Gå til sygdomsliste

Behandling i udlandet for egen regning

Hvis du overvejer at tage til udlandet og få kræftbehandling for egen regning, har vi samlet en række spørgsmål og råd, som kan være gode at tage stilling til, inden du beslutter dig.

Kvinde med sportstaske går i solen

Det er en god idé at tale med din egen læge om den behandling, du har valgt, inden du tager af sted. Så kan din læge bedre hjælpe dig videre, når du kommer hjem igen.

Tag selv kontakt til hospitalet i udlandet

Hvis det viser sig, at du ikke kan få den behandling herhjemme, som du ønsker dig, og du har fundet et udenlandsk hospital, hvor du kan få den ønskede behandling, kan du tage kontakt til hospitalet og høre om mulighederne for selv at betale behandlingen.

Lægerne i udlandet skal have indsigt i din journal

Undersøg på forhånd, hvad lægerne i udlandet har brug for at vide om dit sygdomsforløb. Som minimum skal lægen have et kort resumé af din sygehistorie på engelsk. Resuméet skal indeholde oplysninger om alder, køn og tidligere sygdomme. Det skal også indeholde dato for diagnose og behandlinger og beskrive din aktuelle almene tilstand. Desuden skal der være vedlagt en kopi af de seneste blodprøvesvar og scanninger.

Hvis du sender journalresuméet elektronisk, er det en god ide at vedhæfte en fil med din seneste scanning. Vær opmærksom på, at det danske hospital kan forlange betaling for kopien. Du har ret til aktindsigt i din journal, og hospitalet skal som udgangspunkt imødekomme din anmodning inden for 7 dage, eller meddele hvornår den kan imødekommes.

Gå ikke på kompromis med information om behandlingen

Husk på, at du heller ikke i udlandet skal gå på kompromis med information om behandlingen. Spørg bl.a. til hvad behandlingen går ud på, hvad effekten af behandlingen er, hvilke følgevirkninger, der kan være, og hvor længe du skal regne med, at behandlingen varer. Bed om at få kopier af journal og undersøgelser med til eget brug, så du kan orientere dine danske behandlere om din behandling i udlandet.

Involver din egen læge

Det er en god idé at tale med din egen læge om den behandling, du har valgt, inden du tager af sted. Tal med din læge om, hvordan hun kan støtte dig i forbindelse med din kræftbehandling i udlandet og om, hvilke muligheder du har, når du vender tilbage til det danske sundhedsvæsen.

Du har stadig ret til kontrol og behandling i Danmark

Du mister ikke din ret til at blive behandlet og kontrolleret for din sygdom herhjemme – selvom du har valgt at blive behandlet i udlandet. Når du kommer hjem, er det din danske læge, som har ansvaret for din fortsatte behandling, og derfor også din læge, der tager stilling til omfanget af undersøgelser og kontroller.

Hvis lægerne i udlandet anbefaler, at bestemte undersøgelser eller behandlinger fortsætter i Danmark, er en dansk læge ikke forpligtet til at følge disse anbefalinger. Hvis du får problemer, kan du kontakte behandlingsstedet i udlandet og høre, hvilke løsninger de kan foreslå.

Forbered transport og logi – også for en eventuel ledsager

Det er en god idé at forberede transport frem og tilbage for dig og din eventuelle ledsager - hvor du skal bo og hvad det vil koste. Spørg behandlingsstedet, hvad der er inkluderet i prisen - er mad, medicin mv. inkluderet? Spørg også til, hvor længe du skal regne med, at behandlingen står på - også hvis det trækker ud, så du ved, hvad du i værste tilfælde skal regne med af udgifter.

Hvis det er muligt, er det en stor fordel at have en ledsager med under hele eller dele af opholdet. Undersøg, hvor din ledsager kan bo, og hvad det vil koste. Vær opmærksom på, at det i visse lande forventes, at det er den pårørende, som står for at passe og pleje dig.

Orienter dig om dine muligheder for at klage og søge erstatning

De danske regler for klage og erstatningsadgang gælder ikke, når du ikke har en henvisning til behandlingen i udlandet. Undersøg, hvilke muligheder du har i det land, du får din behandling i.

En sundhedsforsikring kan dække nogle af dine udgifter

Undersøg altid, om du er omfattet af en forsikring, f.eks. en sundhedsforsikring eller anden form for forsikring, som måske kan dække nogle af dine udgifter til behandling i udlandet.

Vær opmærksom på retten til sygedagpenge

Hvis du modtager sygedagpenge og tager til udlandet for at blive behandlet, kan du i visse tilfælde miste retten til sygedagpenge under opholdet. Det er derfor en god idé at tale med din kommune, inden du rejser.

Rejseforsikring

Undersøg  altid om du er dækket af en privat rejsesygeforsikring, eller om du kan tegne en, når du tager til udlandet for at lade dig behandle. Husk også at undersøge, om du er forsikret i tilfælde af dødsfald i udlandet.

Du skal være opmærksom på, at det blå EU-sygesikringskort ikke dækker planlagt behandling, hvor formålet med opholdet alene[LK1]  er at modtage den pågældende behandling.

Det gule sundhedskort gælder kun for rejser til Grønland og Færøerne, men ikke EU/EØS landene.

Rejse og forsikring

Få en erklæring fra dit flyselskab

Alle kritisk syge kræftpatienter, der skal flyve, skal udfylde en erklæring også kaldet MEDIF (Medical Information Form). Tag kontakt til dit flyselskab for at høre mere.

Råd og vejledning i udlandet

Har du brug for råd og vejledning, når du er i udlandet, kan du altid tage kontakt til den danske ambassade eller konsulatet i det pågældende land.

Kræftens Bekæmpelses rådgivningstilbud

Beslutningen om at tage til udlandet kræver grundige overvejelser. Bliv klogere på, hvad der vigtigst for dig i denne situation, og hvad konsekvenserne er af dit valg, ved at tale med en rådgiver fra Kræftens Bekæmpelse.

Du kan også få hjælp til at få styr på dine rettigheder, og hvad du skal være opmærksom på, hvis du tager til udlandet på egen hånd.

Kræftens Bekæmpelses rådgivning 


Læs alt om behandling i udlandet:

Behandling i udlandet

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning