Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:BioNis

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, ikke småcellet
Forklaring Dette studie henvender sig til patienter med ikke-småcellet lungekræft, der skal behandles med nintedanib (Vargatef ®). Studiet undersøger, om der er en sammenhæng mellem patienternes genetiske profil og måden, medicinen virker på. Det er et såkaldt registreringsstudie, så det indebærer ikke nogen forsøgsbehandling, kun rutinespørgsmål og undersøgelser.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Hvis du skal behandles med Vargatef® i kombination med docetaxel, kan du deltage i dette studie.

Det er et studie, hvor der udelukkende indsamles informationer, som afdelingen alligevel indsamler i forbindelse med din behandling. Du vil gennem hele studiet blive undersøgt og behandlet på samme måde, som hvis du ikke deltog i studiet.

Vargatef® blev godkendt i EU 12. november 2014 til behandling af ikke-småcellet lungekræft i kombination med docetaxel.

Baggrunden for studiet er, at alle mennesker er forskellige både i deres udseende, og hvordan deres krop fungerer. Dette gælder også, hvordan de optager, udskiller og reagerer over for medicin. Medicin kan virke på nogle mennesker og ikke på andre, og bivirkningerne fra medicinen kan også være forskellige.

Disse forskelle kan skyldes forskelle i vores gener (arveegenskaber). Dette studie undersøger, om der er en sammenhæng mellem forskellen i generne og måden, medicinen virker på.

Du kan deltage i forsøget hvis:

  • Du har ikke-småcellet lungekræft, som er fremskredent, eller som har spredt sig, eller som er kommet igen (adenocarcinom)

  • Du får nintedanib (Vargatef ®)

  • En tidligere udtaget vævsprøve fra kræften er tilgængelig for lægerne

Her kan du få behandlingen
  • Herlev Hospital

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Forsøgets id-numre

ClinicalTrials.gov nr.: NCT02671422

Denne side er sidst opdateret: 2021-04-01

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat