lære klienten forskellige former for meditation, afspænding eller bøn, der skal øge kontakten til krop og sjæl.

Healeren tilbyder ofte også forskellige former for psykoterapi, drømmetydning eller kreative aktiviteter som f.eks. tegning eller maling i et parallelt forløb med selve aura- og chakrahealingen. Kombinationsmulighederne er mange og afhænger ofte af healerens uddannelse, særlige interesser og erfaring.

Forhør dig hos healeren, inden du begynder på behandlingen

Derved kan du sikre dig, at healerens metoder er i overensstemmelse med dine forventninger og behov.

Kvinde med briller ligger ned og modtager healing

I et forsøg med kræftpatienter oplevede flere, at Reiki-healingen hjalp dem med at få bearbejdet forskellige psykiske aspekter ved sygdommen.

Reiki-healing

Reiki-healing kommer oprindeligt fra Japan, men er udbredt i resten af verden. Reiki-healeren kanaliserer universel livsenergi over i klienten ved at lægge sine hænder på patientens krop i bestemte fastlagte positioner. Det skal bidrage til at aktivere patientens selvhelbredende kræfter.

En mindre undersøgelse med 16 kræftpatienter, som lige havde overstået kemoterapi viste, at reiki-healing var bedre til at mindske træthed end almindelig afslapning.

I et projekt støttet af Kræftens Bekæmpelse blev 15 kræftpatienter med forskellige diagnoser og sygdomsstadier tilbudt otte behandlingsgange hos en Reiki-healer. Flere deltagere forklarede, at Reiki-healingen hjalp dem til at komme ud af en begyndende depression og til at få bearbejdet forskellige psykiske aspekter ved kræft.

Deltagerne oplevede, at de ved Reiki-behandlingen opnåede den mellemmenneskelige kontakt, som de havde savnet i det etablerede behandlingssystem. Alle deltagerne oplevede, at det var rart at modtage Reiki-healing, og flere anså det som en god måde at drage omsorg for krop og sind på, imens de var i behandling for kræft.

Læs mere om Reiki-behandling:

Kræftpatienters brug af Reiki-healing som magisk praksis, Tidsskriftet Antropologi, juni 2010

Kræftpatienters brug af Reiki-healing som religiøs copingstrategi


Læs mere om alternativ behandling og kræft:

Behandlingsformer - oversigt

Kosttilskud og naturlægemidler 

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning