Gå til sygdomsliste

C-vitamin i højdosis

Nogle kræftpatienter vælger en behandling, hvor man får meget store doser C-vitamin. Forskerne ved endnu ikke, om C-vitamin har en effekt på kræftceller, men C-vitamin kan påvirke effekten af kemoterapi og strålebehandling. Tal derfor med din læge, hvis du overvejer C-vitamin i højdosis.

Foto af citroner på et bord ved siden af nogle piller

C-vitamin er en vigtig del af vores daglige kost. Resultater fra forskningen tyder ikke på, af C-vitamin i høje doser hæmmer kræft.

Hvad er højdosis C-vitamin?

C-vitamin (også kaldet ascorbinsyre) er et livsnødvendigt stof, som findes i frugt og grøntsager. Det anbefales, at vi får mindst 75 mg om dagen.

Ved højdosis behandling med C-vitamin får man langt højere doser end, hvad vi får i vores kost. Ved højdosis behandlingen får man ofte mellem 4 til 20 g C-vitamin dagligt. Det vil sige 50-250 gange det anbefalede daglige indtag.

I nogle tilfælde gives behandlingen som piller, man skal sluge, i andre tilfælde direkte i blodbanen ved indsprøjtninger (i drop).

C-vitamin i forhold til kræft

Interessen for at undersøge, om store mængder C-vitamin kunne spille en rolle i behandling af kræft, er ikke ny.

I 1970'erne blev der offentliggjort beskrivelser af patienter med fremskreden kræft i bl.a. tarm, lunger, mave, bryst, nyre, blære og æggestokke, der – som supplement til deres øvrige behandling - blev behandlet med store mængder C-vitamin enten i pilleform eller ved indsprøjtninger. Resultaterne pegede i retning af en forbedret overlevelse hos de ellers uhelbredelige kræftpatienter.

Der blev i den sammenhæng fremsat hypoteser om, at C-vitamin muligvis både kunne øge effekten af kemoterapi og mindske kemoterapiens bivirkninger.

Ingen videnskabelig dokumentation for gavnlig effekt af C-vitamin hos kræftpatienter

Ud fra de tidlige beretninger om gavnlige effekter af C-vitamin hos patienter med kræft i fremskredne stadier, er der siden udført en del forskning. Meget af den rapporterede forskning kan dog ikke bruges til at konkludere ud fra, da de fleste studier ikke lever op til de nødvendige kvalitetskrav.

I februar 2015 udkom en rapport, der samler den eksisterende viden på området - resultater fra i alt 34 forskningsprojekter. I rapporten konkluderes det, at den eksisterende forskning ikke viser, at højdosis C-vitamin har en kræfthæmmende effekt, uanset om C-vitamin gives i pilleform eller via indsprøjtninger.

I 2017 er der offentliggjort et studie fra Herlev hospital, hvor mænd med spredt prostatakræft fik indsprøjtninger med høje doser (60 gram/uge) C-vitamin gennem 12 uger. Dette studie fandt ikke at C-vitamin bremsede kræften.

Der er altså ingen klar videnskabelig dokumentation for positive effekter af behandling med C-vitamin.

På den internationale hjemmeside over igangværende kliniske studier, er der registeret et enkelt klinisk studie. Her er formålet at undersøge om indsprøjtninger med C-vitamin fremmer effekten af kemoterapi (Docetaxel). Studiet forventes afsluttet i 2030.

Tal med din læge

C-vitamin i høje doser kan have indvirkning på den kræftbehandling, du får på hospitalet, og derfor er det vigtigt, at du taler med din læge, hvis du overvejer behandling med C-vitamin.

C-vitamin i høje doser kan påvirke kræftbehandlingen

Der er forskning, der peger på, at store doser C-vitamin hæmmer effekten af kemo- og stråleterapi, og der er forskning, der tyder på den modsatte effekt. Det er derfor vigtigt, at du taler med din læge om brugen af C-vitamin. 

Bivirkninger ved C-vitamin i høje doser

Alvorlige bivirkninger ved C-vitamin er sjældne. Men store doser C-vitamin kan give kvalme og diarré.

C-vitamin i store doser kan lede til nyresten, og har man tendens til nyresten eller lider af nedsat nyrefunktion, bør man være særlig forsigtig.

C-vitamin øger jernoptagelsen og bør derfor ikke bruges af personer med jernophobningssygdomme. Hæmolytisk anæmi er en risiko hos personer med glucose 6-phosphat dehydrogenase mangel (G6PD).

Højt niveau af C-vitamin i blodet kan påvirke måling af blodsukker

Vær opmærksom på, at høje niveauer af C-vitamin i blodet kan lede til forkerte (meget høje) værdier, når man får målt sit blodsukker. Det gælder, hvis man bruger det håndholdte apparat, der kan måle ens blodsukker ved et prik i fingerspids eller øreflip. Målingen bliver ikke påvirket, hvis blodsukkeret måles ved en blodprøve, som sendes til analyse på laboratoriet.

Ved flere sygdomme er det normalt at få målt sit blodsukker, det er derfor vigtigt, at du fortæller det til din læge eller sygeplejersken, hvis du bruger højdosis C-vitamin.

Kan C-vitamin forebygge kræft?

C-vitamins antioxidative effekter danner grundlaget for teorien om, at C-vitamin kan forebygge kræft. Der er nogle studier, der peger på, at en kost med et højt indhold af C-vitamin medfører en lavere risiko for udvikling af en lang række kræftformer. Derimod har studier af C-vitamin givet som kosttilskud ikke fundet en nedsat kræftrisiko.

Der er ikke noget der tyder på, at C-vitamin øger kræftrisikoen.  

Inden du går i gang med alternativ behandling

Det kan være en god idé at overveje, hvad du ønsker at opnå, og hvor mange penge du vil bruge, før du går i gang med alternativ behandling:

5 gode overvejelser


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning