Gå til sygdomsliste

Sygdom Lymfeknudekræft, Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Fase Fase 1, Fase 2
Kort titel Lymrit-37-01
Forsøgets lange titel Et fase I/II studie med lutetium (177Lu)-lilotomab satetraxetan (Betalutin®) antistof-radionuclid-konjugat til behandling af recidiverende non-Hodgkin lymfom
Overordnede formål

At finde maksimalt tolereret dosis og anbefalet dosis af Betalutin, samt at vurdere produktets foreløbige effekt og sikkerhed

Undersøgelsesdesign

Ublindet, randomiseret, fase I/II studie

Primære endpoints

Fase I: Maksimalt tolereret dosis
Fase IIa: Tumor responsrate
Fase IIb: Absolut responsrate

Inklusionskriterier

Del 1:

 • Histologisk verificeret, recidiverende inkurabelt non-Hodgkin B-celle lymfom af følgende subtyper: follikulært grad I-IIIa, marginal zone, småcellet lymfocytært, lymfoplasmacytært, mantle celle
 • <25% tumorceller i knoglemarvsbiopsi
 • Forventet levetid ≥ 3 måneder
 • Performance status 0-1
 • Målbar sygdom ved radiologiske metoder

Del 2:

 • Histologisk verificeret, recidiverende non-Hodgkin B-celle follikulært lymfom (grad I-IIIa)
 • Har modtaget mindst to tidligere kemoterapi eller immunterapi baserede behandlingsregimer
 • Tidligere behandling skal have inkluderet en rituximab/anti-CD20 lægemiddel og et alkylerende lægemiddel. Tidligere behandling med idelalisib eller andre PI3K inhibitorer er også tilladt
 • Skal være refraktær over for tidligere rituximab/anti-CD20 baserede behandling, defineret som intet respons under behandlingen, eller et respons, der har varet mindre end 6 måneder efter afslutning af behandlingen (herunder progression under vedligeholdelsesbehandling med rituximab/anti-CD20 eller inden 6 måneder efter afslutning af vedligeholdelsesbehandling). Et tidligere regime defineres som en af følgende:
  - Mindst to måneders monoterapi behandling
  - Mindst to konsekutive serier med kemoterapi
 • Performance status 0-2
 • Forventet levetid ≥ 3 måneder
 • Knoglemarvs tumorinfiltration <25% (i en biopsi taget fra et ubestrålet område)
 • Målbar sygdom på CT eller MR
 • Adækvat knoglemarvs-, hepatisk- og renal funktion
 • Negativ HAMA test ved screening
 • Negativ hepatitis B, C og HIV test ved screening
Eksklusionskriterier

Del 1:

 • Kendt hypersensitivitet over for rituximab, HH1, Betalutin eller murine proteiner eller nogen andre indholdsstoffer i rituximab, HH1 eller Betalutin
 • Positiv for hepatistis B
 • Modtaget levende, svækket vaccination inden for 30 dage op til inklusion
 • Tidligere behandling med radioimmunterapi
 • Tidligere hæmatopoetisk stamcelletransplantation (autolog og allogen)
 • Kemoterapi eller immunterapi givet inden for de sidste 4 uger op til opstart i forsøgsbehandling. Præbehandling med rituximab er tilladt
 • Anamnese med HAMA
 • Tidligere helkropsbestråling
 • Kendt CNS-lymfom
 • Inadækvat knoglemarvs-, hepatisk- og renal funktion

Del 2:

 • Tidligere hæmatopoetisk allogen stamcelletransplantation
 • Tidligere autolog stamcelletransplantation
 • Evidens på histologisk transformation fra follikulært lymfom til DLBCL på tidspunktet for screening
 • Tidligere helkropsbestråling
 • Tidligere antilymfom behandling (kemoterapi, immunterapi eller anden forsøgsbehandling) inden for 4 uger op til opstart i studiets forsøgsbehandling (kortikosteroid og kolonistimulerende faktorer er tilladt op til 2 uger op til opstart i forsøgsbehandling). Note: I denne del af studiet ekskluderet præbehandling med rituximab
 • Kendt eller mistænkt CNS-lymfom
 • Anamnese med tidligere behandlet anden malign sygdom (for undtagelser, se protokol)
 • Behandling med et andet CD37 targeterende lægemiddel
 • Kendt hypersensitivitet over for rituximab, lilotumab, Betalutin eller murine proteiner eller andre indholdsstoffer i forsøgets lægemidler
 • Modtaget levende, svækket vaccination inden for 30 dage op til inklusion
Behandling

I Danske centre inkluderes kun til forsøgets fase IIb, og behandlingen er derfor som nedenfor:

Arm 1:
375 mg/m2 rituximab administreres i.v. 14 dage før administration af Betalutin
40 mg lilotomab administreres i.v.
15 MBq/kg Betalutin administreres i.v.

Arm 2:
375 mg/m2 rituximab administreres i.v. 14 dage før administration af Betalutin
100 mg lilotomab administreres i.v.
20 MBq/kg Betalutin administreres i.v.

Planlagt antal patienter

Total: 130, heraf ca. 10 i Danmark

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2011-000033-36

Clinicaltrials.gov nr.: NCT01796171

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01