Gå til sygdomsliste

Medicin ved nervesmerter

Smerter fra nerveskade eller nervepåvirkning (kaldes også neuropatiske smerter) kan i nogle tilfælde behandles med medicin mod depression eller epilepsi.

Nervesmerter ved kræft kan skyldes, at kræften er vokset ind i nerver, trykker på nerver eller kan være en følge til operation, kemoterapi og strålebehandling.

Kræftpatienter med svære smerter bør altid undersøges for, om der eventuelt kan være tale om nervesmerter, for de skal behandles anderledes end smerter fra vævet (de nociceptive smerter).

Behandling af nervesmerter med antidepressiv- og antiepilepsi medicin

Som regel starter lægen behandling af nervesmerter med morfin eller morfinlignende lægemidler, men denne behandling lykkes ikke altid.

Derfor suppleres behandlingen af smerter fra nerveskade eller nervepåvirkning med antidepressionsmedicin og/eller epilepsimedicin, da disse stoffer ofte virker mod denne type smerter. Der er ofte tale om en kombinationsbehandling af de to lægemiddelgrupper.

Antidepressiv medicin og epilepsi medicin, som kaldes sekundære analgetika, supplerer smertebehandlingen med morfin gennem hele behandlingsforløbet. Den supplerende behandling kan lindre nervesmerter hos ca. 50-60 pct.

Antidepressiv-medicintyper

Nervesmerter kan behandles med midler fra to forskellige grupper af antidepressiv medicin (tricykliske antidepressiva (også kaldet TCA) og serotonin-noradrenalin genoptagshæmmere, også kaldet SNRI præparater).

Typer af antidepressiv medicin:

  • Amitriptylin (Saroten®), nortriptylin (Noritren®) eller imipramin (Imipramin®) - fra gruppen af tricykliske antidepressiva
  • Venlafaxin (Efexor®) eller duloxetin (Cymbalta®) fra gruppen af SNRI præparater

Læs mere om medicinens virkninger og bivirkninger:

min.medicin.dk 

Generelt har medicin fra den tricykliske gruppe af antidepressiva større smertestillende effekt ved lavere dosis end SNRI præparater, men flere bivirkninger.

Der er forskellige bivirkninger for de to grupper. Tal med din læge om, hvilken type der er bedst for dig.

Effekten af medicinen kan forventes indenfor ca. 1 uge. Medicinen virker også angstdæmpende og som sovemedicin. Hvis antidepressionsmedicinen ikke hjælper tilstrækkeligt, skal der skiftes til eller suppleres med antiepilepsi medicin.

Antiepilepsi-medicintyper

Typer af antiepilepsimedicin:

  • Gabapentin (Gabapentin®)
  • Pregabalin (Lyrica®)

Antiepilepsimedicinen kan evt. anvendes i kombination med antidepressiv medicin. Den smertestillende virkning indtræder i reglen i løbet af ca. 1 uge.

Andre typer af behandling for nervesmerter:
  • Binyrebarkhormoner kan også virke lindrende på nervesmerter, da de mindsker en eventuel hævelse/ødem omkring kræftknuden
  • Lokal bedøvelse af huden kan i nogle tilfælde hjælpe, hvis der er nervesmerter ledsaget af hudoverfølsomhed over for berøring, tøj mv.
  • Fysioterapi
  • Transkutan elektrisk nervestimulation (TNS/TENS) med elektrisk stimulering af nervesystemet gennem huden kan også lindre nervesmerter hos kræftpatienter.

Læs alt om behandling af smerter:

Smertebehandling

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning