Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:DASTOP 2

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Kronisk myeloid leukæmi (CML)
Forklaring Forsøget henvender sig til patienter med kronisk myeloid leukæmi, der har oplevet tilbagefald efter at have stoppet TKI-behandling, og som igen er i behandling med god effekt.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

I dette forsøg undersøger lægerne, om behandling med tyrosinkinasehæmmeren (TKI) dasatinib mindsker risikoen for tilbagefald af CML efter behandlingen er afsluttet.

Patienter med CML bliver oftest behandlet med TKI-præparatet imatinib (Glivec®), som var det første TKI-præparat på markedet. For det meste er behandlingseffekten rigtig god, og de fleste patienter lever et stort set normalt liv, mens de er i behandling med imatinib.

Men nogle patienter får tilbagefald, efter de er stoppet med behandlingen. Derfor vil lægerne undersøge, om behandling med et nyere TKI-præparat dasatinib (Sprycel®) mindsker risikoen for tilbagefald, efter patienten er stoppet med behandlingen.

Nyere undersøgelser viser, at behandling med TKI-præparatet dasatinib muligvis har en bedre effekt end imatinib. Dette vil lægerne undersøge nærmere.

Derudover tyder det på, at immunforsvaret har en aktiv rolle i forhold til, om sygdommen vender tilbage eller ej. Det vil lægerne også undersøge nærmere i forsøget.Hvad er en tyrosinkinasehæmmer?


Tyrosinkinase er et enzym i kroppen, der får kræftcellerne til at vokse. En tyrosinkinasehæmmer er et stof, der virker ved at hæmme enzymet, så kræftens vækst bremses.


Forsøgsmetode

Det er et åbent forsøg, der betyder, at både du og lægen ved, hvilken behandling du får.

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du er startet i TKI-behandling for anden gang grundet tilbagefald og har været i behandling i minimum et år

 • Den såkaldte CML-typiske genmutation er til stede i kræftcellerne

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Du har tilbagefald, efter tidligere at have været i et TKI-forløb, som blev afsluttet før tid, fordi enten du selv ønskede det, eller lægen anbefalede det

 • Kræften har været i såkaldt accelereret fase eller blastkrise.
  Læs mere om accelereret fase og blastkrise

 • Du deltager i et andet forsøg

 • Du har aktiv leverbetændelse af B-type

 • Du har en alvorlig hjertekarsygdom

 • Du tidligere har fået en allogen stamcelletransplantation, eller hvis det er planlagt, at du skal have det

 • Du har oplevet blødningsforstyrrelser, der ikke er relateret til CML

Sådan foregår behandlingen

Behandlingsperioden:
Hvis lægerne vurderer, at du er egnet til at deltage i forsøget, skal du starte i behandling med dasatinib

Dasatinib skal tages som tablet en gang om dagen.

Du skal være i behandling med dasatinib i to år, også selvom du allerede inden forsøget har været i behandling med dasatinib.

Du skal løbende gå til kontrol, hvor der vil blive taget blodprøver for at følge din sygdom.

Behandlingsstop:
Behandlingen skal have haft den ønskede effekt i mindst et år, før du kan stoppe med behandlingen.

Behandlingsstop-perioden er tre år, hvor du løbende skal gå til kontrol.

Efter forsøget skal du gå til almindeling kontrol for CML.

Behandlingen stopper, hvis sygdommen bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, hvis du selv ønsker at stoppe, eller hvis nye oplysninger viser, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at fortsætte forsøget.

Bivirkninger ved behandlingen

Læs om bivirkningerne ved dasatinib (Sprycel ®) på min.medicin.dk:


Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital (Lukket)

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Denne side er sidst opdateret: 2021-04-01

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat