Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:LiveLung

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, ikke småcellet
Forklaring Dette forsøg undersøger, om en ældremedicinsk vurdering og evt. behandling kan bidrage til at øge livskvalitet, forlænge overlevelsen og nedsætte antallet af indlæggelser hos patienter med lungekræft.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Forsøget er til ældre patienter med lungekræft, der skal have strålebehandling mod kræften.


I forsøget vil lægerne undersøge effekten af at anvende en såkaldt ældremedicinsk vurdering i behandlingsforløbet. Den ældremedicinske vurdering består af en gennemgang af din helbredstilstand, og der anvendes forskellige tests, spørgsmål og undersøgelser til at lave en skræddersyet behandlingsplan. Hvis vurderingen viser, at du har behov for ekstra behandling, vil det foregå sideløbende med strålebehandlingen og således ikke påvirke din planlagte kræftbehandling.


Den ældremedicinske vurdering foretages af læger med speciale i sygdomme hos ældre mennesker.


Formålet med vurderingen er at kunne skræddersy behandlingsforløbet til den enkelte patient, så patienterne får behov for færre indlæggelser og opnår en bedre livskvalitet med forlænget overlevelse.

Forsøgsmetode

Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne for tilfældigt at afgøre, hvem der får strålebehandling alene, og hvem der får strålebehandling sammen med en ældremedicinsk vurdering.


Læs mere om lodtrækningsforsøg:


Lodtrækningsforsøg

Du kan deltage i forsøget hvis:

  • Du har ikke-småcellet lungekræft

  • Du er minimum 70 år gammel

  • Du skal have strålebehandling, fordi kræften ikke egner sig til operation, du er for skrøbelig til at gennemføre en operation, eller du af en anden årsag ikke ønsker en operation

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

  • Du samtidig har en anden kræftsygdom

Sådan foregår behandlingen

Patienterne inddeles i to grupper ved lodtrækning. Den ene gruppe skal have standard strålebehandling, mens den anden gruppe skal have en ældremedicinsk vurdering i tillæg til strålebehandlingen.


Hvis du skal have en ældremedicinsk vurdering, sker det inden for 14 dage efter opstart af strålebehandling. Vurderingen indebærer en række tests, som kan tage op til 6 timer. Hvis vurderingen viser, at du har behov for ekstra behandling og opfølgning, vil din læge forklare dig nærmere om forløbet af dette.

Bivirkninger ved behandlingen

Der er ikke ekstra bivirkninger forbundet med at deltage i forsøget.

Her kan du få behandlingen
  • Herlev Hospital
  • Odense Universitetshospital
  • Rigshospitalet
  • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
  • Aarhus Universitetshospital

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Afdelinger

  • Aarhus Universitetshospital

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat