Gå til sygdomsliste

Her kan du få hjælp for dine smerter

Din praktiserende læge eller hjemmesygeplejersken kan som regel hjælpe dig, ellers bliver du henvist til en smerteklinik eller til et af de palliative teams, som findes mange steder i landet på de forskellige hospitaler.

Du skal altid henvende dig til din egen læge, hvis du har smerter. Den praktiserende læge og eventuelt en hjemmesygeplejerske kan oftest hjælpe dig. Ellers kan du blive henvist til en smerteklinik eller et palliativt team.

Smerteklinikker og palliative teams/enheder for lindrende behandling

Hvis det er nødvendigt, kan den praktiserende læge eller den afdeling, man er tilknyttet, henvise én til en smerteklinik eller et palliativt team. Disse findes på de fleste hospitaler i Danmark.

Samtlige centre/klinikker har kun få dages ventetid for kræftpatienter. Smerteklinikkerne består typisk af læger og sygeplejersker med særlig viden på smerteområdet. De palliative teams er tværfagligt opbyggede og har ud over læger og sygeplejersker også oftest ansat psykologer, fysioterapeuter samt socialrådgivere.

Palliative teams: Lindring ved livstruende sygdom

Palliativ betyder "at være lindrende, uden at være helbredende". Den palliative indsats er dermed den behandling, pleje og omsorg, der tilbydes patienten og de pårørende ved livstruende sygdom.

Over hele landet findes palliative enheder eller teams, som kan tilse én på sengeafdelingerne eller hjemme hos en selv. Yderligere har nogle palliative teams også selvstændige sengepladser, ligesom der findes flere palliativ medicinske sengeafdelinger.

De palliative teams arbejder gerne tæt sammen med den praktiserende læge og eventuelt hjemmesygeplejersken. Hjælp fra palliativt team er gratis. Læs mere:

Palliative teams

Kræftlinjen og kræftrådgivninger

Kræftlinjen besvarer spørgsmål fra dig eller dine pårørende om kræft og smerter. Kræftlinjen og kræftrådgivningerne kan give gode råd og hjælpe med at finde frem til relevante behandlingstilbud samt rettigheder i forbindelse med f.eks. hjælp i hjemmet.


Redskaber, hvis du har smerter

Få gode råd til at kende din smerte. Portalen er udviklet af Region Midtjylland.

Livet med og efter kræft - smerter

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning