Gå til sygdomsliste

Smertebehandling

Behandling af smerter består primært af medicinsk behandling, hvor man som regel får behandling med flere forskellige lægemidler samtidig, bl.a. morfin eller morfinlignede lægemidler. Smertebehandling kan give en forbedret livskvalitet.

Mange kræftpatienter oplever smerter i forbindelse med sygdom og behandling. Heldigvis er moderne smertebehandling i dag meget effektiv og kan for de fleste lindre smerter og dermed give en forbedret livskvalitet.

Forskellige årsager til smerter

Smerte er en individuel oplevelse og er altid både fysisk og psykisk. Når man har kræft, kan smerter f.eks. skyldes selve kræftsygdommen, den behandling man får, eller at man ikke får nok smertestillende medicin. Læs mere:

Årsager til smerter


Du skal beskrive smerterne for lægen

Lægen laver en såkaldt smerteanalyse for at finde den bedst mulige behandling for dig. Det sker på baggrund af en samtale, hvor lægen spøger ind til karakteren af dine smerter. Læs mere:

Beskriv smerterne for lægen


Medicinsk behandling af smerter

Ved svage smerter får du svagtvirkende smertestillende medicin, som kan købes som håndkøbsmedicin. Ved stærkere smerter får du morfin eller morfinlignende medicin. Ved såkaldte nervesmerter bliver du behandlet med antidepressiv- eller antiepilepsimedicin, da disse stoffer hæmmer nervesmerter. Læs mere:

Medicinsk smertebehandling

SmerteLinjen

På SmerteLinjen kan smerteramte og deres pårørende få gratis og anonymrådgivning af f.eks. en sygeplejerske eller fysioterapeut:

Tlf. 6013 0101

Smertelindrende kræftbehandling

I nogle tilfælde kan strålebehandling, kemoterapi eller antihormonbehandling virke smertelindrende. Læs mere:

Smertelindrende kræftbehandling


Behandling ved gennembrudssmerter

Mange, der har kræft og får smertestillende, oplever gennembrudssmerter, som er hurtigt opståede, ofte intense smerter. Denne type smerte behandles med hurtigtvirkende opioid (morfin). Læs mere:

Ved gennembrudssmerter


Behandling ved fantomsmerter

Fantomsmerter er smerter fra en legemsdel, man har mistet. Behandlingen er typisk en blanding af opioid (morfin), antidepressiv medicin og epilepsimedicin. Læs mere:

Ved fantomsmerter


Anden smertebehandling

Udover smertestillende medicin kan en række andre lægemidler og teknikker hjælpe ved forskellige symptomer og smerter generelt. Det kan f.eks. være kvalmestillende medicin, afspændingsteknikker og akupunktur. Læs mere:

Anden smertebehandling


Få hjælp til smerter

Din praktiserende læge eller hjemmesygeplejersken kan som regel hjælpe dig med at lindre smerterne, ellers bliver du henvist til en smerteklinik eller til et af de palliative teams, som findes mange steder i landet på de forskellige hospitaler. Læs mere:

Få hjælp til behandling af smerter

Gå til din læge hvis du har uforklarlige smerter

Man bør altid søge læge, hvis man i en periode har smerter, som man ikke kender årsagen til.

Læs alt om behandlingsformer:

Behandlingsformer


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning