Gå til sygdomsliste

Sygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Fase Fase 2
Kort titel Conpet
Forsøgets lange titel Intensiveret behandling med carfilzomib hos patienter med myolomatose som stadig er PET-positive efter første linje behandling
Overordnede formål

At bestemme hvor mange PET-positive patienter bliver PET-negative efter intensiveret behandling med carfilzomib

Undersøgelsesdesign

Åbent, enkelt-arms fase 2 studie

Primære endpoints

Antal PET-negative patienter efter behandling

Sekundære endpoints

PET korrelation med minimal resudual sygdom (MRD)

Inklusionskriterier
 • Bekræftet diagnose med myelomatose
 • Er blevet behandlet med første linje behandling og opnået mindst partiel respons (se protokol for specifikationer for første linje behandlinger)
 • PS 0-2
 • Absolut neutrofilocytter ≥ 0,5 x 10^9/L og trombocytter >35 x 10^9/L
 • Har ikke modtaget behandling med carfilzomib
Eksklusionskriterier
 • Ændring af første linje behandling ved stabil eller progressiv sygdom
 • Større kirurgisk indgreb inden for 4 uger op til inklusion
 • Strålebehandling inden for 14 dage op til inklusion. Dog hvis strålefelt er lille kan 7 dage være sufficient
 • Behandling med glukokortikoider inden for 14 dage op til inklusion, som overstiger en kumulativ dosis på 160 mg dexamethason eller 1000 mg prednison
 • CNS involvering
 • Ukontrolleret hypertension eller diabetes på trods af medicinering
 • Tidligere eller nuværende kardiovaskulær sygdom (for detaljer, se protokol)
 • Aktiv hepatitis B eller C infektion
 • Kendt HIV positiv
 • Primær plasmacelle leukæmi, systemisk AL amyloidose, Waldenströms makroglobulinæmi eller POEMS syndrom
 • Anden malign sygdom
Behandling

PET-CT-positive patienter behandles med 20/36mg/m2 carfilzomib dag 1, 2, 8, 9, 15, 16 samt 25 mg lenalidomid dag 1-21 og 40 mg dexamethason dag 1, 8, 15, 22 i 4 serier af 28 dage

Planlagt antal patienter

Tota: 50 patienter

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2017-000586-72

ClinicalTrails.gov nr.: NCT03314636

Primær investigator Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Dato for sidste revision 2021-04-01