Gå til sygdomsliste

Hvis du vil vide mere om kræftstatistik – og anden baggrundsviden

Find mere information om kræftstatistik i Danmark og Norden – og også i Europa og på verdensplan. Find statistik for de enkelte kommuner og find statistik for, hvordan regionerne opfylder kravene i kræftpakkerne.

Inden du læser statistik

Det er en god idé at overveje, om du vil kende risiko og lægens vurdering af et sandsynligt forløb for din kræftform. Nogle finder statistik beroligende, fordi det er noget konkret at forholde sig til. Andre synes, statistik er skræmmende og upersonlig.

Mærk efter hvordan du har det, inden du læser statistik om kræftsygdomme.

Det er vigtigt at huske, at statistik er baseret på gennemsnit beregnet ud fra store patientgrupper og ikke siger alt om den enkelte. Den enkeltes risiko for at få kræft kan afvige meget fra gennemsnittet, lige som det er forskelligt, hvor længe hver enkelt overlever sin kræftsygdom.

Spørg din læge

Tal med din læge, hvis du vil vide mere om risikoen ved din egen sygdom. Mulighederne for at blive helbredt afhænger af, hvilken kræftsygdom det drejer sig om, hvor udbredt din sygdom er, hvilken behandling du har fået og af dit almene helbred.

Kræftstatistik for Danmark og Norden

Hvis du er interesseret i kræftstatistik for Danmark sammenlignet med de øvrige nordiske lande, kan du finde det i databasen NORDCAN.

NORDCAN er en database, der indeholder kræftstatistik for Danmark og de øvrige nordiske lande. I NORDCAN baseres tal og beregninger for den danske befolkning på data fra det danske Cancerregister og det danske Dødsårsagsregister i Sundhedsdatastyrelsen, og på generelle informationer om den danske befolkningen fra Danmarks Statistik. Ligeledes trækker NORDCAN på de øvrige nordiske landes kræftregistre og registre over dødsårsager.

NORDCAN opgør det årlige antal nye kræfttilfælde undtagen anden hud. Det betyder, at pladecellekræft og andre mere sjældne former for hudkræft (samlet i gruppen anden hudkræft) ikke tæller med. Basalcellekræft tæller i forvejen ikke med, mens modermærkekræft, der også er kræft i huden, tæller med.

I international kræftstatistik udelader man ofte tallene for anden hud for at kunne sammenligne kræftstatistik mellem lande. Registreringen af anden hudkræft sker meget forskelligt landene imellem, og der er ofte registreret færre tilfælde, end det antal der i virkeligheden forekommer.

NORDCAN

Kræftstatistik for Europa og hele verden

Hvis du vil sammenligne, hvor hyppig en kræftsygdom er mellem forskellige lande i verden, så henviser vi til IARC, som er WHO's kræftforskningscenter i Lyon. På IARC's hjemmeside kan du finde detaljeret statistik (på engelsk) om de forskellige kræftformer i en lang række lande.

Statistikken finder du i databaserne GLOBOCAN 2012, CI5, WHO og ECO:

 • I GLOBOCAN 2012 kan du finde beregninger for antal nye tilfælde af kræft og antal dødsfald for 28 forskellige kræftformer. Du kan også læse om, hvor mange der levede med en kræftdiagnose i 2012 i 184 lande i verden
 • I CI5 (Cancer Incidence in five Continents) kan du få adgang til serier med antal nye tilfælde af kræft for bestemte tidsperioder, som er blevet indrapporteret i forskellige kræftregistre rundt om i verden. Version X er den seneste med data for 2003-2007
 • I WHO (Cancer Mortality Databases) kan du få adgang til tidsserier med kræftstatistik for antal dødsfald for en lang række kræftformer og lande i verden. Her får du også mulighed for at beregne antal nye tilfælde af kræftdødsfald for en given periode (fremskrivning)
 • ECO (European Cancer Observatory) består af de to databaser EUCAN og EUREG:
  • I EUCAN kan du finde beregninger for antal nye tilfælde af kræft og antal dødsfald for 2012 i 40 europæiske lande. Du kan finde databasen her: EUCAN
  • I EUREG kan du finde kræftstatistik for serier for over 100 cancerregistre baseret på bestemte tidsperioder og bestemte standardsammensætninger for befolkninger i Europa (dvs. køn, alder, bosted mv.). Du kan finde databasen her: EUREG

Her kan du finde de øvrige databaser:

Global Cancer Observatory – WHO's kræftforskningscenter i Lyon

Kommuner, statistik og kræft

Find links og mere information om, hvor mange der får kræft, hvor mange der lever med kræft, og hvor mange der dør af kræft i de enkelte kommuner. Du kan bl.a. finde et kort med statistik for kræft i kommunerne frem til 2014.

Kræftstatistik for kommuner

Statistik for, hvordan regionerne opfylder kravene i kræftpakkerne

I pakkeforløbene for kræft er der angivet standardforløbstider, som angiver, hvor lang tid det fagligt er besluttet, at der må gå fra hospitalet modtager en henvisning på udredning af en patient, og til patienten kommer i behandling, hvis mistanken om kræft bekræftes. Dette kaldes den samlede forløbstid. Det forventes, at ikke alle patienter kan gennemføre det planlagte undersøgelsesforløb inden for de afgivne standardforløbstider. For eksempel kan anden alvorlig sygdom medføre længere forløbstider end standardforløbstiden. Danske regioner har derfor besluttet, at målsætningen er, at 90 pct. af patienterne kommer igennem det samlede forløb inden for den fastsatte frist.

Find mere information på et danmarkskort, der viser, hvor stor en andel af patienterne der kommer i behandling inden for den fastsatte frist i de forskellige regioner:

Overblik over opfyldelse af krav om standardforløbstider

Statistik for specifikke kræftsygdomme

Kræft i tal indeholder generel statistik om kræft, men du kan også finde statistik for din sygdom. Overvej inden, om du vil vide det og forbered dig på, at tallene kan være mere positive eller negative, end du har en forventning om. Du kan også læse om symptomer, undersøgelser og behandling for den enkelte kræftsygdom. Læs mere under de enkelte kræftformer og klik dig ind på menuen ’Statistik’:

Kræftsygdomme

Opslagsbog om kræft

Du kan i rapporten "Kræft i Danmark. En opslagsbog" finde en oversigt for de enkelte kræftsygdomme, som viser:

 • Antal nye tilfælde, antal der lever med kræft, og antal der overlever kræft
 • Udvikling over tid
 • Risikoen for at få kræft, inden man bliver 75 år
 • Hvor mange der dør af kræft
 • Variation i statistik mellem forskellige lande i verden
 • Hvilke faktorer der kan øge eller mindske risikoen for at få kræft
 • Information om symptomer, at få en diagnose, behandling, hvordan ens sygdomsforløb kan blive (prognose), og hvordan man kan forebygge at få kræft

Rapporten er fra 2006 med tal op til 2001. Du kan finde opdaterede versioner i NORDCAN af de fleste af tallene fra opslagsbogen.

Kræft i Danmark. En opslagsbog (pdf)

Sundhedsdatastyrelsen

På hjemmesiden for Sundhedsdatastyrelsen kan du finde officielle publikationer, og på esundhed.dk kan du hente yderligere tabeller. På esundhed.dk kan du blandt andet hente kræfttal for kommunerne og tabeller vedrørende basalcellekræft (almindelig hudkræft), som ikke tælles med i det samlede kræfttal i NORDCAN.


Læs alt om kræftstatistik

Statistik om kræft – forsiden

 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Om kræftsygdomme

Om kræftsygdomme

Viden om symptomer, undersøgelse og behandling af kræftsygdomme.

Kræftsygdomme


Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft