Gå til sygdomsliste

Radon

Radon er en radioaktiv luftart, som øger risikoen for lungekræft.

Radon dannes naturligt i jorden og kan sive ind i bygninger, hvis fundamentet er utæt. Koncentrationen af radon varierer meget i danske boliger. Omkring 350.000 danske enfamilies huse har radon koncentrationer over 100 Bq/m3, som WHO anbefaler ikke overskrides.

Radon i hjemmet

Få hjælp til at vurdere, om en radonmåling er relevant for dig, bestil en radonmåling og få viden om radonsikring.

Radonfrit hjem

Indånding af radon øger risikoen for at udvikle lungekræft

Radon øger risikoen for kræft i lungerne. Radon nedbrydes til andre radioaktive stoffer, bl.a. polonium, som kan sætte sig på partikler som f.eks. støv og røg. Når man trækker vejret, kommer de radioaktive stoffer ned i lungerne, hvor en del af dem vil blive siddende og afgive stråling.

Rygning forårsager mange gange flere lungekræfttilfælde end radon.

Radon øger måske risikoen for leukæmi hos børn

En dansk undersøgelse har vist en øget risiko for akut lymfatisk leukæmi blandt børn med meget radon i boligen.

De få tidligere studier viser dog forskellige resultater, og derfor bør der gennemføres flere studier for endeligt at afklare, om radon øger risikoen for leukæmi hos børn.

Koncentrationerne af radon er størst i enfamilieshuse og varierer alt efter, hvor i Danmark man er

Der er meget stor forskel på, hvor høje koncentrationer af radon der findes i danske boliger.

Radioaktiv stråling fra naturlige kilder

Fra naturlige kilder bliver vi udsat for små mængder radioaktiv stråling i hverdagen. Strålerne kommer fra jorden, byggematerialer og rummet. Samlet betegnes denne påvirkning baggrundsstråling.

Radon farligst for rygere

Radon bidrager årligt med ca. 300 lungekræfttilfælde i Danmark. Radon er farligere for rygere end for ikkerygere – måske op til 25 gange farligere.

Bliv røgfri

WHO anbefaler, at radonkoncentrationen holdes under 100 Bq/m3

Verdenssundhedsorganisationen WHO's anbefalinger er på linje med Sundhedsstyrelsen i Danmark, som anbefaler en øvre grænse på 100-200 Bq/m3. Sundhedsstyrelsen ser helst, at niveauet holde sig under 100 Bq/m3.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at 350.000 enfamiliehuse i Danmark har radonkoncentrationer over 100 Bq/m3, mens omkring 65.000 boliger ligger over 200 Bq/m3.

Som gennemsnit er koncentrationen af radon cirka fire gange højere i enfamilieshuse end i lejligheder, men andre faktorer spiller også ind.

Hvidt hus

Som gennemsnit er koncentrationen af radon cirka fire gange højere i enfamilieshuse end i lejligheder.

Følgende faktorer øger koncentrationen af radon i hjemmet:

  • Klipper og moræneler i undergrunden
  • Fundamenter direkte på jorden, dvs. uden kælder
  • Utætheder i fundamentet
  • Lavt luftskifte (tæt hus, dårlig ventilation)
  • Placering på Sjælland, øerne eller Bornholm

Radon kommer fra uran og findes mange steder i vores omgivelser

Radon er et nedbrydningsprodukt fra uran, som er et af jordens radioaktive grundstoffer. Uran findes overalt i jorden i forskellige mængder og stammer fra jordens opståen.

Under nedbrydning bliver uran blandt andet til radon. Det er en radioaktiv luftart, som igen nedbrydes til andre radioaktive luftarter, såkaldte radondøtre. Radon siver op af jorden og kommer således i kontakt med mennesker. Man kan ikke lugte, smage eller føle radon.

Hovedparten af radon i vores boliger siver ind i bygningen via utætte fundamenter. Der kan desuden være meget små mængder radon i vand f.eks. fra private drikkevandsboringer og i stenbaserede byggematerialer som f.eks. beton, tegl og natursten.

Grafen over radioaktiv stråling viser, at 74 procent er naturlig radon, og 26 procent er menneskeskabt

Hvis man kigger på den samlede mængde radioaktive stråling, som en gennemsnitsdansker udsættes for gennem livet, tegner radon sig for cirka halvdelen.

Undgå radon i boligen: Byg tæt mod jorden og sørg for god ventilation

  • Sørg for at din bolig er korrekt ventileret. Ofte kan dårlig ventilation ses ved dug på indersiden af ruderne og mug eller fugt på ydervægge
  • Sørg for at få radonsikret nye huse. Huse med konstruktion direkte mod undergrunden skal være lufttætte ifølge bygningsreglementet
  • I eksisterende huse kan man mindske radonkoncentrationen ved f.eks. at forbedre ventilationen, tætne revner og sprækker i fundamentet eller sætte sug under fundamentet

Læs mere om andre former for ioniserende (radioaktiv) stråling:

Røntgenundersøgelser og strålebehandling

Kræftbehandling

Radioaktiv bestråling fra verdensrummet

Kosmisk stråling

Læs også:

På Radonguiden kan du få information om radon, hvordan du let måler radon, og hvad du kan gøre for at undgå radon i dit hus:

Radonguiden

Elektriske installationer og apparaturer, højspændingsanlæg, mobiltelefoner

Elektromagnetiske felter (ikke-ioniserende stråling)

Generel introduktion til det elektromagnetiske spektrum

Årsager til kræft: Stråler og elektromagnetiske felter

Læs alt om årsager til kræft:

Årsager til kræft - forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Om kræftsygdomme

Om kræftsygdomme

Viden om symptomer, undersøgelse og behandling af kræftsygdomme.

Kræftsygdomme


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft