Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:Capital

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Forklaring Dette forsøg undersøger effekt og sikkerhed af forsøgslægemidlet capivasertib til patienter med lymfekræft af typen Non-Hodgkin lymfom.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Capivasertib er et forsøgslægemiddel, der endnu ikke er godkendt til behandling. Det virker ved at forhindre kræftcellerne i at vokse.


I dette forsøg undersøger lægerne effekten af capivasertib, når det gives til patienter med visse typer af lymfekræft. Lægerne undersøger også, om det er sikkert at anvende capivasertib som behandling.


Forsøget er til patienter med B-celle Non-Hodgkin lymfom, hvor sygdommen er vendt tilbage efter behandling, eller hvor nuværende behandling ikke har haft effekt.

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du har en af følgende undertyper af B-celle Non-Hodgkin lymfom:

  • Follikulært lymfom

  • Marginalzonelymfom

  • Mantlecellelymfom • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 0-2)

 • Dine organer fungerer tilstrækkeligt til at få forsøgsmedicin

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Du tidligere har haft en anden alvorlig kræftsygdom og ikke været sygdomsfri de seneste 2 år (med få undtagelser)

 • Du har gennemgået en større operation, større traumatisk skade eller fået foretaget en åben vævsprøve inden for 28 dage op til forsøgets start

 • Du har alvorlige bivirkninger fra tidligere behandling

 • Kræften har spredt sig til hjernen eller rygmarven

 • Du har alvorlige problemer med hjertet (inklusiv for lavt eller for højt blodtryk, der ikke er under kontrol med medicin)

 • Du har diabetes type I eller type II, som kræver behandling med insulin

 • Du har en aktiv infektion, der kræver behandling med antibiotika

 • Du ikke er i stand til at synke tabletter, eller du har problemer med mave-tarmsystemet, som gør, at du ikke kan optage forsøgsmedicinen i kroppen

 • Du har en anden sygdom, som kan påvirke resultatet af forsøget, eller som øger din risiko for alvorlige bivirkninger ved forsøgsbehandlingen

 • Du har fået behandling med et andet forsøgslægemiddel inden for 2 uger op til opstart af dette forsøg

 • Du har fået kemoterapi, immunterapi eller anden kræftbehandling inden for 2 uger op til forsøgets start

 • Du har fået behandling med medicin, der nedsætter immunforsvaret (immunsuppressiv medicin) inden for 2 uger op til forsøgets start (med undtagelse binyrebarkhormon)

 • Du tidligere har fået behandling med medicin, der ikke er tilladt ved indgang til dette forsøg

 • Du har gennemgået en stamcelletransplantation inden for 6 måneder op til forsøgets start

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen starter.


Hvis du er egnet til at deltage i forsøget, kan du starte på forsøgsbehandlingen. Du skal have capivasertib som tablet to gange dagligt i 4 dage i træk hver uge. De resterende 3 dage skal du ikke have behandling.


Undervejs i forsøget skal du jævnligt til kontrol, så lægerne kan holde øje med, hvordan du reagerer på behandlingen, og om der opstår bivirkninger.


Du kan få forsøgsbehandlingen, så længe du har gavn af den. Behandlingen stopper dog, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver store, eller hvis du selv ønsker at stoppe. Den kan også stoppe, hvis din forsøgslæge vurderer, at det er bedst for dig at stoppe.


Du skal til et afsluttende besøg på hospitalet indenfor 1 måned efter, at du har fået din sidste dosis af forsøgsmedicinen. Herefter starter en længerevarende opfølgningsperiode med kontrol ca. hver 12. uge enten via telefon eller ved fysisk fremmøde på hospitalet.

Bivirkninger ved behandlingen

Det er muligt, at forsøgsbehandlingen giver bivirkninger. Da capivasertib er et forsøgslægemiddel, kender lægerne endnu ikke alle bivirkninger, som kan forekomme. Almindelige bivirkninger, som forekom ved tidligere forsøg, er: • Forhøjet blodsukker

 • Manglende appetit

 • Diarré

 • Kvalme/opkastning

 • Betændelse (rødme og hævelse) i mund og læber

 • Hududslæt

 • Tør hud

 • Allergisk reaktion

 • Kløe


Din læge kan fortælle dig om mindre almindelige og mere alvorlige bivirkninger, som man kender til på nuværende tidspunkt.

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital (Lukket)

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Forsøgets id-numre

2021-000870-27 og NCT05008055 


 

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat