Gå til sygdomsliste

Sygdom Lymfeknudekræft, Myelodysplastisk syndrom (MDS), Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Kort titel MDS-EPIGNOM
Forsøgets lange titel Fra in vitro til in vivo monitorering af betydningen af DNA - og histonmetylering ved hæmatologiske maligniteter: Fokus på behandling rettet mod epigenetiske forandringer
Overordnede formål

At monitorere de fundamentale epigenetiske forandringer ved myelodysplastisk syndrom og aggressive B-celle lymfomer
At monitorere effekten af epigenetisk terapi: Fra in vitro til in vivo studier
At monitorere den prognostiske værdi af epigenetiske modifikationer i MDS og B-NHL

Inklusionskriterier
  • Ved mistanke om MDS/B-NHL
  • Patienter med MDS/B-NHL, som allerede følges på de rekrutterende hospitaler
Behandling

Der udtages knoglemarv, blod- og urinprøver.

Deltagende afdelinger
  • Herlev Hospital (Lukket)
  • Odense Universitetshospital (Lukket)
  • Rigshospitalet (Lukket)
  • Sjællands Universitetshospital - Roskilde (Lukket)
  • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

H-D-2009-003-version 3

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01