Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:STRICT & STAR-LUNG Study

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme, Lungekræft
Forklaring Dette forsøg undersøger, om lungekræft eller spredning af kræft til lungerne kan behandles sikkert og effektivt med højdosis strålebehandling.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Stereotaktisk strålebehandling har primært været anvendt til behandling af små kræftknuder i periferien af lungerne. Nye studier tyder dog på, at det er sikkert og effektivt at behandle kræftknuder centralt i brysthulen med stereotaktisk strålebehandling. Det gælder f.eks. kræftknuder, som sidder tæt på luftrøret, spiserøret eller hjertet.


I dette forsøg vil lægerne undersøge effekten og sikkerheden ved stereotaktisk strålebehandling til patienter med lungekræft eller kræft, der har spredt sig til lungerne. Forsøget er til patienter, hvor kræften er vendt tilbage efter tidligere behandling.Hvad er stereotaktisk strålebehandling?
Stereotaktisk strålebehandling er en form for strålebehandling, hvor man får én enkelt eller nogle få behandlinger med høj dosis mod et afgrænset område.


Strålingen gives med stor præcision. Ved at scanne forud for en behandling kan lægerne korrigere stråleplanen, så behandlingen bliver præcis, og man så vidt muligt undgår bestråling af raske organer.


Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du har lungekræft eller kræft, der har spredt sig til lungerne, og som er vokset eller er vendt tilbage efter tidligere behandling

 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 0-2)

 • Kræften ikke egner sig til at blive fjernet ved operation, eller du ikke ønsker operation

 • Kræftknudens diameter ikke er større end 5 cm.

 • Kræftknuden ikke sidder for tæt på rygmarven, spiserøret eller hjertet

 • Dine lunger fungerer tilstrækkeligt til, at du kan tåle at få behandling i forsøget

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Kræftknuden sidder for tæt på eller i luftrøret eller bronkierne

 • Du tidligere har fået strålebehandling mod lungerne, og den samlede stråledosis vurderes til at være for høj

 • Du samtidig har en anden sygdom, der ikke er under kontrol

 • Du samtidig deltager i et andet forsøg, hvor der indgår forsøgsmedicin eller et forsøgsapparat

 • Du har en pacemaker eller en anden indopereret metalgenstand, som gør, at du ikke kan få en MR-scanning

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse. Hvis du egner dig til at deltage i forsøget, starter du på behandlingen.


Du får stereotaktisk behandling i forsøget. Hvis stråledosis til de raske organer ikke overstiger bestemte grænser, og der ikke opstår uacceptable bivirkninger, får du 8 behandlinger i alt. Du får strålebehandling 4 gange per uge. Før hver behandling får du foretaget en CT-scanning, så lægerne kan planlægge strålebehandlingen præcist, så du får mindst mulig bestråling af de raske organer.


Efter din sidste behandling starter en længerevarende opfølgningsperiode med jævnlig kontrol enten fysisk eller telefonisk.


Du kan til enhver tid vælge at udgå fra forsøget. Din deltagelse i forsøget kan også ophøre, hvis forsøgslægen vurderer, at det er bedst for dig at stoppe med behandlingen.

Bivirkninger ved behandlingen

Det er muligt, at behandlingen i forsøget kan give bivirkninger. Hyppige bivirkninger ved stereotaktisk strålebehandling inkluderer: • Træthed

 • Synkesmerter

 • Forværring af åndenød

 • Smerte i det bestrålede område

 • Rødme af huden i det bestrålede område


Din læge kan fortælle dig om mindre almindelige og mere alvorlige bivirkninger, som muligvis kan forekomme.

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aarhus Universitetshospital

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Afdelinger

 • Rigshospitalet

 • Herlev Hospital

 • Odense Universitetshospital

 • Vejle Sygehus – Sygehus Lillebælt

 • Aarhus Universitetshospital

Forsøgets id-numre

NCT05354596

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat