Gå til sygdomsliste

Hvis du vil vide mere om kræftstatistik – og anden baggrundsviden

Find mere information om kræftstatistik i Danmark og Norden – og også i Europa og på verdensplan. Find statistik for de enkelte kommuner og for, hvordan regionerne opfylder kravene i kræftpakkerne.

Inden du læser statistik

Det er en god idé at overveje, om du vil kende risiko og lægens vurdering af et sandsynligt forløb for din kræftform. Nogle finder statistik beroligende, fordi det er noget konkret at forholde sig til. Andre synes, statistik er skræmmende og upersonlig.

Mærk efter hvordan du har det, inden du læser statistik om kræftsygdomme.

Det er vigtigt at huske, at statistik er baseret på gennemsnit beregnet ud fra store patientgrupper og ikke siger alt om den enkelte. Den enkeltes risiko for at få kræft kan afvige meget fra gennemsnittet, lige som det er forskelligt, hvor længe hver enkelt overlever sin kræftsygdom.

Spørg din læge

Tal med din læge, hvis du vil vide mere om risikoen ved din egen sygdom. Mulighederne for at blive helbredt afhænger af, hvilken kræftsygdom det drejer sig om, hvor udbredt din sygdom er, hvilken behandling du har fået og af dit almene helbred.

Kræftstatistik for Danmark og Norden

Hvis du er interesseret i kræftstatistik for Danmark sammenlignet med de øvrige nordiske lande, kan du finde det i databasen NORDCAN.

NORDCAN er en database, der indeholder kræftstatistik for Danmark og de øvrige nordiske lande. I NORDCAN baseres tal og beregninger for den danske befolkning på data fra det danske Cancerregister og det danske Dødsårsagsregister i Sundhedsdatastyrelsen, og på generelle informationer om den danske befolkningen fra Danmarks Statistik. Ligeledes trækker NORDCAN på de øvrige nordiske landes kræftregistre og registre over dødsårsager.

NORDCAN opgør det årlige antal nye kræfttilfælde undtagen anden hud. Det betyder, at pladecellekræft og andre mere sjældne former for hudkræft (samlet i gruppen anden hudkræft) ikke tæller med. Basalcellekræft tæller i forvejen ikke med, mens modermærkekræft, der også er kræft i huden, tæller med.

I international kræftstatistik udelader man ofte tallene for anden hud for at kunne sammenligne kræftstatistik mellem lande. Registreringen af anden hudkræft sker meget forskelligt landene imellem, og der er ofte registreret færre tilfælde, end det antal der i virkeligheden forekommer.

NORDCAN

Kræftstatistik for Europa

Hvis du vil sammenligne, hvor hyppig en kræftsygdom er mellem forskellige lande i Europa, kan du se i ECIS databasen (European Cancer Information System). Den udvikles i et samarbejde mellem de europæiske cancerregistre (ENCR) og EU (forskningscenteret JRC). Her kan du læse om:

  • Estimater for 2018 for kræftforekomst og -dødelighed i 40 lande
  • Kræftforekomst og -dødelighed op til 2012 for cancerregistre i Europa
  • Estimater for kræftoverlevelse for en række europæiske lande fra projektet EUROCARE for patienter diagnosticeret 2000-2007

ECIS

Kræftstatistik for hele verden

Hvis du vil sammenligne, hvor hyppig en kræftsygdom er mellem forskellige lande i verden, så henviser vi til IARC, som er WHO's kræftforskningscenter i Lyon. På IARC's website Global Cancer Observatory kan du finde detaljeret statistik (på engelsk) om de forskellige kræftformer i en lang række lande. Vær opmærksom på, at sitet ikke fungerer så godt med Internet Explorer som browser.

Global Cancer Observatory – WHO's kræftforskningscenter i Lyon

Statistikken finder du under 'Cancer Today', 'Cancer over Time' og 'Cancer Causes':

  • I 'Cancer Today' kan du finde estimater for antal nye tilfælde af kræft, antal kræftdødsfald, og hvor mange der levede med en kræftdiagnose i 2018 for 36 kræftformer i 185 lande i verden. Der er kræftstatistikark for de enkelte lande og for en række kræftformer, og der er mange muligheder for at få data vist i grafer og tabeller. 

  • I 'Cancer over Time' er der en opdeling i:
    • Incidens. Her får du adgang til tidsserier med antal nye tilfælde af kræft for bestemte tidsperioder. Det er blevet indrapporteret fra lande med høj-kvalitets  kræftregistre rundt om i verden i projektet 'Cancer Incidence in Five Continents'. Version XI er den seneste med data for 2008-2012.
    • Mortality viser data om kræftdødelighed trukket ud fra WHO’s database om dødelighed. Her finder du tidsserier med kræftstatistik for antal dødsfald for en lang række kræftformer og lande i verden.
  • I 'Cancer Causes' er der mulighed for at se på den estimerede effekt på kræftforekomst af forskellige faktorer. Indtil videre kan der ses på overvægt/fedme (obesity), infektioner og UV-stråling (solpåvirkning).

Kommuner, statistik og kræft

Find links til estimater og mere information om, hvor mange der får kræft, hvor mange der lever med kræft, og hvor mange der dør af kræft i de enkelte kommuner. Du kan bl.a. finde et kort med estimeret antal for kræft i kommunerne for 2016.

Kræftstatistik for kommuner

Statistik for, hvordan regionerne opfylder kravene i kræftpakkerne

I pakkeforløbene for kræft er der angivet standardforløbstider, som angiver, hvor lang tid det fagligt er besluttet, at der må gå fra hospitalet modtager en henvisning på udredning af en patient, og til patienten kommer i behandling, hvis mistanken om kræft bekræftes. Dette kaldes den samlede forløbstid.

Det forventes, at ikke alle patienter kan gennemføre det planlagte undersøgelsesforløb inden for de afgivne standardforløbstider. For eksempel kan anden alvorlig sygdom medføre længere forløbstider end standardforløbstiden.

Danske regioner har derfor besluttet, at målsætningen er, at 90 pct. af patienterne kommer igennem det samlede forløb inden for den fastsatte frist.

Find mere information om, hvor stor en andel af patienterne der kommer i behandling inden for den fastsatte frist i de forskellige regioner:

Forløbstider for kræftpakkeforløb

Statistik for specifikke kræftsygdomme

Kræft i tal indeholder generel statistik om kræft, men du kan også finde statistik for din sygdom. Overvej inden, om du vil vide det og forbered dig på, at tallene kan være mere positive eller negative, end du har en forventning om. Du kan også læse om symptomer, undersøgelser og behandling for den enkelte kræftsygdom. Læs mere under de enkelte kræftformer og klik dig ind på menuen ’Statistik’:

Kræftsygdomme

Sundhedsdatastyrelsen

På hjemmesiden for Sundhedsdatastyrelsen kan du finde officielle publikationer, og på esundhed.dk kan du hente flere tabeller. Her er data opdateret til og med 2017. På esundhed.dk kan du blandt andet hente kræfttal for kommunerne og tabeller vedrørende en diagnose som basalcellekræft i huden, som ikke tælles med i det samlede kræfttal hverken i Cancerregisteret eller i NORDCAN.

Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside om Cancerregisteret

Sundhedsdatastyrelsens databank, esundhed.dk


Læs alt om kræftstatistik

Statistik om kræft – forsiden


 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Om kræftsygdomme

Om kræftsygdomme

Viden om symptomer, undersøgelse og behandling af kræftsygdomme.

Kræftsygdomme


Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft