Gå til sygdomsliste

C-vitamin i højdosis

Nogle kræftpatienter vælger en behandling, hvor man får meget store doser C-vitamin enten som piller eller indsprøjtninger. Forskerne ved endnu ikke, om C-vitamin har en effekt på kræftceller, men C-vitamin kan påvirke effekten af kemoterapi og strålebehandling, det er derfor vigtigt at tale med sin læge, hvis man overvejer C-vitamin i højdosis.

C-vitamin højdosis

C-vitamin er en vigtig del af vores daglige kost. Resultater fra forskningen tyder ikke på, af C-vitamin i høje doser hæmmer kræft.

Hvad er højdosis C-vitamin?

C-vitamin (også kaldet ascorbinsyre) er et livsnødvendigt stof, som primært findes i frugt og grøntsager. Det anbefales, at vi får mindst 75 mg om dagen.

Ved højdosis behandling med C-vitamin bruges langt højere doser end, hvad vi får i vores kost. Ved højdosis behandlingen får man ofte mellem 4 til 20 g C-vitamin dagligt. Det vil sige 50-250 gange det anbefalede daglige indtag.

I nogle tilfælde gives behandlingen som piller, man skal sluge, i andre tilfælde direkte i blodbanen ved indsprøjtninger (i drop).

C-vitamin i forhold til kræft

Interessen for en mulig rolle af store mængder C-vitamin i behandling af kræft går omkring 40 år tilbage.

I 1970'erne blev der offentliggjort beskrivelser af patienter med fremskreden kræft i bl.a. tarm, lunger, mave, bryst, nyre, blære og æggestokke, der – som supplement til deres øvrige behandling - blev behandlet med store mængder C-vitamin enten i pilleform eller ved indsprøjtninger. Resultaterne pegede i retning af en forbedret overlevelse hos de ellers uhelbredelige kræftpatienter.

Der blev i den sammenhæng fremsat hypoteser om, at C-vitamin muligvis både kunne øge effekten af kemoterapi og mindske kemoterapiens bivirkninger.

Ingen videnskabelig dokumentation for gavnlig effekt af C-vitamin hos kræftpatienter

Ud fra de tidlige beretninger om gavnlige effekter af C-vitamin hos patienter med kræft i fremskredne stadier, er der siden udført en del forskning. Meget af den rapporterede forskning kan dog ikke bruges til at konkludere ud fra, da de fleste studier ikke lever op til de nødvendige kvalitetskrav.

I februar 2015 udkom en rapport, der samler den eksisterende viden på området - resultater fra i alt 34 forskningsprojekter. I rapporten konkluderes det, at den eksisterende forskning ikke viser, at højdosis C-vitamin har en kræfthæmmende effekt, uanset om C-vitamin gives i pilleform eller via indsprøjtninger.

I 2017 er der offentliggjort et studie fra Herlev hospital, hvor mænd med spredt prostatakræft fik indsprøjtninger med høje doser (60 gram/uge) C-vitamin gennem 12 uger. Dette studie fandt ikke at C-vitamin bremsede kræften.

Der er således ingen klar videnskabelig dokumentation for positive effekter af behandling med C-vitamin. På den internationale hjemmeside over igangværende kliniske studier, er der registeret et enkelt klinisk studie. Her er formålet at undersøge om indsprøjtninger med C-vitamin fremmer effekten af kemoterapi (Docetaxel). Studiet forventes afsluttet i 2030.

Tal med din læge

C-vitamin i høje doser kan have indvirkning på den kræftbehandling, du får på hospitalet, og derfor er det vigtigt at tale med din læge, hvis du overvejer behandling med C-vitamin.

C-vitamin i høje doser kan påvirke kræftbehandlingen

Der er forskning, der peger på, at store doser C-vitamin hæmmer effekten af kemo- og stråleterapi, og der er forskning, der tyder på den modsatte effekt.

Det er derfor vigtigt, at du taler med din læge om brugen af C-vitamin. 

Bivirkninger ved C-vitamin i høje doser

Alvorlige bivirkninger ved C-vitamin er sjældne. Men store doser C-vitamin kan give kvalme og diarré.

C-vitamin i store doser kan lede til nyresten, og har man tendens til nyresten eller lider af nedsat nyrefunktion, bør man være særlig forsigtig.

C-vitamin øger jernoptagelsen og bør derfor ikke anvendes af personer med jernophobningssygdomme. Hæmolytisk anæmi er en risiko hos personer med glucose 6-phosphat dehydrogenase mangel (G6PD).

Kan C-vitamin forebygge kræft?

C-vitamins antioxidative effekter er grundlaget for teorien om, at C-vitamin kan forebygge kræft. Der er nogle studier, der peger på, at en kost med et højt indhold af C-vitamin medfører en lavere risiko for udvikling af en lang række kræftformer. Derimod har studier af C-vitamin givet som kosttilskud ikke fundet en nedsat kræftrisiko.

Der er ikke noget der tyder på, at C-vitamin øger kræftrisikoen.  


 

Rådgivning

Ældre kvinde taler med en kvinde med ryggen til

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Opret en profil på cancerforum og mød andre patienter og pårørende, som du kan dele tanker og erfaringer med.