Gå til sygdomsliste

Asbest og kræft

Her kan du finde svar på spørgsmål om asbest og kræft.
 • Hvad er malignt mesotheliom?

  Malignt mesotheliom er en kræftsygdom, der skyldes udsættelse for asbest. Sygdommen opstår hovedsageligt i lungehinderne (> 90 pct.) – derfor taler man oftest om lungehindekræft i forbindelse med asbest. Men sygdommen kan i meget sjældne tilfælde også opstå i bughinderne, testikelhinderne og i hjertesækken. 
   
  Rundt om hver lunge sidder to tynde, glatte og elastiske lungehinder. Lungehinderne danner tilsammen en lungesæk, som følger brystkassens udvidelse og afslapning, hver gang vi ånder ind og ud. 
   
  Der findes forskellige behandlinger for malignt mesotheliom (lunge- og bughindekræft), men desværre er sygdommen uhelbredelig.

 • Hvad er symptomerne?

  De mest almindelige symptomer på lungehindekræft er åndenød og smerter i brystet:

  • Åndenød og smerter i brystet opstår hos 90 pct. 
  • Vægttab opstår hos cirka en tredjedel af alle patienter.
  • Hoste, træthed og feber er mindre hyppige. 

   
  Cirka en tiendedel af alle tilfælde af malignt mesotheliom opstår i bughulen (bughindekræft), og her er symptomerne udspilet mave og smerter i maven. 
   
  Hvis du har arbejdet med asbest og kan nikke genkendende til ét eller flere af de beskrevne symptomer, bør du gå til lægen. Bemærk, at de forskellige symptomer kan have andre årsager end kræft.

 • Hvor lang tid går der, før sygdommen udvikler sig?

  Det varer sædvanligvis mellem 20 og 60 år, fra man har været udsat for asbest, til sygdommen opstår.

 • Hvordan kommer jeg til de relevante undersøgelser?

  Har du symptomer - eller er du i tvivl, om du har symptomer - bør du gå til din praktiserende læge, så du kan blive undersøgt. Lægen kan vurdere, om du skal sendes til videre undersøgelser på hospitalet. Ved mistanke om lungehindekræft får du foretaget røntgenundersøgelse af brysthulen samt CT- eller PET/CT-scanning. 
   
  Læs mere om lungehindekræft, symptomer og behandling her:

  Lungehindekræft

 • Jeg har boet/gået i skole nær Eternitfabrikken. Hvad er min risiko for at få malignt mesothelium (lunge- og bughindekræft)?

  Risikoen er der, men den er heldigvis meget lille. 

  En undersøgelse blandt ca. 12.000 forhenværende skolebørn, født mellem 1940 og 1970, på fire skoler (Alléskolen, Sønderbroskolen, Vejgaard Vestre Skole og Østermarkens Skole) i nærheden af den forhenværende Dansk Eternitfabrik i Aalborg viser, at 38 af disse personer efterfølgende (1968-2015) har fået konstateret den sjældne kræftform malignt mesotheliom (lunge og bughindekræft).

  11 af de 38 tidligere skolebørn har fået kræftsygdommen, alene fordi de har boet og gået i skole i nærheden af Dansk Eternitfabrik. Det svarer til, at de har en ca. syv gange større risiko for denne kræftform sammenlignet med den almindelige jævnaldrende danske befolkning. I absolutte tal er omkring 0,7 ekstra tilfælde af mesotheliom per år blandt de 12.000 tidligere skoleelever. Asbest er den eneste kendte årsag til malignt mesotheliom. 

  Tidligere på året offentliggjorde andre forskere fra Aalborg Universitetshospital i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse en undersøgelse, der havde identificeret 91 kvinder, som blev behandlet for malignt mesotheliom på hospitalet i perioden 1974-2015. 

  22 pct. af disse kvinder har fået malignt mesotheliom, blot fordi de har boet tæt på Dansk Eternitfabrik i Aalborg – inden for en radius af 10 km.

  66 pct. af kvinderne enten boede i nærheden af fabrikken, havde en mand eller søn, der arbejdede på fabrikken eller begge dele.

  Kun 9 pct. af de ramte havde selv været i kontakt med asbest i forbindelse med deres arbejde.

 • Hvem kan få erstatning/godtgørelse?

  Det kan personer, der selv har arbejdet med asbest, ægtefæller/partnere til og børn af asbestarbejdere. 

  Fra juli 2021 gælder det desuden alle, der har fået kræftsygdommen malignt mesotheliom på grund af asbest fra en virksomhed i deres nærområde.

  Personer, der selv har arbejdet med asbest  

  Hvis du selv har arbejdet med asbest, er du omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Ifølge denne lovgivning kan du søge om erstatning, hvis du er blevet syg af dit arbejde.

  Som udgangspunkt har lægen pligt til at anmelde det til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen), hvis du er blevet syg, og der er mistanke om, at din kræftsygdom er arbejdsbetinget.

  Du kan anmelde en arbejdsbetinget sygdom til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring her:

  Arbejdsmarkedets Erhvervssikring


  Indirekte asbestofre 

  Du har mulighed for at søge om godtgørelse, hvis du har levet sammen med en person, der har været udsat for asbestfibre på sit arbejde, og du efterfølgende har udviklet en asbestrelateret kræftsygdom i form af malignt mesotheliom.

  Du kan have været indirekte udsat for asbestfibre, hvis du f.eks. har vasket din partners asbestfyldte arbejdstøj. Ordningen omfatter alle i husstanden, dvs. også børn, med asbestrelateret kræft.

  Fra juli 2021 er det også muligt at få godtgørelse for alle, der har fået kræftsygdommen malignt mesotheliom på grund af asbest fra en virksomhed i deres nærområde. Det gælder for eksempel de mennesker, som boede og gik i skole i nærheden af den tidligere eternitfabrik i Aalborg og mange år senere udvikler kræftsygdommen malignt mesotheliom.

  Læs mere om kriterier for at søge godtgørelse på borger.dk:

  Godtgørelse til indirekte asbestofre

  Har du spørgsmål vedrørende muligheden for godtgørelse, kontakt gerne jurist i Kræftens Bekæmpelse Lisbeth Kroer på lkroer@cancer.dk eller telefon 3525 7679 mellem kl. 9 og 15.

  Du kan også kontakte kræftrådgivningen i Aalborg for nærmere rådgivning, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp og støtte i forhold til kræftsygdom: 

  Kræftrådgivningen i Aalborg

 • Hvilken hjælp kan jeg få fra Kræftens Bekæmpelse?

  Kræftens Bekæmpelse har kræftrådgivninger over hele landet, og der er også mulighed for at ringe til Kræftlinjen på tlf. 8030 1030, hvis du har brug for at spørge ind til malignt mesotheliom (lunge- og bughindekræft), behandlingsmuligheder eller har brug for støtte og rådgivning. 
   
  Bor du i Aalborg, henviser vi til Kræftrådgivningen i Aalborg, hvor du altid er velkommen til at komme forbi. 
   
  Kræftrådgivningen i Aalborg
   
  Læs om alle rådgivningsmuligheder i Kræftens Bekæmpelse

 • Udgør tage med asbest på huse en fare?

  Tagene med asbest er minimum over 30 år gamle og begynder derfor langsomt at smuldre ved udsættelse for kraftig regn og vind.

  Når det sker, frigives der asbestfibre til omgivelserne. Fibrene spredes dog af vinden, og når det sker, fortyndes fiberkoncentrationen i luften. 

  Man ved med sikkerhed, at asbestfibre er årsag til malignt mesotheliom, herunder især til lungehindekræft.

  Det er imidlertid usikkert, hvor stor eller rettere lille risiko det indebærer for den enkelte.

  Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at der laves en national plan for, hvordan udskiftningen af de nedslidte tage skal foregå.

Læs mere om asbest:

Asbest

Sidst opdateret 7.4.21