Gå til sygdomsliste

Sygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Fase Fase 1, Fase 2
Kort titel M15-654
Forsøgets lange titel Et fase 1/2, multicenter, dosiseskalerings- og udvidelsesforsøg med kombinationsbehandling med venetoclax, daratumumab og dexamethason (med eller uden bortezomib) til patienter med relaps eller refraktær myelomatose.
Overordnede formål

At undersøge om en kombination af venetoclax, daratumumab og dexamethason (med eller uden bortezomib) er sikker og kan tåles, når det gives til patienter med relaps eller refraktær myelomatose.

Undersøgelsesdesign

Et blindet, randomiseret, multicenter fase 1/2 studie

Primære endpoints
 • Antal patienter med dosislimmiterende toksicitet
 • Objektiv responsrate
Sekundære endpoints
 • Farmakokinetik
 • Tid til progression
 • Responsvarighed
 • Progressionsfri overlevelse
Inklusionskriterier
 • Performance status ≤2
 • Myelomatose med relaps eller som er refraktær og med dokumenteret progression under eller efter sidste behandling
 • Del 1: dokumenteret positiv t(11;14) samt modtaget minimum 3 linjer behandling, inklusiv en proteasom inhibitor (PI) og IMiD behandling eller refraktær for både PI og IMiD
 • Del 2: vurderet ikke-refraktær for PI behandling og modtaget 1-3 linjer behandling
 • Målbar sygdom defineret som:
  - serum M-komponent ≥ 1,0 g/dL eller
  - urin M-komponent ≥ 200 mg/24 timer eller
  - serum FLC (frie lette kæder) ≥ 10 mg/dL
 • Adækvat lever-, nyre- og knoglemarvsfunktion
Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandling med venetoclax eller andre BCL-2 inhibitorer
 • Tidligere behandling med daratumumab eller andet anti-CD38 behandling
 • Myelomatose behandling inkl. kemoterapi, radioterapi, biologisk behandling, immunoterapi og forsøgsbehandling inden for 2 uger eller 5 halveringstider op til opstart i forsøgbehandling
 • Behandling med monoklonale antistoffer inden for 6 uger op til opstart i forsøgbehandling
 • Nylig kortikosteroid behandling inden for 2 uger op til opstart i forsøgbehandling
 • Kendt hypersensitivitet, intolerance eller allergi for nogle af de komponenter i forsøgsbehandlingen
 • Aktiv hepatitis B eller C infektion og HIV
 • Større kirurgisk indgreb inden for 4 uger op til opstart i forsøgbehandling
 • Akut infektion som kræver i.v. behandling indenfor 14 dage op til opstart i forsøgbehandling
 • Anamnese med tidligere anden malign sygdom inden for de forgående 3 år (for undtagelser, se protokol)
 • Vaccination med levende vaccine inden for 8 uger op til opstart i forsøgbehandling
 • Behandling med stærke eller moderate CYP3A hæmmer eller inducer inden for 1 uge op til opstart i forsøgbehandling
 • Indtagelse af grapefrugt og stjernefrugt inden for 3 dage op til opstart i forsøgbehandling
 • Perifer neuropati ≥ grad 3 eller ≥ grad 2 med smerter indenfor 2 uger op til opstart i forsøgbehandling
 • Signifikant kardiovaskulær sygdom (for detaljer, se protokol) indenfor 6 måneder op til opstart i forsøgbehandling
 • Tidligere allogen knoglemarvstransplantation
 • Autolog stamcelletransplantation indenfor 12 uger op til opstart i forsøgbehandling
 • Forlænget QT interval > 470 msec
Behandling

Forsøget består af to dele:
Del 1: Undersøger venetoclax, daratumumab (Darzalex®) og dexamethason.
- Arm A: Dosiseskalering med to forskellige doser af venetoclax (hhv. 400 mg p.o. dagligt og 800 mg p.o. dagligt) sammen med daratumumab (16 mg/kg i.v.) og dexamethason (40 mg p.o. ugentligt)
- Arm B: Undersøger kombinationen af venetoclax, daratumumab og dexamethason. Venetoclax (dosis bestemmes udfra arm A) med daratumumab (16 mg/kg i.v.) og dexamethason (40 mg p.o. ugentligt)
- Arm C: Undersøger kombinationen af venetoclax, daratumumab og dexamethason. Placebo med daratumumab (16 mg/kg i.v.) og dexamethason (40 mg p.o. ugentligt)

Del 2: Undersøger venetoclax, daratumumab, bortezomib og dexamethason
- Arm A: Dosiseskalering med to forskellige doser af venetoclax (hhv. 400 mg p.o. dagligt og 800 mg p.o. dagligt) sammen med daratumumab (16 mg/kg i.v.), dexamethason (20 mg p.o.) og bortezomib (1,3 mg/m2 s.c.)
- Arm B: Venetoclax (dosis bestemmes udfra arm A) med daratumumab (16 mg/kg i.v.), dexamethason (20 mg p.o.) og bortezomib (1,3 mg/m2 s.c.)

Planlagt antal patienter

90

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

EudraCT-nr.: 2017-002099-26

Clinicaltrials.gov nr.: NCT03314181

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01