Gå til sygdomsliste

Smertebehandling

Behandling af smerter består primært af medicinsk behandling, hvor man som regel får behandling med flere forskellige lægemidler samtidig, bl.a. morfin eller morfinlignede lægemidler. Smertebehandling kan give en forbedret livskvalitet.

Mange kræftpatienter oplever smerter i forbindelse med sygdom og behandling. Heldigvis er moderne smertebehandling meget effektiv og kan for de fleste lindre smerter og dermed give en forbedret livskvalitet.

Forskellige årsager til smerter

Smerte er en individuel oplevelse og er altid både fysisk og psykisk. Smerter hos en kræftramt kan f.eks. skyldes selve kræftsygdommen, den behandling man får, eller at man ikke får nok smertestillende medicin.

Årsager til smerter


Behandling af smerter er oftest smertestillende medicin

Håndkøbsmedicin kan lindre svage smerter. Ved stærkere smerter får man morfin eller morfinlignende medicin. Ved såkaldte nervesmerter får man antidepressiv- eller antiepilepsimedicin, da disse stoffer hæmmer nervesmerter.

Nogle gange er det muligt at behandle smerterne ved at mindske kræftknuden med behandling. Det kan enten være operation, kemoterapi eller strålebehandling. Anden behandling, der kan lindre smerter, kan f.eks. være kvalmestillende medicin, afspændingsteknikker og akupunktur.

Behandling af smerter


Du skal beskrive smerterne for lægen

Lægen laver en såkaldt smerteanalyse for at finde den bedst mulige behandling for dig. Det sker på baggrund af en samtale, hvor lægen spøger ind til karakteren af dine smerter.

Beskriv smerterne for lægen


Behandlingssteder

Din praktiserende læge eller hjemmesygeplejersken kan som regel hjælpe dig med at lindre smerterne, ellers bliver du henvist til en smerteklinik eller til et af de palliative teams, som findes mange steder i landet på de forskellige hospitaler. På Bispebjerg hospital findes desuden en palliativ medicinsk afdeling.

Her kan du få hjælp og behandling af smerter

Gå til din læge hvis du har uforklarlige smerter

Man bør altid søge læge, hvis man i en periode har smerter, som man ikke kender årsagen til.


Redskaber, hvis du har smerter

Få gode råd til at kende din smerte. Portalen er udviklet af Region Midtjylland.

Livet med og efter kræft - smerter

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning