Gå til sygdomsliste

Hvis de maksimale ventetider ikke kan opfyldes i Danmark

Behandling i udlandet er en mulighed, hvis et dansk hospital ikke kan tilbyde dig behandlingen inden for den maksimale ventetid.

Ventetiden på de forskellige typer undersøgelser og behandling i dit behandlingsforløb er fastlagt på forhånd. Kan dit hospital (regionen) ikke tilbyde dig behandling herhjemme inden for den maksimale ventetid, har hospitalet pligt til at tilbyde dig et andet behandlingssted.

Lykkes det ikke hospitalet at finde et behandlingssted, skal det kontakte Sundhedsstyrelsen, hvis du ønsker det. I så fald har Sundhedsstyrelsen pligt til at prøve at finde et behandlingssted her i landet eller i udlandet inden for de maksimale ventetider.

Lykkes det heller ikke for Sundhedsstyrelsen at finde et behandlingssted, har du ret til selv at finde en behandling et sted i Danmark eller i udlandet både på offentlige og private behandlingssteder. Dette kræver dog:

  • At Sundhedsstyrelsen kan godkende behandlingsstedet
  • At behandlingen kan gives inden for den maksimale ventetid
  • At behandlingstaksten ikke er urimelig høj
  • At udgifterne til befordring og ophold ikke er uforholdsmæssigt høje

Hvis betingelserne er opfyldt, skal du henvises til den ønskede behandling. Regionen betaler udgifterne hertil.

Hospitalet sørger for kontakt til udlandet

Dit hospital har ansvaret for at tilrettelægge en eventuel behandling i udlandet og at tage kontakt til det udenlandske hospital. Hospitalet sørger for, at din journal bliver sendt af sted, og at der bliver taget hånd om alt det praktiske vedrørende transport, ophold og tolkebistand.

Behandlingen betales af regionen og er dækket af Patienterstatningen

Er du blevet henvist til behandling i udlandet eller på et dansk privathospital, er det din region, der betaler alle udgifter til behandlingen. Det vil sige både transportudgifter, diæter og udgifter til ophold for dig og en eventuel ledsager.

Ved denne type behandling i udlandet er du også dækket af Patienterstatningen på samme vilkår som ved behandling på offentlige sygehuse i Danmark, hvis du skulle få en patientskade.

Her gælder reglerne om ventetider ikke

Reglerne om maksimale ventetider gælder ikke alternativ behandling eller behandling, der har forskningsmæssig eller eksperimentel karakter.

Læs mere om maksimale ventetider

Her kan du få hjælp

Du kan spørge om dine muligheder for behandling på den afdeling, du er tilknyttet. Patientvejlederen kan også hjælpe med information om reglerne.

Kontakt en af Kræftens Bekæmpelses rådgivere, hvis du har spørgsmål eller overvejelser i forbindelse med eksperimentel behandling, forsøgsbehandling eller generelt om behandling i udlandet.

Kræftens Bekæmpelses rådgivningstilbud

Læs også:

Som EU-borger har du ret til gratis behandling i andre EU/EØS lande, hvis det er en behandling, du er henvist til af en læge. Læs mere:

Planlagt sygehusbehandling i udlandet efter eget ønske


Læs alt om behandling i udlandet:

Behandling i udlandet

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning