Gå til sygdomsliste

Hvis du vil vide mere om kræftstatistik – og anden baggrundsviden

Find mere information om kræftstatistik i Danmark, Norden, Europa og på verdensplan.

Kræftstatistik for Danmark og Norden

NORDCAN er en database, der indeholder kræftstatistik for Danmark og de øvrige nordiske lande. I NORDCAN baseres tal og beregninger for den danske befolkning på data fra det danske Cancerregister og det danske Dødsårsagsregister i Sundhedsdatastyrelsen, og på generelle informationer om den danske befolkning fra Danmarks Statistik. Ligeledes trækker NORDCAN på de øvrige nordiske landes kræftregistre og registre over dødsårsager.

I Kræftens Bekæmpelse har vi hidtil brugt tallene for antal kræfttilfælde som det årlige antal nye kræfttilfælde undtagen anden hud. Det betød, at pladecellekræft og andre mere sjældne former for hudkræft (samlet i gruppen anden hudkræft) ikke talte med. Basalcellekræft talte i forvejen ikke med, mens modermærkekræft, der også er kræft i huden, talte med. Nu har vi ændret det så anden hudkræft, også kaldet ikke-modermærke hudkræft, er inkluderet.

Registreringen af anden hudkræft

I international kræftstatistik udelader man ofte tallene for anden hud for at kunne sammenligne kræftstatistik mellem lande. Registreringen af anden hudkræft sker meget forskelligt landene imellem, og der er ofte registreret færre tilfælde, end det antal der i virkeligheden forekommer.

Vi har valgt at ændre det, så anden hudkræft nu er inkluderet, fordi vi vurderer, at kvaliteten af registreringen af anden hudkræft i de nordiske lande er tilstrækkelig god og sammenlignelig mellem de nordiske lande.

NORDCAN 2.0

NORDCAN indeholder nu data op til og med 2020. Vi er næsten i mål opdateringen af NORDCANs platform og med, at de enkelte landes cancerregistre selv opdaterer data til platformen.

NORDCANs tabeller, figurer og kort findes kun på engelsk, men i oversigten over hvilke kræftformer, der er inkluderet, kan man bede om også at få de danske navne for de enkelte kræftformer:

NORDCANs oversigt over kræftformer

I kræftstatistikarkene, som giver en oversigt over kræftstatistikken for de enkelte kræftformer for de enkelte lande eller regioner, kan man vælge at få det oversat til dansk eller til et af de andre store nordiske sprog:

NORDCANs oversigt over kræftstatistik for de enkelte kræftformer

I NORDCAN findes tabeller og figurer for mere end 50 kræftformer for incidens, dødelighed, prævalens og overlevelse, og der er også mulighed for forskellige fremskrivningsmodeller.

Næste opdatering med 2021-tal forventes i foråret 2023.

Kræftstatistik for Europa

Hvis du vil sammenligne, hvor hyppig en kræftsygdom er mellem forskellige lande i Europa, kan du se i ECIS databasen (European Cancer Information System). Den udvikles i et samarbejde mellem de europæiske cancerregistre (ENCR) og EU (forskningscenteret JRC). Her kan du læse om:

 • Estimater for 2020 for kræftforekomst og -dødelighed i 40 lande
 • Kræftforekomst og -dødelighed op til 2012 for cancerregistre i Europa
 • Estimater for kræftoverlevelse for en række europæiske lande fra projektet EUROCARE for patienter diagnosticeret 2000-2007

ECIS' database

Kræftstatistik for hele verden

Hvis du vil sammenligne, hvor hyppig en kræftsygdom er mellem forskellige lande i verden, så henviser vi til IARC, som er WHO's kræftforskningscenter i Lyon. På IARC's website Global Cancer Observatory kan du finde detaljeret statistik (på engelsk) om de forskellige kræftformer i en lang række lande. Vær opmærksom på, at sitet ikke fungerer så godt med Internet Explorer som browser.

Global Cancer Observatory – WHO's kræftforskningscenter i Lyon

Statistikken finder du under 'Cancer Today', 'Cancer over Time', ‘Cancer Tomorrow ’, 'Cancer Causes' og 'Cancer Survival’:

 • I 'Cancer Today' kan du finde estimater for antal nye tilfælde af kræft, antal kræftdødsfald, og hvor mange der levede med en kræftdiagnose i 2020 for 36 kræftformer i 185 lande i verden. Der er kræftstatistikark for de enkelte lande og for en række kræftformer, og der er mange muligheder for at få data vist i grafer og tabeller. 

 • I 'Cancer over Time' er der en opdeling i:
  - Incidens. Her får du adgang til tidsserier med antal nye tilfælde af kræft for 28 kræftformer for bestemte tidsperioder. Det er blevet indrapporteret fra lande med høj-kvalitets-kræftregistre rundt om i verden i projektet 'Cancer Incidence in Five Continents', 124 befolkninger i 108 cancerregistre. 

  - Mortality viser data om kræftdødelighed trukket ud fra WHO’s database om dødelighed. Her finder du tidsserier med kræftstatistik for antal dødsfald for en lang række kræftformer og lande i verden med data op til 2018.

 • I ’Cancer Tomorrow’ findes fremskrivning til 2040 af incidens og dødelighed fra ’Cancer Today’. Fremskrivningen bruger befolkningsprognoser.
   
 • I 'Cancer Causes' er der mulighed for at se på den estimerede effekt på kræftforekomst af forskellige faktorer. Indtil videre kan der ses på overvægt/fedme (obesity), infektioner, UV-stråling (solpåvirkning) og alkohol. 

 • I ’Cancer Survival’ vises analyser af overlevelse, incidens og dødelighed for 9 cancerformer for 7 lande (Australien, Canada, Danmark, Irland, New Zealand, Norge og UK) med rimelig ens organisering af sundhedssystemet fra SurvMark2-projektet som er en del af fortsættelsen af ICBP-projektet.

Statistik for, hvordan regionerne opfylder kravene i kræftpakkerne

I pakkeforløbene for kræft er der angivet standardforløbstider, som angiver, hvor lang tid det fagligt er besluttet, at der må gå fra hospitalet modtager en henvisning på udredning af en patient, og til patienten kommer i behandling, hvis mistanken om kræft bekræftes. Dette kaldes den samlede forløbstid.

Det forventes, at ikke alle patienter kan gennemføre det planlagte undersøgelsesforløb inden for de afgivne standardforløbstider. For eksempel kan anden alvorlig sygdom medføre længere forløbstider end standardforløbstiden.

Danske regioner har som et servicemål, 90 pct. af patienterne kommer igennem det samlede forløb inden for den fastsatte frist.

Find mere information om, hvor stor en andel af patienterne der kommer i behandling inden for den fastsatte frist i de forskellige regioner:

Forløbstider for kræftpakkeforløb

Statistik for specifikke kræftsygdomme

Kræft i tal indeholder generel statistik om kræft, men du kan også finde statistik for din sygdom. Overvej inden, om du vil vide det og forbered dig på, at tallene kan være mere positive eller negative, end du har en forventning om. Du kan også læse om symptomer, undersøgelser og behandling for den enkelte kræftsygdom. Læs mere under de enkelte kræftformer og klik dig ind på menuen ’Statistik’. For øjeblikket er data opdateret til og med 2020.

Kræftsygdomme

Sundhedsdatastyrelsen

På hjemmesiden for Sundhedsdatastyrelsen kan du finde officielle publikationer, og på esundhed.dk kan du hente flere tabeller. Her er data opdateret til og med 2021 for nye kræfttilfælde og død og til 2020 for overlevelse. På esundhed.dk kan du blandt andet hente kræfttal for kommunerne og tabeller vedrørende en diagnose som basalcellekræft i huden, som ikke tælles med i det samlede kræfttal hverken i Cancerregisteret eller i NORDCAN.

Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside om Cancerregisteret

Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside om Dødsårsagsregisteret 


Læs alt om kræftstatistik

Statistik om kræft – forsiden


 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Om kræftsygdomme

Om kræftsygdomme

Viden om symptomer, undersøgelse og behandling af kræftsygdomme.

Kræftsygdomme


Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft