Gå til sygdomsliste

Hvad er eksperimentel behandling?

Eksperimentel behandling kan være en mulighed, hvis du har en livstruende kræftsygdom, og lægen har udtømt alle andre muligheder for behandling. Det vil sige, at der ikke findes standardbehandling på et offentligt hospital i Danmark, specialbehandling eller videnskabelig forsøgsbehandling i udlandet.

Eksperimentel behandling er en ikke-afprøvet behandling, der sættes i værk uden at være led i et forsøg, hvis der ikke er andre behandlingsmuligheder. Det er en individuel behandling, som lægerne sammensætter til en enkelt patient.

En behandling kaldes eksperimentel, når der ikke findes samme grad af videnskabelig dokumentation for, at den virker, som ved den etablerede behandling.

Kort om eksperimentel behandling:

  • Eksperimentel behandling er en specifik behandling til en enkelt patient efter et individuelt lægeligt skøn. Hvorimod forsøgsbehandling gives til flere patienter, der deltager i et godkendt lægevidenskabeligt forsøg
  • Eksperimentel behandling udføres af læger i sundhedsvæsnet og er ikke det samme som alternativ behandling
  • Eksperimentel behandling kan f.eks. være med lægemidler, der endnu ikke er godkendte eller som allerede er godkendt til andre kræfttyper
  • Eksperimentel behandling kan ske efter råd fra sundhedsstyrelsens ekspertpanel vedrørende eksperimentel behandling
  • Der skal være en vis sandsynlighed for, at behandlingen kan gavne patienten

Eksperimentel behandling som forsøgsbehandling

I nogle tilfælde bruges betegnelsen ’Eksperimentel behandling’ dog i samme betydning som ’forsøgsbehandling’: Nemlig behandling i et godkendt videnskabeligt forsøg, hvor flere patienter deltager.

Du kan læse mere om forsøgsbehandling her:

Hvad er forsøgsbehandling?

Sundhedsstyrelsen om eksperimentel behandling

På sundhedsstyrelsens hjemmeside finder du mere information og årsrapporter om eksperimentel behandling.

Rådgivning om eksperimentel behandling for patienter med livstruende sygdom

Den seneste årsrapport er fra 2014:

Årsrapport for eksperimentel behandling i 2014

Læs mere om eksperimentel behandling i Danmark eller i udlandet:

Hvad er eksperimentel behandling, hvordan bliver man henvist og hvilke behandlinger tilbydes på de eksperimentelle enheder i Danmark og i udlandet?

Eksperimentel behandling på et offentligt hospital i Danmark 

Eksperimentel behandling i udlandet eller på et privathospital i Danmark

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning