Gå til sygdomsliste

Autoimmunitet ved knoglemarvssvigt

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Anden hæmatologisk sygdom, Myelodysplastisk syndrom (MDS), Paroxystisk Nocturn Hæmoglobinuri (PNH)
Kort titel Autoimmunitet ved knoglemarvssvigt
Overordnede formål

At identificere hidtil ukendte targets ved T-celle medieret reaktivitet imod hæmatopoetiske stamceller og deres niche ved knoglemarvssvigt.

Undersøgelsesdesign

Der indsamles blod-, knoglemarv- og afføringsprøver mhp. at identificere cellemutationer og tarmflora. Studiet er prospektivt.

Primære endpoints

At undersøge autoimmunitet mod stamceller i knoglemarven ved tilstande med knoglemarvssvigt. På sigt vil dette kunne danne basis for målrettet behandling af dem.

Inklusionskriterier
  • Mistanke om - eller bekræftet diagnose med myelodysplastisk syndrom, aplastisk anæmi, paroxystisk nocturn hæmoglobinuri eller storcellet granulær lymfocytleukæmi (T-LGL leukæmi)
Behandling

Der er ingen behandling forbundet med forsøget.

Planlagt antal patienter

Total: 78 patienter og 29 raske kontrolpersoner

Deltagende afdelinger
  • Rigshospitalet
Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01