Gå til sygdomsliste

INCB 81776-101

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme
Fase Fase 1
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel INCB 81776-101
Forsøgets lange titel Et fase 1a-/1b-forsøg til undersøgelse af sikkerheden og tolerabiliteten af INCB081776 hos deltagere med fremskreden kræft
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed, tolerabilitet og farmakokinetik af INCB081776 alene og INCB081776 i kombination med INCMGA00012 hos patienter med fremskreden kræft

Undersøgelsesdesign

Ublindet, multicenter, fase 1 forsøg

Primære endpoints

Del 1

 • Antal alvorlige bivirkninger
 • Anbefalet dosis for ekspansion

Del 2

 • Antal alvorlige bivirkninger
 • Anbefalet dosis for ekspansion i kombination med INCMGA00012
Sekundære endpoints

Del 1 og 2

 • Farmakokinetik
 • Absolut responsrate
 • Sygdomskontrol rate
 • Varighed af respons
Inklusionskriterier

Del 1A og 2A

 • Histologisk verificeret fremskreden eller metastatisk gastrisk eller gastroesofageale overgang (GEJ) adenokarcinom, heptacellulær karcinom, malign melanom, ikke-småcellet lungecancer, renelcellekarcinom, bløddelssarkom, hoved-hals planocellulært karcinom (recidiverende eller metastatisk), triple-negativ brystkræft eller urotelial karcinom. Yderligere tumorer inklusiv MSI-H (høj mikrosatellit instabilitet) tumorer kan tillades ved godkendelse fra medicinsk monitor
 • Målbar sygdom jf. RECIST 1.1

Del 1B og 2B

 • Histologisk verificeret af den kohorte specifikke tumortype som specificeret nedenfor:

Kohorte 1: fremskreden eller metastatisk melanom

Kohorte 2: fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer

Kohorte 3: recidiverende eller metastatisk hoved-hals planocellulært karcinom

Kohorte 4: Fremskreden eller metastatisk bløddelssarkom

 • Kohorte 1-3 skal tidligere have modtaget PD-1/L1 behandling og have fået progression under eller efter behandlingen og være progredieret under standardbehandling. Kohorte 4 skal være PD-1/L1 behandlingsnaive, men være progredieret under standardbehandling
 • Målbar sygdom jf. RECIST 1.1
 • Frisk baseline tumorbiopsi skal være tilgængelig samt biospi taget mellem dag 1, serie 2 og dag 1, serie 3

Del 1C

 • Deltagere med recidiverende/refraktær akut myeloid leukæmi (AML) efter standardbehandling, akut promyelocytisk leukemi (M3) og terapi-relateret AML ekskluderes
 • FLT3-ITD og IDH1/2 vildtype og muteret kan deltage, passende målrettet behandling skal være modtaget
Eksklusionskriterier
 • Laboratorieværdier som afviger fra intervaller fastsat i protokollen
 • Anamnese med retinal sygdom
 • Klinisk signifikant kardiovaskulær sygdom
 • Anamnese eller tilstedeværelse af EKG som, ifølge investigator, er klinisk signifikant
 • Ubehandlede eller progredierende hjerne- eller CNS-metastaser 
 • Aktiv eller inaktiv autoimmun sygdom eller syndrom som har krævet systemisk behandling inden for de seneste 2 år
 • Nuværende systemisk behandling for autoimmun eller inflamatorisk sygdom
 • Tidligere ≥ grad 3 immun-relateret bivirkning eller enhver okulær toksicitet under tidligere immunterapi
 • Modtagelse af vitamin K antagonister, systemiske korticosteroider, levende vacciner eller behandling med anti-cancer eller eksperimentel medicin inden for de protokol-specificerede tidsintervaller
 • Ikke kommet sig til baseline eller ≤ grad 1 toksicitet efter tidligere behandling og/eller komplikationer fra tidligere kirurgisk indgreb
 • Aktiv infektion som kræver systemisk behandling
 • Hepatitis B eller C virus infektion eller risiko for reaktivering
 • Kendt med HIV
Behandling

Eksperimentel del 1: INCB081776                                                                               

Stigende doser af INCB081776 administreres oralt 1-2 gange dagligt

Eksperimentel del 2: INCB081776 + INCMGA00012                                                           

Stigende doser af INCB081776 administreres oralt 1-2 gange dagligt                                     

500 mg INCMGA0012 administreres i.v. hver 4. uge

Planlagt antal patienter

140 patienter

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
Protokolnr

2020-004867-26

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision