Gå til sygdomsliste

Qigong og Tai Chi

Qigong og Tai Chi er fysiske øvelser, som kombinerer træning med meditation. Studier viser, at Tai Chi kan hjælpe imod kvalme, træthed, depression, højt blodtryk og give større smidighed og balance hos kræftpatienter. Man ved mindre om effekterne af Qigong.

Qigong og Tai Chi

Qigong og Tai Chi er både fysisk træning og meditation. Tai Chi har rod i kinesisk kampsport, men bliver i dag brugt til at få større velvære både kropsligt og mentalt.

Qigong og Tai Chi er fysiske øvelser, der kombinerer bevægelse, meditation og særlige åndedrætsteknikker. Qigong er den mest oprindelige form, og flere af øvelserne fra Qigong indgår som en del af Tai Chi.

Både Qigong og Tai Chi består af langsomme, glidende bevægelser og stillinger, som umiddelbart virker ganske enkle. De forskellige øvelser skal dog udføres meget præcist og efter særlige anvisninger, hvor der er fokus på vejrtrækningen og koncentrationen. Mange af bevægelserne er inspireret af den måde, som dyr bevæger sig på.

Målet med øvelserne er at blive mere udholdende og øge smidighed og balance. Det anbefales derfor, at man udfører øvelserne dagligt for at opnå den bedste effekt.

Hvad er forskellen på Tai Chi og Qigong?

Qigong er en fælles betegnelse for flere kinesiske helbredsøvelser, hvor Tai Chi oprindeligt er et selvforsvarssystem, som har rod i kinesisk kampsport. De fleste træner dog Tai Chi for at få større velvære, både kropsligt og mentalt velvære.

Der findes mange hundrede stilarter af Qigong og Tai Chi, men de ligner i praksis hinanden meget. Forenklet kan man sige, at Tai Chi er Qigong med et fokus på selvforsvar, og Qigong er derfor generelt nemmere at lære end Tai Chi.

I Danmark bruges både Qigong og Tai Chi typisk til at give psykisk og fysisk velvære. Fælles for begge bevægelsesformer er forestillingen om at træne evnen til at mestre energi eller Qi, som er det kinesiske ord for energi.

Tai Chi kan lindre bivirkninger og senfølger ved kræftbehandlingen

Tai Chi anses som en velegnet form for motion for personer med nedsat mobilitet. En systematisk gennemgang af videnskabelige artikler viser, at Tai Chi kan forbedre hjerte-karsystemet og mobiliteten blandt ældre mennesker, der har haft kræft.

Herudover tyder undersøgelser blandt kræftpatienter på, at Tai Chi kan hjælpe mod kvalme, træthed, depression og højt blodtryk. Få kliniske studier har desuden fundet, at Tai Chi kan have en positiv effekt på immunforsvaret blandt kræftpatienter.

Det er ikke klart, om Tai Chi virker bedre mod f.eks. træthed end andre former for fysisk træning. Måske er virkningen af Tai Chi på f.eks. stress hos kræftpatienter større end virkningen af almindelig motion, netop fordi Tai Chi udover fysisk træning indeholder elementer af meditation og afspænding. Flere amerikanske forskningsprojekter undersøger netop dette.

Qigong som supplement til kræftbehandling

Der er lavet meget få kliniske undersøgelser af virkningen af Qigong i forbindelse med kræftbehandling. De fleste af undersøgelserne sammenligner virkningen af Qigong sammen med kemoterapi med virkningen af kemoterapi alene. Nogle af disse undersøgelser viser, at Qigong dæmper bivirkninger af kemoterapi, som kvalme, træthed og stress. Generelt er undersøgelserne dog for små til at afgøre, om Qigong virker bedre end andre former for fysiske øvelser og meditation.

En del af traditionel kinesisk medicin

Qigong og Tai Chi er vigtige elementer i traditionel kinesisk medicin, som også omfatter brugen af f.eks. urtemedicin og akupunktur. Traditionel kinesisk medicin er et komplet medicinsk system, som har sin egen filosofi og tilgang til diagnosticering og behandling af sygdomme som f.eks. kræft.

Læs mere om Tai Chi og kræft:

Nafkam.no - Tai chi ved kreft
Norsk, statslig hjemmeside om alternativ behandling.

Læs også:

Alternativ behandling

Fysisk aktivitet for kræftpatienter

Mentale redskaber (oversigt)

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning