Gå til sygdomsliste

Stamceller fra navlesnorsblod og moderkage

Stamcellerne fra navlesnorsblod kan i visse tilfælde bruges til transplantation. Dog kan stamceller fra eget navlesnorsblod kun i sjældne tilfælde bruges til behandling af kræft, hvis man senere i livet får en kræftsygdom.

Mange overvejer, om de skal få frosset blod fra navlesnor og moderkage ned i forbindelse med en fødsel.

Hvis ens navlesnorsblod bliver frosset ned ved fødslen, kan stamcellerne herfra i visse tilfælde bruges, hvis man får brug for en transplantation - f.eks. i forbindelse med behandling af en børnekræftsygdom.

Hvis det er muligt, vil lægen dog som regel foretrække at høste ens egne stamceller umiddelbart før, man kommer i behandling med kemoterapi (autolog stamcelle transplantation). Det har den fordel, at stamcellerne kun skal være frosset ned i et par måneder, mens man er i behandling med kemoterapi.

Stamcelletransplantation med brug af egne stamceller

Stamceller fra eget navlesnorsblod bruges sjældent til behandling af kræft

Kun i sjældne tilfælde vil det være muligt, at stamceller fra ens eget navnesnorsblod kan bruges til behandling, hvis man skulle udvikle en kræftsygdom, mens man er barn. Der er ikke erfaringer med at bruge eget navlesnorsblod til behandling i voksenalderen.

Det er kun private firmaer, der mod betaling tilbyder at nedfryse og opbevare navlesnorsblod.

Brug af stamceller fra navlesnorsblod til behandling af blodsygdomme

Indholdet af stamceller i en portion navlesnorsblod er ikke så højt som fra en donor, så det tager længere tid, før knoglemarv og immunsystem er genoprettet hos patienten. På grund af det lave antal stamceller i navlesnorsblod blev kun børn transplanteret med navlesnorsblod i starten.

Man har senere fundet ud af, at også voksne kan transplanteres med navlesnorsblod, hvis man bruger to portioner. Den ene af portionerne vil vinde, og den anden vil afstødes, men har hjulpet immunsystemet i den periode, hvor det skulle gendannes.

I 2010 begyndte man at udføre navlesnorstransplantationer hos voksne på Rigshospitalet, og der udføres cirka 10 af disse om året.

Fremtidens brug af stamceller fra navlesnorsblod til behandling af kræft og andre sygdomme

Stamceller fra navlesnorsblod kan muligvis dyrkes til at udvikle sig i andre retninger end til knoglemarvsceller, for eksempel leverceller eller hjertemuskelceller. Dette kan i fremtiden måske bruges til at behandle lever- eller hjertesygdomme med, men det er ikke indført som rutinebehandling.

Man har forsøgt at behandle andre kræftformer end blodsygdomme med stamceller, men desværre uden overbevisende resultater. Det ser ud til, at kræftceller i bryst, lunge, tarm m.v. bedre kan 'skjule sig' for immunapparatet, således at transplanterede stamceller ikke danner immunceller, der kan udrydde kræftcellerne.

Succesen med stamcellebehandling af blodsygdomme har fået nogle private firmaer til at behandle en lang række lidelser, herunder kræft, med stamceller. Dokumentationen for disse behandlinger er mangelfuld eller ikke-eksisterende, og behandlingen kan i værste fald være direkte skadelig.

Læs alt om stamcelletransplantation

Stamcelletransplantation - forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning