Gå til sygdomsliste

Healing og kræft

Healing hviler på et holistisk grundlag, hvor man opfatter krop og psyke som en helhed. Healing har ingen effekt på udviklingen og behandling af kræft, men mindre undersøgelser har vist, at healing kan mindske træthed og angst i forbindelse med alvorlig sygdom som kræft.

Healing som alternativ behandling

De fleste healere er enige om, at healing handler om at overføre energi til den, der behandles. Det sker typisk gennem healerens hænder.

Hvad er healing?

Der findes ingen definition på, hvad healing helt præcist er, eller hvordan man udfører det. Der findes heller ingen offentligt godkendte uddannelser, men flere private skoler underviser i forskellige healing-teknikker og andre relaterede emner som anatomi, samtalens psykologi, meditation mm. Selvom disse uddannelser ofte afsluttes med en eksamen, er der i praksis meget stor variation i måden, hvorpå healing opfattes og udføres på.

Valg af behandler

Sundhedsstyrelsens råd vedr. alternativ behandling (SRAB) anbefaler, at du vælger en RAB-behandler (registreret alternativ behandler). Så er du sikker på, at healeren opfylder en række minimumskrav til blandt andet uddannelse.

Samtidig har du mulighed for at klage til foreningen, hvis du får en dårlig behandling. Læs mere om dine rettigheder:

Registreret alternativ behandler

Healing handler om at overføre energi til den, der behandles. Det sker typisk gennem healerens hænder. Energien kan komme fra omgivelserne, så healeren blot er formidler eller et mellemled for energien. Energien kan også komme fra healeren selv.

Mange healere mener, at kroppen gennemstrømmes af en livsenergi, som cirkulerer i bestemte baner eller strømme. Det er vigtigt, at energien får lov til at bevæge sig frit, da det medvirker til et fysisk og psykisk velbefindende.

Ubalancer i energisystemet kan vise sig i form af blokeringer forskellige steder i kroppen. Healeren vil forsøge at lokalisere disse blokeringer og tilføre stedet energi. Energien kan medvirke til at frigøre patientens egne ressourcer.

Både et fysisk og et psykisk fokus

Healing bygger på et holistisk menneskesyn: Krop og sjæl betragtes ikke separat - som man ofte gør i lægevidenskaben - men som ligeværdige og uadskillelige dele af mennesket. Derfor vil healing - udover det fysiske element - ofte rumme psykiske aktiviteter. Det kan være samtale, psykoterapi, træning i meditation, bøn, kreative udfoldelser m.m.

Mange healere prioriterer den psykiske del af behandlingen højt, og anser kvaliteten af kontakten med klienten som afgørende for healingens effekt.

En overvejende del af healerne ønsker at hjælpe og vejlede deres patienter til en større selvindsigt og en bedre håndtering af deres følelses- eller tankemønstre. Healerne mener, at negative tanker eller følelser kan blokere hele energisystemet, så healing kun får forbigående effekt.

Healing i forbindelse med kræft

I 2005 blev en videnskabelig undersøgelse offentliggjort, hvis formål var at klarlægge, om healing virker på kræft. Baggrunden for undersøgelsen var en påstand om, at healing - ligesom medicin - virker direkte på kræftceller uafhængigt af patientens egen vilje, bevidsthed eller psykiske styrke. Tre danske healere og den århusianske kræftforsker Bobby Zachariae satte sig for at undersøge påstanden ved at heale kræftceller, taget ud fra patienter eller dyr, direkte i en petriskål.

Resultatet var, at kræftcellerne var upåvirkede af healingen, og voksede og delte sig nøjagtig lige hurtigt, hvad enten de blev healet eller ej. Healingen gør altså ingen forskel, når det drejer sig om at bremse kræftceller i en petriskål.

Den psykiske del af behandlingen kan have en positiv effekt

Brugerundersøgelser viser til gengæld, at kontakten og samtalen i forbindelse med healing alligevel opfattes som gavnlig på et psykologisk plan. Mindre undersøgelser tyder på, at healing kan virke gavnligt bl.a. mod træthed. Kræftpatienter har rapporteret mindre angst og smerte samt bedre søvn og selvtillid ved healing. Der er også eksempler på pårørende til kræftpatienter, som har benyttet healing og derefter oplevet mindre angst og anspændthed.

Healing hviler på et holistisk grundlag, hvor man opfatter krop og psyke som en helhed. Derfor er det også relevant at indarbejde begge dele i den forskning, der forsøger at dokumentere healings mulige effekt.

At kræftceller i en petriskål ikke bremses af healing, er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at healing ikke gavner. Samtalen og samarbejdet mellem patient og healer spiller også en rolle. Det kan muligvis gavne immunforsvaret, mindske angst, lindre smerter og øge det generelle fysiske og psykiske velbefindende, men dette ved man endnu meget lidt om. Der mangler videnskabelige undersøgelser af effekten af healing og også hvordan healing virker i forhold til andre former for alternativ behandling eller terapi.

Bivirkninger

Der er ikke registreret bivirkninger ved healing. Men det er almindeligt, at nogle klienter efter healing kan opleve eftervirkninger i form af:

  • Følelse af varme og/eller kulde
  • Trang til at sove
  • Snurren i kroppen
  • Lethed eller tunghed i hoved og/eller krop

Forskellige former for healing

Mange healere siger, at de under en healing fungerer som kanal for en udefrakommende energi, de ikke selv er herre over. De oplever ofte energien som lys eller varme, der går igennem deres krop og videre over i klienten eller dennes aura. De fleste healere bruger hænderne. Andre bruger andre redskaber som f.eks. krystaller til at kanalisere energien over i den person, de behandler. Samtidig med, at der overføres energi, kan healeren foretage sig forskellige ting som f.eks. at give patienten massage.

Andre healere arbejder ikke med udefrakommende energier, men med egne helbredende evner. Hvordan disse evner kommer til udtryk i praksis afhænger ofte af healerens uddannelse og erfaring, terapeutiske kunnen eller religiøse og spirituelle livssyn.

Det er en god idé at tale med healeren om indholdet af healing-sessionen, inden man begynder behandling. Det er den bedste måde at sikre sig, at healerens teknikker og metoder er i overensstemmelse med egne overbevisninger, ønsker og behov.

Aura- og chakrahealing

Aura- og chakrahealing udspringer fra forskellige historiske traditioner og teorier, men bliver ofte kombineret i samme behandling.

Ifølge teorien om aurahealing er aura et energifelt, som omgiver alle mennesker, dyr, planter og ting. Auraen hos mennesker består af fire lag. Det æteriske lag er tættest på kroppen, efterfulgt af det astrale, det mentale og yderst det åndelige eller det spirituelle lag. Disse lag repræsenterer henholdsvis livsenergi, følelser, tanker og det åndelige aspekt i personens liv.

Nogle healere kan se disse lag som forskellige farver eller sanse dem med hænderne. Det yderste lag af auraen - det åndelige eller spirituelle lag - ligger op til 40 cm. fra kroppen. En healer kan, ved at bevæge sine hænder rundt om patientens krop, mærke ubalancer eller blokeringer i de forskellige lag af auraen og forsøger at løsne op for dem.

Menneskets chakraer repræsenterer forskellige fysiske og psykiske egenskaber

Teorien om chakraer stammer fra Indien. Chakraer beskrives som energicentre i menneskets krop, og indeholder såkaldt roterende energi. Ifølge teorien har alle mennesker syv chakraer i kroppen. De repræsenterer forskellige fysiske og psykiske egenskaber, bevidsthedsniveauer eller følelser i mennesket.

Chakraerne har farver og er lokaliseret i områderne omkring hovedet og ned langs rygsøjlen. Deres rolle er at fordele den indre energi rundt i kroppen. Hvis chakraerne af den ene eller anden grund blokeres, bliver deres evne til at optage og fordele kroppens energi forringet. Det kan svække den almene fysiske og psykiske helbredstilstand og i værste fald føre til sygdom. Chakrahealing handler om at behandle disse blokeringer og genoprette kroppens energimæssige balance. 

Fokus på selvindsigt og personlig udvikling

For mange healere er det vigtigt at hjælpe klienten, i gang med en selvudviklingsproces. Uløste psykiske konflikter betragter healeren som en mulig årsag til, at energisystemet blokerer, og patienten bliver syg.
Det varierer, hvilke teknikker og metoder healeren bruger til at fremme klientens selvudvikling. Typisk er der tale om at lære klienten forskellige former for meditation, afspænding eller bøn, fordi healeren mener, at det øger patientens kontakt til krop og sjæl og fremmer psykisk ro og balance.

Healeren tilbyder ofte også forskellige former for psykoterapi, drømmetydning eller kreative aktiviteter som f.eks. tegning eller maling i et parallelt forløb med selve aura- og chakrahealingen. Kombinationsmulighederne er mange og afhænger ofte af healerens uddannelse, særlige interesser og erfaring.

Forhør dig hos healeren, inden du begynder på behandlingen

Derved kan du sikre dig, at healerens metoder er i overensstemmelse med dine forventninger og behov.

Clairvoyance

Nogle healere benytter sig af clairvoyance (eller klarsyn) til at sanse uerkendte fysiske eller psykiske sammenhænge, som kan have betydning for klientens helbredstilstand og særlige problematikker. Healere, som benytter clairvoyance, gør det oftest inden selve healingen og under den indledende samtale med klienten.

Åndelige hjælpere

Nogle healere benytter sig af åndelige hjælpere. Det kan være engle, ånder eller afdøde personer, som healeren kommunikerer med under healingen. De åndelige hjælpere kan bidrage med energi og yderligere vejledning under healingen.

Healere som medier

Der findes healere, som oplever, at de er medier for afdøde personer. Hos disse healere styres og udføres healingen af den afdøde, men igennem healerens krop.

Fjernhealing

Når healer og klient ikke befinder sig i samme rum eller geografiske sted på jorden kaldes healingen for fjernhealing. Som regel aftales et fast tidspunkt, hvor healeren forsøger at overføre helende energi til patienten ved tankens kraft.

I et forsøg med kræftpatienter oplevede flere, at Reiki-healingen hjalp dem med at få bearbejdet forskellige psykiske aspekter ved sygdommen.

Reiki-healing

Reiki-healing er japansk, men er udbredt i resten af verden. Reiki-healeren kanaliserer universel livsenergi over på klienten ved at lægge sine hænder på patientens krop i bestemte fastlagte positioner. På den måde håber man at aktivere patientens selvhelbredende kræfter.

En mindre undersøgelse med 16 kræftpatienter, som lige havde overstået kemoterapi viste, at reiki-healing var bedre til at mindske træthed end almindelig afslapning.

I et projekt støttet af Kræftens Bekæmpelse blev 15 kræftpatienter med forskellige diagnoser og sygdomsstadier tilbudt otte behandlingsgange hos en Reiki-healer. Flere deltagere forklarede, at Reiki-healingen hjalp dem til at komme ud af en begyndende depression og til at få bearbejdet forskellige psykiske aspekter ved kræft.

Deltagerne oplevede, at de ved Reiki-behandlingen opnåede den mellemmenneskelige kontakt, som de havde savnet i det etablerede behandlingssystem. De oplevede at blive set som hele mennesker, der selv fik lov til at definere, hvad den væsentligste problemstilling var, og hvad de ønskede hjælp til. Alle deltagerne oplevede det behageligt at modtage Reiki-healing, og flere anså det som en velegnet måde at drage omsorg for sin krop og sit sind på samtidigt med, at de befandt sig inden for det etablerede behandlingssystem. 

Læs mere om Reiki-behandling:

Samtaler om døden i et eksistenspsykologisk perspektiv, Fokus på Kræft og Sygepleje, 2010, nr. 3

Kræftpatienters brug af Reiki-healing som magisk praksis, Tidsskriftet Antropologi, juni 2010

Kræftpatienters brug af Reiki-healing som religiøs copingstrategi


Læs mere om alternativ behandling og kræft:

Behandlingsformer - oversigt

Kosttilskud og naturlægemidler
Få viden om kosttilskud og naturlægemidler i relation til kræft, og om hvilke virkninger og bivirkninger de har.

 

Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Opret en profil på cancerforum og mød andre patienter og pårørende, som du kan dele tanker og erfaringer med.