Gå til sygdomsliste

Indtægt og økonomi

En kræftsygdom kan påvirke din økonomi afhængig af, om du er i arbejde, på dagpenge eller er pensioneret. Læs her om, hvad du skal gøre, når du lige er blevet syg, samt om muligheder for økonomisk hjælp f.eks. forsikringer og legater.

To kvinder taler sammen om nogle papirer siddende ved et bord.

Din indtægt og økonomi kan blive påvirket af, at du er blevet syg. Hvad du skal gøre nu, afhænger af din tilknytning til arbejdsmarkedet.

I arbejde

Hvis du er i arbejde og har behov for at sygemelde dig, skal du starte med at kontakte din arbejdsgiver og sygemelde dig enten helt eller delvist, afhængigt af din situation. Det er ikke alle, der føler behov for at sygemelde sig, og nogle er kun delvist sygemeldt.

Inden du sygemelder dig, skal du overveje, hvad og hvor meget du vil fortælle. Du har ikke pligt til at fortælle, hvad du fejler.

Læs mere om rettigheder og pligter i forhold til din arbejdsplads, hvis du har kræft:

Arbejde når du har kræft

Skal kollegerne kende din diagnose?

Nogle ønsker at tale åbent om sygdommen på arbejdspladsen, andre vil gerne vente med at fortælle det. Mange ønsker, at arbejdspladsen skal være et helle fra sygdommen. Læs mere og find gode råd her:

Arbejde når du har kræft

Arbejdsløshedsdagpenge

Hvis du er ledig og modtager arbejdsløshedsdagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis du ikke kan stå til rådighed, fordi du er blevet syg, skal du sygemelde dig hos din A-kasse. Du skal også melde dig syg på www.jobnet.dk

A-kassen udbetaler arbejdsløshedsdagpenge I de første 14 dage og sender herefter besked til jobcenteret. Jobcenteret sender et underretningsbrev til dig via e-boks. Her står hvordan du skal forholde dig og brevet indeholder et link til ’Mit Sygefravær’. Her skal du logge ind og:

  • Kommentere de oplysninger, som a-kassen har indberettet til jobcenteret
  • Anmode om sygedagpenge fra kommunen og
  • udfylde oplysningsskemaer om din sygdom, som kommunen skal bruge til et eventuelt opfølgningsforløb.

Du skal besvare inden for den frist, som fremgår af brevet. Jobcenteret starter først udbetalingen af sygedagpenge, når du har returneret skemaet. Du mister sygedagpenge, hvis du ikke overholder fristen. Du kan læse mere på borger.dk:

Borger.dk - Sygedagpenge hvis du er ledig

Hvis du får kontanthjælp, skal du kontakte din sagsbehandler og sygemelde dig så hurtigt som muligt.

Din sagsbehandler fortæller dig, hvis der er noget, der skal gøres eller tages højde for.

Selvstændig

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, vil du som udgangspunkt kunne få sygedagpenge efter to ugers sygdom. Beløbet afhænger af din indtægt.

Du skal ansøge om sygedagpenge via www.borger.dk

Det er muligt for selvstændige at tegne en forsikring, som sikrer sygedagpenge tidligere end efter to ugers sygdom. Læs mere:

Borger.dk - sygedagpenge, hvis du er selvstændig

Desuden kan du også have tegnet en forsikring, som kompenserer dit indkomsttab under sygdom. Kontakt dit forsikringsselskab og hør nærmere.

Pension

Læs om dine rettigheder og muligheder i forhold til arbejdsmarkedet og pension, hvis du har fået kræft:

Arbejde og pension

Private pensionsordninger

Beløb ved kritisk sygdom

Mange er dækket af en forsikring, hvor man kan få udbetalt et engangsbeløb ved såkaldt kritisk sygdom. Ofte er forsikringen en del af ens pensionsordning, men man kan selv eller ens arbejdsgiver kan have tegnet den andre steder. Mange forsikringer dækker, mens du er på arbejdsmarkedet, men dækningen kan være forskellig fra forsikring til forsikring. Der kan f.eks. være knyttet vilkår om alder, om du tidligere har haft kræft, om det er ny kræftform eller andet. 

Hvis du er forsikret i flere selskaber, skal du søge i hvert selskab. Hvis du opfylder betingelserne, får du udbetalt forsikringsdækningen flere gange. Du skal være opmærksom på, at beløbet og betingelserne kan være forskellige i de forskellige selskaber.

I det hele taget er det en god idé at kontakte dit pensionsselskab for at høre om dine muligheder for eventuel økonomisk støtte i forbindelse med sygdom. 

Læs mere om mulighederne for at få udbetalt et engangsbeløb ved kritisk sygdom:

Forsikring ved kritisk sygdom

Sundhedsforsikring

Hvis du har en sundhedsforsikring, kan det være en god idé at finde ud af, hvilken hjælp du er berettiget til. Kontakt det selskab, hvor du har din sundhedsforsikring, og hør nærmere.

Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD)

Mange mennesker, der var lønmodtagere i perioden 1977-1979 har en konto hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Dette beløb kan udbetales, hvis man er eller har været ramt af livstruende sygdom. Læs mere:

Hjemmesiden for Lønmodtagernes Dyrtidsfond

SU og orlov - hvis du er i gang med en uddannelse

Er du nødt til at holde pause på dit studie eller afbryde studieplanen, tag da kontakt med studievejledningen. Der kan være mulighed for at søge ekstra SU-klip og få justeret din studieplan. Desuden kan der ved længerevarende sygdom være mulighed for at søge Handicaptillæg. Hvis du søger orlov skal du være opmærksom på at din SU stopper.

Hvis du ikke har andre muligheder for at forsørge dig selv, kan du måske få hjælp fra din kommune. Kontakt derfor altid kommunen for at høre, hvad dine økonomiske muligheder er. Det kan f.eks. være sygedagpenge eller kontanthjælp. Læs mere her:

Ung med kræft: rettigheder og økonomisk hjælp

Legater

Hvis man har fået kræft og har en lav indkomst, kan man nogle gange få et legat. Bl.a. har Kræftens Bekæmpelse et mindre legat, hvor man kan hente ansøgningsskemaet her på hjemmesiden. Man kan også bruge legathåndbogen til at søge andre legater. Læs mere:

Legater

Øvrig økonomisk hjælp

Der er forskellige måder at få økonomisk hjælp på, lige fra medicintilskud til befordringsgodtgørelse. Læs mere:

Økonomisk hjælp


Læs mere om arbejde, når du har kræft:

Arbejde - forside

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning