Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:Lynx

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Forklaring Lægerne vil undersøge effekten af behandling med daratumumab, når det gives som andengangs-behandling til patienter med myelomatose.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Deltagere i dette forsøg skal tidligere have været i behandling med daratumumab – og med god effekt. Lægerne vil undersøge effekten, når patienter med myelomatose kommer i behandling med daratumumab igen i kombination med andre lægemidler.

Lægerne undersøger effekten ved at behandle én gruppe med daratumumab, carfilzomib og dexamethason og en anden gruppe kun med carfilzomib og dexamethason.

På den måde kan lægerne sammenligne grupperne og derved undersøge effekten af behandlingen med daratumumab.

Forsøgsmetode

Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling, og hvem der får standardbehandling.

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du tidligere har været i behandling med daratumumab med god effekt i minimum fire måneder, og behandlingen er afsluttet minimum tre måneder før opstart i dette forsøg

 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 0-2)

 • Kræften ikke har reageret godt nok på tidligere behandling, eller hvis du har fået tilbagefald

 • Du har været modtager af én eller to tidligere behandlingslinjer, hvoraf mindst én har indeholdt daratumumab givet gennem drop, som er afsluttet mindst 3 måneder før opstart i forsøget

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Behandlingen med daratumumab måtte afbrydes på grund af for mange bivirkninger ved behandlingen

 • Du har haft en anden kræftsygdom, med mindre der stadig er restsygdom at spore i kroppen og behandlingen er afsluttet mindst to år før opstart i dette forsøg

 • Du har HIV, hepatitis B eller hepatitis C

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.
Herefter deles patienterne i to grupper ved lodtrækning.

Hvis du er i gruppen, der skal have behandling med daratumumab, skal du i de første to måneder have en indsprøjtning én gang om. Herefter skal du have en indsprøjtning hver anden uge i fire måneder, og til sidst én gang om måneden i resten af behandlingsperioden.

Begge grupper skal have behandling med carfilzomib tre gange om måneden i hele behandlingsperioden.

Begge grupper skal også have behandling med dexamethason – enten som tabletter eller som indsprøjtning. Denne gruppe skal have dexamethason en gang om ugen i ni måneder og herefter tre gange om måneden resten af behandlingsperioden.

Du kan få behandlingen, så længe du har gavn af den.

Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Kontrol
Du skal løbende gå til kontrol, mens du deltager i forsøget. Du skal også til kontrol, efter behandlingen er afsluttet.

Bivirkninger ved behandlingen

Læs om bivirkningerne ved de forskellige lægemidler på min.medicin.dk:


Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Gentofte Hospital (Lukket)
 • Regionshospitalet Gødstrup (Lukket)
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital (Lukket)

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Diverse

Sponsor: Janssen Research & Development, LLC

Forsøgets id-numre

EudraCT nr.: 2018-004185-34


ClinicalTrials.gov nr.: NCT03871829


Sponsor protokol nr.: 54767414MMY2065, CR108598

Denne side er sidst opdateret: 2021-04-01

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat