Gå til sygdomsliste

Her kan du få hjælp for dine smerter

Din praktiserende læge eller hjemmesygeplejersken kan som regel hjælpe dig, ellers bliver du henvist til en smerteklinik eller til et af de palliative teams for lindrende behandling, som findes over hele landet på de forskellige hospitaler.

Du skal altid henvende dig til din egen læge, hvis du har smerter. Den praktiserende læge og eventuelt en hjemmesygeplejerske kan oftest hjælpe dig eller henvise dig til en smerteklinik eller et palliativt team for lindrende behandling.

Samtlige centre/klinikker har kun få dages ventetid for kræftpatienter. Smerteklinikkerne består typisk af læger og sygeplejersker med særlig viden på smerteområdet. De palliative teams eller enheder for lindrende behandling har ud over læger og sygeplejersker også oftest ansat psykologer, fysioterapeuter og socialrådgivere.

Palliative teams: Lindring ved livstruende sygdom

Palliativ betyder "at være lindrende, uden at være helbredende". Den palliative indsats er dermed den behandling, pleje og omsorg, der tilbydes patienten og de pårørende ved livstruende sygdom.

Over hele landet findes palliative enheder eller teams, som kan tilse én på sengeafdelingerne eller hjemme hos en selv. Nogle palliative teams har også selvstændige sengepladser, ligesom der findes flere palliativ medicinske sengeafdelinger.

De palliative teams arbejder gerne tæt sammen med den praktiserende læge og eventuelt hjemmesygeplejersken. Hjælp fra palliativt team er gratis. Læs mere:

Palliative teams

Kræftlinjen og kræftrådgivninger

Kræftlinjen besvarer spørgsmål fra dig eller dine pårørende om kræft og smerter. Kræftlinjen og kræftrådgivningerne kan give gode råd og hjælpe med at finde frem til relevante behandlingstilbud samt rettigheder i forbindelse med f.eks. hjælp i hjemmet. Læs mere:

Kræftlinjen

Kræftrådgivninger

Patientforeninger

Dine rettigheder

Redskaber, hvis du har smerter

Få gode råd til at kende din smerte. Portalen er udviklet af Region Midtjylland.

Livet med og efter kræft - smerter

Læs alt om behandling af smerter:

Smertebehandling


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning