Gå til sygdomsliste

Antal der lever med kræft

Her kan du læse mere om, hvor mange der lever med en kræftdiagnose.

Inden du læser statistik

Det er en god idé at overveje, om du vil kende risiko og lægens vurdering af et sandsynligt forløb for din kræftform. Nogle finder statistik beroligende, fordi det er noget konkret at forholde sig til. Andre synes, statistik er skræmmende og upersonlig.

Mærk efter, hvordan du har det, inden du læser statistik om kræftsygdomme.

Det er vigtigt at huske, at statistik er baseret på gennemsnit beregnet ud fra store patientgrupper og ikke siger alt om den enkelte. Den enkeltes risiko for at få kræft kan afvige meget fra gennemsnittet, lige som det er forskelligt, hvor længe hver enkelt overlever sin kræftsygdom.

Spørg din læge

Tal med din læge, hvis du vil vide mere om risikoen ved din egen sygdom. Mulighederne for at blive helbredt afhænger af, hvilken kræftsygdom det drejer sig om, hvor udbredt din sygdom er, hvilken behandling du har fået og af dit almene helbred.

Grafik over stigningen i antallet af danskere, der lever med kræft

Antallet af personer, der lever med eller efter kræft, 2009-2018. Kilde: Cancerregistret

338.888 danskere lever med en kræftdiagnose

Ved udgangen af 2018 levede der 338.888 mennesker i Danmark, som enten i 2018 eller tidligere har fået stillet en kræftdiagnose. Dette kaldes total prævalens og dækker, hvor mange kræftpatienter der er i live ved udgangen af det angivne år, uanset hvornår de fik stillet diagnosen, og uanset om de stadig får behandling eller betragtes som helbredte. Antallet afhænger både af, hvor mange der har fået en kræftdiagnose, og hvor god overlevelsen er for den enkelte kræftsygdom.

Ved udgangen af 2018 var der 5,3 pct. danske mænd og 6,4 pct. danske kvinder, der levede med en kræftdiagnose, kilde: Sundhedsdatastyrelsen.

Sundhedsdatastyrelsen: Nye kræfttilfælde

Find figur, som viser udviklingen de seneste 20 år i antallet af personer, der lever med kræft

I NORDCAN (en database, der indeholder kræftstatistik for Danmark og de øvrige nordiske lande) kan du se en figur, der viser udviklingen i de sidste 20 år (1997-2016). På den vandrette akse (x-aksen) vises slutningen af hvert år. På den lodrette akse (y-aksen) vises antal personer, der har fået diagnosen kræft 1, 3, 5, 10 år eller tidligere og stadig var i live på dette tidspunkt.

Find figuren her

Figur med udviklingen i antallet af personer, der lever med kræft, over de seneste 20 år (1997-2016)

Udvikling i kræftstatistik: tid siden diagnose

I kræftstatistik har man et begreb, der hedder prævalens. Prævalens angiver antal kræftpatienter, der er i live en bestemt dag − uanset, om de stadig er i behandling, eller om de bliver betragtet som helbredte. Prævalens opgøres sædvanligvis ved slutningen af året.

Prævalens kan opdeles efter tid siden diagnose, og det kan f.eks. bruges til at vurdere, hvor i et patientforløb en person befinder sig. Den primære behandling vil sædvanligvis være inden for det første år efter diagnosen. Kontrolforløb vil være mere tætte de næste 2 år. Efter 5-10 år vil risikoen for at dø af ens sygdom være meget mindre, så risikoen for at dø er tæt på niveauet for den generelle befolkning.

Ved udgangen af 2016 levede 30.058 danskere, som havde fået stillet en kræftdiagnose inden for det seneste år, dvs. i 2016. 80.279 havde fået stillet en diagnose inden for de seneste 3 år. Mens 120.351 havde fået stillet en diagnose inden for de seneste 5 år (alle kræftformer undtagen anden hud).

Det er vigtigt at huske på, at de 120.351 er inklusive de 80.279, så hvis man kun vil vide, hvor mange der har fået diagnosen 4-5 år før 2017 og stadig er i live, så er det 40.072. Ligeledes er de 80.279 inklusive de 30.058, så det er 50.221, der har fået diagnosen 1-3 år før 2017 og stadig var i live ved udgangen af 2016.

Læs mere:

Prævalens i NORDCAN

Lav selv grafer og figurer:

NORDCAN – forsiden


Læs alt om kræftstatistik

Statistik om kræft – forsiden

 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Om kræftsygdomme

Om kræftsygdomme

Viden om symptomer, undersøgelse og behandling af kræftsygdomme.

Kræftsygdomme


Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft